ແຈ້ງການ ຈາກທາງທະນາຄານ ANZ ເຖີງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ

0
3326

ລາຍງານຈາກທາງທະນາຄານ ANZ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2018,ວ່າດ້ວຍຫນັງສືແຈ້ງການຈາກທາງທະນາຄານກ່ຽວກັບການຢຸດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຳລັບລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຸມໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ.

ການແຈ້ງການນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກການແຈ້ງການໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ຂອງການຂາຍທຸລະກິດການບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນຂອງ ANZ ໃນ 5 ປະເທດອາຊຽນ ໃຫ້ກັບທະນາຄານພັດທະນາສິງກະໂປ, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນການຢຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນຫວຽດນາມ ແລະ ຟີລິບປິນ.

ສະນັ້ນ, ທາງ ANZ ຈື່ງຂໍແຈ້ງການໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີຝາກປະຢັດ, ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ, ບັນຊີແອັດເວີກ ແລະ ຕູ້ນິລະໄພກັບທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ລາວ ທີ່ນັບຖື ນັດໝາຍນໍາທາງທະນາຄານເອເອັນແຊັດເພື່ອປິດບັນຊີດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່
+856 30 7738434, +856 30 7738435, +856 30 7738436,
+856 30 7738437, +856 30 7738438 ຫຼື Clientservices.laos@anz.com

ກ່ອນວັນທີ 23 ມີນາ 2018. ການຢຸດເຊົາການບໍລິການລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍໃນລາວຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄ້າທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂອງທະນາຄານ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບແຈ້ງການນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊຂອງເຮົາໄດ້ www.anz.com/laosretaillao.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here