PS ອອກແຈ້ງການຕັດໜ້າກຸ່ມລຸກຄ້າ ທີ່ຈະໄປທວງເງິນຄືນ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍານີ້

0
6313
ທ່ານ ປໍເຮີ ແລະ ທ່ານນາງ ສຸກນາລີ ເທບສີເມືອງ ປະທານບໍລິສັດ ພີເອັສ

ຫຼັງຈາກທີ່ທາງບໍລິສັດ PS ໄດ້ກາຍເວລາ ທີ່ຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກທີ່ຮ່ວມລົງທຶນ ຕາມການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະບໍລິສັດ PS ເມື່ອວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະມາຊິກບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ນັດໂຮມໂຕກັນເຂົ້າໄປເພື່ອສອບຖາມແລະທວງຄືນເງິນຂອງຕົນຈາກບໍລິສັດ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2017 ນີ້.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ທາງບໍລິສັດພີເອັສພັດໄດ້ອອກແຈ້ງການປິດບໍລິສັດຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8-15 ກັນຍານີ້ ໂດຍອ້າງວ່າເພື່ອສະຫຼຸບບັນຊີໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນແຈ້ງການດັ່ງກ່າວກໍຍັງມີຂໍ້ຄວາມຂົ່ມຂູ່ວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ໃດຫາກລ່ວງລະເມີດເຂົ້າໄປຊຸມນຸມຫຼືປະທ້ວງໃດໆ ຫູືສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແຕະຕ້ອງຕໍ່ກຽດແລະຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດຈະເອົາເລື່ອງໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.