ພົບດາວເຄາະຂະໜາດໃຫຍ່ໃກ້ຄຽງໂລກເຮົາອອກໄປ 12 ປີແສງ

0
1101

ທາງ NASA ພົບວ່າ YZ Ceti ມີບໍລິວານເປັນດາວເຄາະຫີນແບບດວງກັບໂລກຂອງເຮົາມີຈຳນວນ 3 ດວງ ມີຊື່ຮຽກກັນວ່າ ບີຊີ ແລະ ດີ ທັງ 3 ດວງມີຂະໜາດບໍ່ຕ່າງຈາກໂລກຂອງເຮົາຫຼາຍປານໃດ

ເມື່ອເປັນແບບນີ້ YZ Ceti ຈິ່ງຖືເປັນລະບົບດາວເຄາະຫຼາຍດວງທີ່ຢູ່ໃກ້ເຮົາທີ່ສຸດ ໂດຍມີລາຍລະອຽດຂອງດາວເຄາະແຕ່ລະດວງດັ່ງນີ້

  • ດາວເຄາະບີ (YZ Cet b) ໂຄຈອນຢູ່ໃກ້ດາວແມ່ທີ່ສຸດໃນໄລຍະຫ່າງ 0.01557 AU ໂຄຈອນຄົບ 1 ຮອບ (1 ປີ) ໃນເວລາພຽງ 1.97 ວັນ ອຸນຫະພູມມີ 347–491 K ມວນ 75% ຂອງໂລກເຮົາ
  • ດາວເຄາະຊີ (YZ Cet c) ໂຄຈອນຢູ່ໃກ້ດາວແມ່ທີ່ສຸດໃນໄລຍະຫ່າງ 0.0209 AU ໂຄຈອນຄົບ 1 ຮອບ (1 ປີ) ໃນເວລາພຽງ 3.06 วัน ອຸນຫະພູມມີ 299-423 K ມວນ 98% ຂອງໂລກເຮົາ
  • ດາວເຄາະດີ (YZ Cet d) ໂຄຈອນຢູ່ໃກ້ດາວແມ່ທີ່ສຸດໃນໄລຍະຫ່າງ 0.02764 ໂຄຈອນຄົບ 1 ຮອບ (1 ປີ) ໃນເວລາພຽງ 4.66 วัน ອຸນຫະພູມມີ 260–368 K ມວນ 114% ຂອງໂລກເຮົາ
    ດາວເຄາະທັງ 3 ດວງມີພື້ນຜິວເປັນດິນ ຫຼື ຫີນບໍ່ແມ່ນດາວແກ໊ສ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂະໜາດເກືອບເທົ່າກັບໜ່ວຍໂລກເຮົາແຕ່ເນື່ອງຈາກດວງຕະເວັນຂອງ (ດາວແມ່) ທີ່ມີກຳລັງອ່ອນຫຼາຍ ໄລຍະໂຄຈອນທີ່ພົບຈິ່ງຫ່າງໄກເຂດອົບອຸ່ນ (habitable zone) ໝາຍຄວາມວ່າດາວເຄາະທີ່ພົບທັງ 3 ດວງນີ້ມີຄວາມໜາວເກີນໄປ ແຕ່ກໍ່ອາດມີການພັດທະນາຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນຄວາມເຢັນລະດັບນັ້ນໄດ້ຫາກມີປັດໄຈອື່ນພຽງພໍ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here