ໜ້າທຳອິດ Tags ຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວ

ພໍ່ແມ່ຕິດມືຖືຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນໃນຄອບຄົວຫ່າງເຫີນ

ງານວິໄຈໃນປະເທດອັງກິດໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດ ແລະ ສອບຖາມເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 11-18 ປີ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຂອງຜູ້ປົກຄອງ ພົບວ່າພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາມີການໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເວລາໃຫ້ກັບລູກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄອບຄົວຂາດຄວາມອົບອຸ່ນ ເກີດຄວາມຫ່າງເຫີນ ບໍ່ມີຄວາມສະໜິດກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພໍ່ແມ່ລູກກັນກໍ່ຕາມ ຈາກຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າ 14% ຂອງເດັກນ້ອຍບອກວ່າພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາມັກຫຼິ້ນໂທລະສັບໃນເວລາກິນເຂົ້າ ເຊິ່ງພວກເຂົາຄິດວ່າເວລານີ້ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວຢູ່ຄົບໜ້າກັນ ໃນຂະນະອີກ 22% ກ່າວວ່າການທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາຕິດໂທລະສັບມືຖື ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາມີຄວາມສຸກໜ້ອຍລົງ ທັງຍັງເກີດຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຄົນໃນຄອບຄົວເພີ່ມຂຶ້ນອີກດ້ວຍ
error: Content is protected !!