ໜ້າທຳອິດ Tags ຂາດດຸນ

ໂຄດ​ຄໍາ​ສັ່ງ: ຂາດດຸນ

2018 ລາວຂາດດຸນການຄ້າເລັກໜ້ອຍ

2018 ເປັນອີກປີໜຶ່ງທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸຕົວເລກການຄ້າທີ່ສູງ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 11,25 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ໃນພາບລວມແລ້ວປະເທດເຮົາຍັງຂາດດູນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດເລັກໜ້ອຍ ເນື່ອງຈາກວ່າລາວເປັນປະເທດນ້ອຍ ກຳລັງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກບໍ່ທັນຫຼາຍ ແລະ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະສ້າງສາພັດທະນາ ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈຳນວນຫຼາຍ. ສຳລັບຍອດມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 11,25 ຕື້ໂດລາ...

10 ປີຄືນຫຼັງລາຍໄດ້ເພິ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງຂາດດຸນທຸກປີ

ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນ 10ປີ ຄືນຫຼັງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະຖານະຂາດດຸນສະເໝີມາຍ້ອນລາຍຮັບໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແມ່ນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າຖ້າທຽບໃສ່ 10 ຜ່ານມາ ແຕ່ລາຍຈ່າຍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງລາຍຮັບຫຼັກໆຂອງລັດຖະບານແມ່ນມາຈາກພາສີອາກອນ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ສ່ວນລາຍຈ່າຍຫຼັກໆແມ່ນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົ່ວໄປ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2015 ມີລາຍຮັບ 22,719.70 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ 27,508.84 ຕື້ກີບ ຂາດດຸນ...
error: Content is protected !!