ປະກາດນໍາໃຊ້ ລະບົບ e-GDDS ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂໍ້ມູນສະຖິຕິເສດຖະກິດຂອງລາວ

0
154

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັນເປີດນໍາໃຊ້ e-GDDS ເຊິ່ງເປັນລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິແບບສູນລວມ ໂດຍປະກອບມີ 15 ໝວດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະທານກອງປະຊຸມປະກາດໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຜ່ານລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການແບບທົ່ວໄປ (e-GDDS) ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2018 ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນເປີດນໍາໃຊ້ e-GDDS ເຊິ່ງເປັນລະບົບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແບບສູນລວມທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການລະບົບ e-GDDS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ ທັງຕອບສະໜອງຄໍາແນະນໍາການປະຕິບັດທີ່ດີ.

ໂດຍລວມແລ້ວ ການສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງປະເທດ NSDP ເປັນການສັງລວມຂອງບັນດາຂໍ້ມູນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ເປັນທາງການໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມາລວມໄວໃນໜ້າດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 15 ໝວດຄື: ສະຖິຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກມີ: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ, ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຂໍ້ມູນດ້ານຫຼັກຊັບ, ດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ, ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ຖະນະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີສະຖິຕິແຮງງານ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງໃນໄລຍະເວລາຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິເລີ່ມຕົ້ນປີ 2010-2018 ຈໍານວນໜຶ່ງ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່

ຮູບພາບຈາກ: emerging-europe.com

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here