ເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບບຸນປະເພນີ “ໄຫຼເຮືອໄຟ”

0
159

ແຕ່ກ່ອນມີຄູ່ຜົວເມຍກາເຜືອກເຮັດຮັງຢູ່ເທິງຕົ້ນເດື່ອແຄມນໍ້າ ແລະ ມີໄຂ່ກຳລັງຈະຟັກຫ້າໜ່ວຍ ມື້ໜຶ່ງໄດ້ເກີດມີລົມພະຍຸຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນເດື່ອຖືກພັດຫັກ ແລະ ຕົກລົງນໍ້າ ໂຊກຮ້າຍກາເຜືອກທັງສອງໂຕໄດ້ຕາຍໄປພ້ອມກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໄຂ່ທັງຫ້າໜ່ວຍໄດ້ໄຫຼລ່ອງລອຍໄປຕາມແມ່ນໍ້າ ໜ່ວຍທີ່ໜຶ່ງໄດ້ໄຫຼໄປຕົກຢູ່ທ່າຂອງພຣະຍາກຸກຸສັນໂທ (ພຣະຍາໄກ່) ພຣະຍາໄກ່ກໍເອົາໄປຟັກ ໜ່ວຍທີສອງໄດ້ໄຫຼໄປຕົກຢູ່ທ່າຂອງພຣະຍາໂກນາຄະມະໂນ (ພຣະຍານາກ) ພຣະຍານາກກໍເອົາໄປຟັກ ໜ່ວຍທີສາມໄດ້ໄຫຼໄປຕົກຢູ່ທ່າຂອງພຣະຍາກັດສະໂປ (ພຣະຍາເຕົ່າ) ພຣະຍາເຕົ່າກໍເອົາໄປຟັກ ສ່ວນໄຂ່ໜ່ວຍທີສີ່ໄດ້ໄຫຼໄປຕົກຢູ່ທ່າຂອງພຣະຍາໂຄຕະໂມ (ພຣະຍາງົວ) ພະຍາງົວກໍເອົາໄປຟັກ ແລະ ໄຂ່ໜ່ວຍທີຫ້າໄດ້ໄຫຼໄປຕົກຢູ່ທ່າຂອງພຣະຍາສີອະລິຍະເມດໄຕໂຍ (ພຣະຍາສິງ) ພຣະຍາສິງກໍເອົາໄປຟັກ.

ໃນເມື່ອໄຂ່ທັງຫ້າໜ່ວຍໄດ້ແຕກອອກມາເປັນຄົນຜູ້ໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານກໍຄິດຢາກຈະອອກໄປບວດເປັນພຣະລືສີທຳມະໂພທິສັດ ພາຍ ຫຼັງອອກບວດແລ້ວທຸກຄົນກໍມີໃຈໃສສັດທາຢາກເຫັນໜ້າບິດາມາດາຜູ້ບັງເກີດເກົ້າຂອງຕົນ ໂດຍທີ່ທັງຫ້າຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີພໍ່ ແມ່ ຫຼື ທັງຫ້າເປັນລູກຮ່ວມອຸທອນດຽວກັນ.

ຕໍ່ມາມື້ໜຶ່ງພຣະລືສີທັງຫ້າໄດ້ມາພົບກັນຈຶ່ງໄດ້ມີການຖາມຂ່າວໂອ້ລົມສົນທະນາຕ່າງໆນາໆ ວ່າແຕ່ລະຄົນຈາກບ້ານໃດ? ເມືອງໃດ? ໃນເວລານັ້ນປາກົດວ່າຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນຢາກເຫັນໜ້າຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດຄືກັນ ທັນໃດນັ້ນກໍປາກົດວ່າຄວາມປາດຖະ ໜາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ້ອນເຖິງຫູຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ຢູ່ເທິງສະຫວັນຊັ້ນດາວວະດຶງ ດັ່ງນັ້ນ ສອງພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສະເດັດລົງມາພົບລູກທັງຫ້າ ແລະ ກ່າວຂຶ້ນວ່າ ບິດາມາດາຂອງພວກເຈົ້າກໍຄືພວກເຮົາ “ກາເຜືອກ” ນີ້ແລ້ວ ເມື່ອລູກທັງຫ້າຮັບຮູ້ວ່າກາເຜືອກແມ່ນບິດາມາດາຂອງຕົນກໍພາກັນດີໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຄາລະວະຕໍ່ບັນພະບູລຸດຂອງຕົນ ພຣະຍາກາເຜືອກໄດ້ເລົ່າເຫດການທັງໝົດໃຫ້ພວກລູກໆຟັງແລ້ວກັບຄືນສູ່ສະຫວັນ ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະກັບລູກທັງຫ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພຣະຍາກາເຜືອກທັງສອງຢຽບຫີນສິລາໃຫ້ເປັນຮອຍຕີນໄວ້ເພື່ອເປັນທີ່ເຄົາລົບບູຊາໃນຍາມຄິດຮອດ ແລະ ຄິດເຖິງ ພຣະຍາກາເຜືອກໄດ້ສັ່ງລູກໆວ່າເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນຂອງບັນພຣະບູລຸດເມື່ອເຖິງເດືອນສິບເອັດເພງຂອງທຸກໆປີໃຫ້ພວກລູກຝັ້ນຝ້າຍເຮັດເປັນຕີກາເອົາວາງໃສ່ຖ້ວຍ ຫຼື ຈານແບນແລ້ວເອົານໍ້າມັນຖອກໃສ່ ໄຕ້ທູບທຽນບູຊາ ແລ້ວຂຶ້ນໄປຟັງທຳມະເທດສະໜານໍາບິດາມາດາຢູ່ເທິງສະຫວັນເດີ້ລູກເດີ້.

