Education First ເຜີຍ… ທັກສະການໃຊ້ພາສາອັງກິດຂອງຄົນໄທຕົກອັນດັບ 3 ປີຊ້ອນ

0
62

ອີດູເຄເຊິນ ເຟີສ (Education First) ໄດ້ເປີດເຜີຍດັດຊະນີການຈັດອັບດັນທັກສະດ້ານພາສາອັງກິດຈາກກຸ່ມປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫຼັກ ຫຼື ພາສາທາງຣາຊະການ (EF English Proficiency Index) ປະຈຳປີ 2019 ພົບວ່າ: ປີນີ້ທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຄົນໄທຕົກອັນດັບລົງຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 3, ໂດຍຕົກມາຢູ່ໃນອັນດັບທີ 74 ຈາກທັງໝົດ 100 ປະເທດ, ດ້ວຍຄະແນນລວມ 47,62 ຊຶ່ງຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ຕໍ່າ (very low proficiency).

ເມື່ອຫວນກັບໄປເມື່ອປີ 2018 ທັກສະຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຂອງຄົນໄທຢູ່ໃນອັນດັບທີ 64 ຈາກທັງໝົດ 88 ປະເທດ, ດ້ວຍຄະແນນ 48,54 ຂະນະທີ່ເມື່ອປີ 2017 ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 53 ຈາກທັງໝົດ 80 ປະເທດ, ດ້ວຍຄະແນນ 49,7. ທັງນີ້ ຈາກການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດໄທກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດເປັນອັນດັບ 3 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ໂດຍໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນພົບວ່າ: ສິງກະໂປເປັນອັນດັບ 1 ຂອງຊາດໃນອາຊຽນທີ່ມີທັກສະພາສາອັງກິດໃນລະດັບສູງ ແລະ ຖືກຈັດເປັນອັນດັບ 5 ຂອງໂລກ, ຮອງລົງມາແມ່ນຟີລິບປິນ, ມາເລເຊຍ ຊຶ່ງຢູ່ໃນກຸ່ມປະເທດຊ່ຽວຊານພາສາອັງກິດໃນລະດັບສູງ. ຂະນະທີ່ຫວຽດນາມຢູ່ໃນອັນດັບທີ 52 ຂອງໂລກ, ຕາມມາດ້ວຍອິນໂດເນເຊຍໃນອັນດັບທີ 61,​ ສ່ວນມຽນມາ ແລະ ກຳປູເຈຍຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າທີ່ອັນດັບ 86 ແລະ 94 ຕາມລຳດັບ.

ລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງເຕືອນວ່າ: ປະເທດຕ່າງໆໂດຍສະເພາະປະເທດໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ເພິ່ງພາເສດຖະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼັກ, ແຕ່ຍັງຄົງຫຼ້າຫຼັງດ້ານທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດຄວາມສາມາດທາງພາສາອັງກິດ, ເນື່ອງຈາກພາສາອັງກິດເປັນພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວນຳໃຊ້ໃນການສື່ສານ ແລະ ເປັນປັດໄຈໃນການເລືອກຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນການເດີນທາງອີກດ້ວຍ. ທັງນີ້ ສຳລັບດັດຊະນີຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາອັງກິດມາຈາກການອ້າງອິງ ແລະ ການວິເຄາະຜ່ານ 2,3 ລ້ານຄົນທີ່ເຮັດແບບທົດສອບພາສາອັງກິດຊຶ່ງເຮັດໂດຍ Education First.

 

ຮຽບຮຽງ: ເພັງສະຫວັນ

ຮູບພາບ: posttoday

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.