ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 – 11 ພະຈິກ 2018

0
619

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງຮອບຄອບໃຫ້ຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເພື່ອນຮ່ວມງານຄອຍຊ່ວຍກໍ່ຕາມ ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບອິດສະຫຼະ ຫຼື ທຸລະກິດສ່ວນຕົວຕ້ອງເໝື່ອຍກັບອຸປະສັກທີ່ເຂົ້າມາຫຼາຍ.

ການເງິນ ການສ່ຽງໂຊກຈະມີໂອກາດເລັກໜ້ອຍ ການລົງທຶນໄປຍັງບໍ່ໄດ້ຜນຕອບແທນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ແຕ່ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນອອກໄປເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະຮູ້ສຶກເໝື່ອຍຈົນຢາກຢູ່ຄົນດຽວ ສຳລັບຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບກັບຄວາມຮັກທີ່ດີ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ວຽກງານຂອງທ່ານກຳລັງໄປໄດ້ດີ ແລະ ກໍ່ພັດທະນາໄປໄດ້ໄກ ແຕ່ຫາກທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ແມ່ນຕ້ອງລໍໄປກ່ອນ ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວຈະໄດ້ພົບພັນກັບຕ່າງປະເທດ.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ດີໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາ ຊ່ວງນີ້ທ່ານອາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຈົນເກີນຕົວ.

ຄວາມຮັກ ດວງຄວາມຮັກຂອງຄົນມີຄູ່ກຳລັງໄປໄດ້ດີມີຄວາມສຸກ ສ່ວນຄົນໂສດໄລຍະນີ້ສະເໜ່ມາແຮງຫຼາຍຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາສົນໃຈ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ຊ່ວງນີ້ວຽກຄ່ອນຂ້າງຫຍຸ້ງສ່ວນຫຼາຍເປັນວຽກທີ່ມີການຕິດຕໍ່ເຈລະຈາ ການຕິດຕໍ່ປະສານງານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມໂຊກດີ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມພ້ອມ.

ການເງິນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີໂຊກເລື່ອງເງິນ ແຕ່ທ່ານກໍ່ມີລາຍຈ່າຍຖ້າຢູ່ ສະນັ້ນທ່ານຈະຮູ້ສຶກກັງວົນເລື່ອງກການເງິນຫຼາຍ.

ຄວາມຮັກ ລະວັງເລື່ອງອາລົມຮ້ອນຂອງທ່ານ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜິດຖຽງກັນ ສ່ວນຄົນໂສດທ່ານຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ມີສະເໜ່ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ຈະມີວຽກເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນງານໜັກກວ່າປົກກະຕິ ຫາກທ່ານຢາກປ່ຽນງານທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ.

ການເງິນ ເງິນເຂົ້າມືຊ້າຍຈ່າຍອອກມືຂວາ ເກັບເງິນບໍ່ຢູ່ ທ່ານຈະເສຍເງິນໄປກັບການຊື້ເຄື່ອງໃຫຍ່ລາຄາແພງ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຊີວິດຄູ່ມີຄວາມສຸກດີ ສ່ວນຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຄົນຮັກໃນການໄປຮ່ວມງານສັງຄົມ.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ວຽກງານທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ທ່ານອາດຖືກເພື່ອນຮ່ວມງານອິດສາ ແລະ ມັກເວົ້າສຽດຢູ່ເລື່ອຍໆ

ການເງິນ ລູກໜີ້ທີ່ເຄີຍຢືມເງິນໄປຈະຄ່ອຍທະຍອຍເອົາມາສົ່ງ ແລະ ທ່ານຈະມີໂຊກຈາກການສ່ຽງໂຊກ ແຕ່ກໍ່ມີລາຍຈ່າຍກະທັນຫັນເຂົ້າມາ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວທ່ານບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປກວນໃຈຄົນຮັກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ສ່ວນຄົນໂສດທ່ານຈະໄດ້ຄົນຮັກເປັນຄົນດີຄົນເກັ່ງຖືກໃຈທ່ານຫຼາຍ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ຫາກຕອນນີ້ທ່ານກຳລັງຊອກວຽກເຮັດຈະມີຄົນອາຍຸຫຼາຍກວ່າມາຊວນທ່ານໄປເຮັດວຽກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສ່ວນຄົນທີ່ມີວຽກເຮັດແລ້ວທ່ານຈະສັບສົນກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.

