Lao Samsung Electronics ຈັບມື World Food Programme ສ້າງໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ກັບນັກຮຽນພິການຫູ ແລະ ປາກຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບຄົນທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ

0
213

ຍ້ອນການສຶກສາ ແລະ ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກຮຽນ 90 ກວ່າຄົນທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງການເວົ້າ ແລະ ການໄດ້ຍິນທີ່ໂຮງຮຽນພິເສດນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນີ້.

ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຣນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ (Lao Samsung Electronics Sole Co.,Ltd) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (World Food Programme) ສ້າງກິດຈະກຳອາສາສະໝັກຂອງພະນັກ ງານຂຶ້ນ (Employee Volunteer Program) ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີພະນັກງານຈາກບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຣນິກ ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ພະນັກງານຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງຊໍາຊຸງເຊັ່ນ ຮ້ານ LTH ຮ້ານ Lao AC Telecom ຮ້ານ SCE ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັບນັກຮຽນພິການຫູ ແລະ ປາກເຊັ່ນ ການສອນພາສາມືໂດຍນຳໃຊ້ແອັບພລິເຄເຊັນໃນ Samsung Tablet ຈັດປຶ້ມເຂົ້າຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນປຸງແຕ່ງອາຫານ.

ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ປັບປຸງຫ້ອງເປົ່າຫວ່າງໃຫ້ກາຍເປັນຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ບໍລິຈາກປື້ມແບບຮຽນຫຼາຍກວ່າ 400 ຫົວເພື່ອເພີ່ມໂອກາດການຮຽນຮູ້ໃຫ້ກັບນ້ອງໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງເອເລັກໂຕຣນິກຍັງໄດ້ມອບ Samsung Tablet ໃຫ້ໂຮງຮຽນຈຳນວນ 6 ເຄື່ອງເພື່ອຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນການຊ່ວຍການຮຽນການສອນພາສາມືໃຫ້ກັບອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ໂດຍໃຊ້ Samsung Tablet ແລະ ແອັບ HANDME ຊຶ່ງເປັນແອັບພາສາມືສ້າງໂດຍຄົນລາວ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳມາພັດທະນາຕໍ່ໂດຍບໍລິສັດ Bizgital.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການທາງດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການລ້ຽງອາຫານ (School Meal Program) ສາມຄາບຕໍ່ມື້ໃຫ້ກັບນັກຮຽນ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄາບປະກອບມີເຂົ້າ 300 ກຣາມ ຖົ່ວເຫຼືອງ 120 ກຣາມ ນໍ້າມັນທັນຍາພືດ 30 ກຣາມ ແລະ ປາກະປ໋ອງ 90 ກຣາມ ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2018.

ນອກຈາກນັ້ນ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງຊໍາຊຸງນັ້ນກໍຄືຮ້ານ LTH ໄດ້ມອບກະເປົ໋າເປ້ ກະເປົ໋າພາຍ ແລະ ເສື້ອກີລາ ມອບໃຫ້ກັບນັກ ຮຽນຂອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ຮ້ານ SCE ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດໂຊກໄຊໄດ້ມອບນໍ້າດື່ມໃຫ້ກັບທາງໂຮງຮຽນຈຳນວນ 20 ແກັດ.

ການເຮັດວຽກອາສາສະໝັກໃນຄັ້ງນີ້ ອາສາສະໝັກທຸກຄົນໄດ້ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຊ້ຊີ ວິດຂອງນັກຮຽນພິການຫູ ແລະ ປາກ ທີ່ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານໃນສັງຄົມເຊັ່ນ ການສື່ສານກັບສັງຄົມພາຍນອກ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.