ໄທໃຊ້ກົດ “ລະບົບຕັດແຕ້ມ-ຍົກເລີກໃບຂັບຂີ່”

0
50

ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ໃນເວທີສົນທະນາລະຫວ່າງພາຄີປ້ອງກັນອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນກັບສື່ມວນຊົນເລື່ອງກົດໝາຍຈາລະ ຈອນໃໝ່ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຄົນໄທ ຊຶ່ງມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວິທີຕັດຄະແນນຄວາມປະພຶດໃນການຂັບລົດ (Demerit Point System) ຂອງຄະນະທຳງານກອງບັງຄັບການຕຳຫຼວດຈາລະຈອນກ່ຽວກັບຮ່າງຫຼັກການວິທີການເລື່ອງລະບົບການຕັດຄະແນນຄວາມປະພຶດໃນການຂັບລົດທີ່ກຽມມານຳໃຊ້.

ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຜູ້ຂັບຂີ່ພາຫະນະທຸກຄົນຈະມີຄະແນນຄົນລະ 12 ຄະແນນ ບໍ່ວ່າຈະມີໃບຂັບຂີ່ປະເພດໃດກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອກະທຳຄວາມຜິດທາງຈາລະຈອນຕາມຂໍ້ຫາທີ່ປະກາດໄວ້ຈະຖືກຕັດຄະແນນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫາກຄະແນນໝົດຈະຖືກພັກໃຊ້ງານໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ 90 ວັນ.

ຫຼັກເກນການຕັດຄະແນນແມ່ນຈະພິຈາລະນາຈາກການກະທຳຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ຕັ້ງແຕ່ 1-4 ຄະແນນ ໂດຍຖານຄວາມຜິດທີ່ຖືກຕັັດຄະແນນຫຼາຍທີ່ສຸດ 4 ຄະແນນໄດ້ແກ່ ເມົາແລ້ວຂັບ ມີປະລິມານແອລກໍຮອລເກີນ 200 ມິລິກຣາມເປີເຊັນ ເມົາແລ້ວຂັບ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ຂັບລົດໃນຂະນະໃຊ້ຢາເສບຕິດ ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ຄົນອື່ນເກີດອັນຕະ ລາຍ ຂັບລົດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຂັບລົດໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ຫຼື ເດືອດຮ້ອນຂອງຜູ້ອື່ນ.

ສຳລັບເກນການຕັດຄະແນນຄວາມປະພຶດໃນການຂັບລົດ ຊຶ່ງຢູ່ໃນການຮຽບຮຽງແລ້ວປະມານ 95% ແລະ ກຽມບັນຈຸເຂົ້າໃນກົດ ໝາຍໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2019 ນີ້.

ຮຽບຮຽງຂ່າວ:​ ພຸດສະດີ ລາວລີ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: springnews.co.th

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.