ໜ້າທຳອິດ Tags ຄ້າໄມ້ຖືກກົດໝາຍລະ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຄ້າໄມ້ຖືກກົດໝາຍລະ

ການເຈລະຈາເລື່ອງຄ້າໄມ້ຖືກກົດໝາຍລະຫວ່າງລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ມີຄວາມຄືບໜ້າ

ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາຄັ້ງທຳອິດໃນແຜນງານ FLEGT ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍມີຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກຄະນະກຳມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ຫາ 28 ເມສາ 2017 ຜ່ານມາ ກໍຖືເປັນບາດກ້າວສຳຄັນໃນແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ...
error: Content is protected !!