IUCN ຂຶ້ນບັນຊີດອກໄມ້ຊາກສົບ ເປັນພືດໃກ້ຈະສູນພັນ

0
647

IUCN ເປັນອົງການລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດອກໄມ້ກິ່ນສົບ ທີ່ມີຖິ່ນກໍາເນີດຢູ່ເທິງເກາະສຸມາຕຣາ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ເປັນພືດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. ປັດຈຸບັນ, ຄາດວ່າດອກໄມ້ຊະນິດນີ້ມີໃນຈໍານວນບໍ່ເຖິງ 1,000 ຕົ້ນໃນປ່າຕາມທໍາມະຊາດ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສວນພຶກສາຊາດ ເອດິນບະຣະ ກ່າວວ່າ: ດອກໄມ້ຍັກກຸມພັນຊະນິດນີ້ມີຊື່ວ່າ “ດອກໄມ້ຊາກສົບ” ເພາະກິ່ນຂອງມັນເໝັນແຮງ ບາງຄົນບອກວ່າກິ່ນມັນຄື “ກິ່ນປາເນົ່າ, ເໝັນຖົງຕີນ, ແກະຕາຍ, ຊາກສົບ” ແລະ ອື່ນໆ; ມີຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າຊົມດອກໄມຊະນິດນີ້ທີ່ກໍາລັງເບັ່ງບານໃນເຮືອນແກ້ວທີ່ສວນພືກສາຊາດ ຣໍຍໍ ໂບແທນິກ ກາເດັນ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນລອຍອອກມາເລື້ອຍໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ: ກິ່ນເໝັນຂອງມັນຈະລໍ້ໃຫ້ແມງໄມ້ກິນສັດມາຊ່ວຍປະສົມເກສອນ.

ສວນພືດ ເອດິນບະຣະ ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຮັບດອກໄມ້ກິ່ນສົບມາຈາກສວນພຶກສາຊາດເນເທີແລນໃນປີ 2003. IUCN ໄດ້ຂັ້ນບັນຊີແດງດອກໄມ້ກິ່ນສົບເປັນເທື່ອທໍາອິດວ່າ “ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ” ຫຼັງຈາກທີ່ພົບວ່າດອກໄມ້ເໝັນ (Amorphophallus titanum) ທີ່ມີຢູ່ໃນທໍາມະຊາດມີຈໍານວນຫຼຸດລົງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຈາກ 150 ປີກ່ອນ ຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຖາງພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດ.

 

 

 

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: tnamcot.com

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here