ລັດຕ້ອງການທຶນ 44.507 ຕື້ກີບ ເພື່ອການພັດທະນາໃນປີ 2019

0
395

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019 ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໄປຕາມທິດຢືນຍົງ, ສູ້ຊົນລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃຫ້ບັນລຸຢູ່ໃນລະດັບ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຄາດຄະເນຕ້ອງການທຶນເພື່ອພັດທະນາທັງໝົດ 44,507 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 27% ຂອງ GDP ໂດຍຈະປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເອົາໃຈໃສ່ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງສືມືແຮງງານ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາ ຊຸດທີ VIII ວ່າ: ໃນປີ 2019 ຕາມການຄາດຄະເນເຫັນວ່າເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມຝືດເຄືອງຢູ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກບາງຈຸດ, ລັດວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫ່ຍຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການປັບປຸງ, ໜີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດສະສົມມາຍັງມີຈໍານວນຫຼາຍ ສະພາບງົບປະມານແຫ່ງລັດໂດຍລວມຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ບວກກັບສະພາບໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງຢູ່ຫຼາຍແຂວງ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນປີ 2019. ນອກນັ້ນ, ທາງດ້ານການເງິນຍັງບໍ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ, ອັດຕາການແລກປ່ຽນອ່ອນຄ່າແຮງກວ່າຊູມປີຜ່ານມາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະມີຜົນຕໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມາຫະພາກກໍຄືເປັນຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາງົບປະມານແຫ່ງລັດ.

ສະເພາະປີ 2019 ລັດຖະບານ ຄາດຄະເນຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ 6,7% ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 165.475 ຕື້ກີບ ຫຼື ເພີ່ມຈາກປີ 2018 ປະມານ 13.000 ຕຶ້ກີບ ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກໍາເພີ່ມ 2,8%, ອຸດສາຫະກໍາ 8,3%, ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນປະມານ 2.726 ໂດລາສະຫະລັດ, ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນ GNI ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນຈະມີມູນຄ່າ 2.317 ໂດລາສະຫະລັດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງການທຶນເພື່ອພັດທະນາທັງໝົດ 44.507 ຕື້ກີບ ປະມານ 27% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ, ງົບປະປະມານການລົງທຶນພາຍໃນ 4.359 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 2,63% ຂອງ GDP, ບ້ວງການລົງທຶນປົກະຕິ 2.450 ຕື້ກີບ ແລະ ບ້ວງການລົງທຶນອື່ນໆ 1.909 ຕື້ກີບ (ປະກອບມີເງິນສົມທົບທຶນໂຄງການທາງລົດໄຟ 478,95 ຕຶ້ກີບ, ກອງທຶນກາງ 700 ຕື້ກີບ ແລະ ອື່ນໆ); ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາປະມານ 7.113 (ຕື້ກີບ ກວມ 4,29%) ເນື່ອງຈາກມີການປັບປຸງກົນໄກສົ່ງເສີມການລົງທຶນປະມານ 23.246 ຕື້ກີບ (ກວມເອົາ 12,1% ຂອງ GDP); ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ, ເງິນຕາ 9.788 ຕື້ກີບ (ກວມເອົາ 5,9% ຂອງ GDP) ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here