ການເງິນ ຫາກທ່ານຊ່ວງນີ້ມີແຜນໃຊ້ຈ່າຍເລື່ອງເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຂໍໃຫ້ທ່ານເລື່ອນເວລາອອກໄປກ່ອນ ເນື່ອງຈາກການນັດໝາຍເລື່ອງເງິນຈະເກີດຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ອາດຖືກຍົກເລີກ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ ກັບຄົນຮັກມີແນວໂນ້ມຈະດຳເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ສ່ວນຄົນໂສດແມ່ນມີສະເໜ່ຈະມີຄົນມາສົນໃຈທ່ານຫຼາຍຄົນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ວຽກງານບາງເທື່ອຕ້ອງໄດ້ໄປແກ້ໄຂບັນຫາຊ່ວຍຄົນອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃໝ່ຫາກທ່ານເຮັດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທ່ານຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດແນ່ນອນ.

ການເງິນ ທ່ານອາດຈະໄດ້ເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງລາຍຈ່າຍຂອງຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ເງິນຂອງທ່ານກໍ່ຈະໝົດໄປກັບການອອກງານສັງຄົມ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຈະເກີດບັນຫາຈະເກີດມີຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນຂຶ້ນ ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີຄົນເຂົ້າມາສົນໃຈເທື່ອ ແຕ່ທ່ານກໍ່ມີຄວາມສຸກກັບການຢູ່ຄົນດຽວ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ທ່ານມີເກນໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປທາງໄກ ລະວັງຈະເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ເຈົ້ານາຍ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກການເຮັດວຽກເທົານັ້ນ ຢ່າງຫວັງເລື່ອງການສ່ຽງໂຊກ ຫຼື ລໍຖ້າຄົນຍື່ນມືມາຊ່ວຍ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນດີຫົວໃຈຊ່ວງນີ້ອົບອຸ່ນ ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາຈີບແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈເທື່ອວ່າຈະຄົບກັບເຂົາດີ ຫຼື ບໍ່.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ວຽກທີ່ທ່ານວາງແຜນໄວ້ຈະມີບາງຢ່າງເຂົ້າມາແຊກຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ວຽກດ້ານການອອກແບບທ່ານຕ້ອງກ້າທີ່ຈະຄິດແວກແນວແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ.

ການເງິນ ດວງການເງິນມີເກນທີ່ດີ ທ່ານສາມາດຫາລາຍຮັບເຂົ້າມາໄດ້ເລື່ອຍໆ ແຕ່ກໍ່ມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍຈົນໜ້າປວດຫົວ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ທ່ານຄືເມື່ອກ່ອນ ສ່ວນຄົນໂສດກຳລັງເບິ່ງຫາຄົນທີ່ທ່ານຖືກໃຈ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ເພາະມີໂອກາດເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດວຽກແຂ່ງກັບໃຜ ທ່ານພຽງຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດກໍ່ພໍ.

ການເງິນ ການເງິນໃຫ້ທ່ານປະຢັດຫຼາຍໆ ເພາະອີກບໍ່ດົນທ່ານຈະມີບັນຫາເລື່ອງເງິນ ທ່ານຈະມີເລື່ອງດ່ວນໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນນອກແຜນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຮູ້ໃຈ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສຳພັນ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວອາດເກີດບັນຫາຂຶ້ນຍ້ອນຈະມີຄົນພະຍາຍາມປັ່ນປ່ວນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງກຽມຕົວກຽມໃຈຮັບການປ່ຽນແປງທີ່ກຳລັງຈະເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ທ່ານຂາດຝ່າຍສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ບໍ່ຄອຍມີໂອກາດໄດ້ສະແດງຄຳເຫັນ.

ການເງິນ ທ່າ່ນຈະມີໂອກາດທາງການເງິນ ຫຼື ອາດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກຄົນອື່ນ.

ຄວາມຮັກ ຄູ່ຮັກໃຫ້ລະວັງຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ຕົງກັນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ຄົນໂສດຍັງມີຄວາມຮັກບໍ່ເປັນໄປໃນແບບທີ່ຄິດ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ເລື່ອງວຽກງານບໍ່ມີບັນຫາ ທ່ານຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດເພາະຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ເຈົ້ານາຍຈະພໍໃຈກັບງານຂອງທ່ານຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດເລື່ອນຊັ້ນຕຳແໜ່ງ

ການເງິນ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະສ່ຽງໂຊກ ຫຼື ລໍຖ້າລາຍລອຍໃດໆ ເພາະໂຊກທ່ານມາກັບວຽກງານ ຈະມີລາຍຮັບເຂົ້າມາຫຼາຍແຕ່ລາຍຈ່າຍກໍ່ຫຼາຍຄືກັນ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກມີດີມີຮ້າຍຜິດຖຽງປະປົນກັນໄປ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຮັກເກົ່າ ເພື່ອນເກົ່າ ມິດຕະພາບດີໆຈະກັບມາຫາທ່ານ.

ຮູບປະກອບ: listas.20minutos.es

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here