ດັ່ງນັ້ນ ໃນມື້ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ແລະ ແຮມ 1 ຄໍ່າເດືອນ 11 ເພງ ລູກໆທັງຫ້າຂອງພຣະຍາກາເຜືອກໄດ້ກັບຄືນລົງສູ່ໂລກມະນຸດເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິນລະທຳຄຳສອນ ມະນຸດທັງຫຼາຍຈຶ່ງໄດ້ເອົາໄມ້ມາເຮັດເປັນຮູບເຮືອ ເອົາຝ້າຍມາຝັ້ນເປັນຕີນກາໃສ່ຖ້ວຍນໍ້າມັນຢາຍເປັນຫວ່າງສະເໝີກັນເພື່ອໄຕ້ບູຊາ ດ້ວຍການເອົາໃບຕອງ ຫຼື ຕົ້ນກ້ວຍມາເຮັດເປັນຮູບດອກບົວ ຮູບເຮືອ ຫຼື ກະທົງ ແລ້ວໄຫຼລ່ອງໄປຕາມແມ່ນໍ້າເພື່ອນ້ອມລະນຶກເຖິງຄຸນບິດາມາດາ ບູຊາພຣະເຈົ້າທັງຫ້າພະອົງທີ່ສະເດັດລົງມາຍັງໂລກມະນຸດເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິນລະທຳຄຳສອນ.

ສຳລັບລູກພຣະຍາກາເຜືອກທັງຫ້າແມ່ນໄດ້ເອົາຊື່ບິດາມາດາບຸນທຳຂອງຕົນເປັນຊື່ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ມະນຸດທັງຫຼາຍຈຶ່ງຂະ ໜານນາມພຣະເຈົ້າທັງຫ້າພຣະອົງວ່າ ກຸກຸສັນໂທ ໂກນາຄະມະໂນ ກັດສະໂປ ໂຄຕະໂມ ສີອະລິຍະເມດໄຕໂຍ ພ້ອມນັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງເຮັດເຮືອໄຟ ກະໂທງດອກບົວ ເພື່ອນ້ອມລະນຶກເຖິງບຸນຄຸນຂອງບິດາມາດາ ແລະ ບູຊາພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ ລວມເຖິງພຣະເຈົ້າທັງຫ້າພຣະອົງທີ່ສະເດັດລົງມາເຜີຍແຜ່ສິນລະທຳໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ.

ຂະນະທີ່ເທສະການດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພຣະບາງແມ່ນມີຄວາມມະຫັດສະຈັນເປັນພິເສດ ເພາະວ່າຕົວເມືອງທັງໝົດແມ່ນປະດັບປະດາດ້ວຍໂຄມໄຟທີ່ມີສີສັນ ວັດວາອາຮາມ ເຮືອນ ຊານບ້ານຊ່ອງໄດ້ວາງໂຄມໄຟໂຄມໄຟໄວ້ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ເມືອງມີຄວາມສະຫວ່າງສະໄຫວ ພ້ອມນີ້ ກໍມີການປະດັບໄຟໃສ່ເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່ຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍເຈ້ຍສີ ລວມທັງປະດັບປາດາ ດ້ວຍສັດໃນເທບນິຍາຍທີ່ທຸກຄົນໃຫ້ຄວາມສັດທາ.

 

 

 

 

 

 

ຂໍ້ມູນຈາກ : Jason Rolan ແລະ ວຽງຈັນທາມ

ຮູບພາບຈາກ : Phoonsab Thevongsa

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.