ລັດ ອອກງົບພິເສດ 500 ຕື້ກີບເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດ

0
350

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຜີຍງົບປະມານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸດມັດຈາກ ລັດຖະບານ 500 ຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູໄພພິບັດ. ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເງິນ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2019 ໃນອາທິດທີ່ຜ່າານມາ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ: ໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດເປັນໂຄງການສ້ອມແປງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ການບໍລິການພາກລັດ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດໃນປີ 2018 ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

ທັງນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການສ້າງແຜນໂຄງການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ນໍາສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ໃນເງື່ອນໄຂງົບປະມານຈໍາກັດ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການທີ່ຈໍາເປັນແທ້ໆ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ. ພ້ອມນັ້ນ, ບັນດາໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີ ເພື່ອຟື້ນຟູຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ, ມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະກໍາມະການຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສໍາເລັດການມອບຮັບແລ້ວ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2018.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ມີການກວດກາໜ້າວຽກສໍາເລັດໄປແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ແຕ່ໜ້າວຽກທີ່ສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2018 ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນໂຄງການຟື້ນຟູນີ້ ແຕ່ໃຫ້ສະເໜີດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ 54 ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ມູນຄ່າການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ສໍາລັບໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດ ທີ່ໄດ້ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນໂຄງການຟື້ນຟູໄພພິບັດໃນປີ 2018 ແລະ ເປັນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 50 ລ້ານກີບ ແມ່ນໃຫ້ແກ້ໄຂຂາດຕົວ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: laoedaily.com.la

ຮູບພາບຈາກ:rfa.org

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here