ນຳໃຊ້ລົດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນ ຂ້າມດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ຫນອງຄາຍ ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

0
213

ການຂ້າມໄປ ປະເທດໄທ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ພັກ ຫລື ເທດສະການຕ່າງໆ ແລະ ສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຫະນະໄປປະເທດດັ່ງກ່າວທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີປະຈຳດ່ານພົມແດນແມ່ນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຕົນອອກນອກປະເທດ ເຊີ່ງເປັນການດີເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງສິດຂອງເຈົ້າຂອງພາຫະນະ. ບຸກຄົນໃດນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກຊື່ຕົນເອງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃບມອບສິດເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີດ່ານຫນອງຄາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ສຳລັບເອກະສານໃບມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງລົດ (ຜູ້ທີ່ມີຊື່ໃນທະບຽນລົດ) ຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີປະຈຳດ່ານຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດຕ້ອງໄດ້ປະກອບ

1.ສຳເນົາທະບຽນລົດ ຫລື ຫນັງສືອະນຸຍາດລົດລະຫວ່າງປະເທດ (ປື້ມເຫລືອງ).

2.ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຜູ້ມອບສິດ (ກອບປີ້ສີ ຫລື ຂາວດຳ).

3.ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຜູ້ຮັບສິດ (ກອບປີ້ສີ ຫລື ຂາວດຳ).

ແລະ ສຳລັບເອກະສານໃບມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງລົດ ບໍລິິສັດ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດ (ກຳມະການ,ຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ,ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ)ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ:

1.ສຳເນົາທະບຽນລົດ ຫລື ຫນັງສືອະນຸຍາດລົດລະຫວ່າງປະເທດ (ປື້ມເຫລືອງ).

2.ຫນັງສືຮັບຮ້ອງຈາກການຈັດຕັ້ງ ບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ.

3.ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຜູ້ມອບສິດ (ກອບປີ້ສີ ຫລື ຂາວດຳ).

4.ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນຜູ້ຮັບສິດ (ກອບປີ້ສີ ຫລື ຂາວດຳ).

ລະບຽບການນີ້ແມ່ນມີຜົນນຳໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here