ເລື່ອງຂອງຕຸກນໍ້າກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

0
97

ຕຸກນໍ້າພລາສຕິກຍັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດມະນຸດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຊຶ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງໃຫ້ຄວາມນິຍົມ ເນື່ອງຈາກມະນຸດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີນິດໄສມັກຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຕຸກນໍ້າໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງມັນຫາຊື້ງ່າຍ ໃຊ້ງ່າຍ ມີນໍ້າໜັກເບົາ ລາຄາຖືກ ແລະ ຮູບຊົງສວຍງາມ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວບົດສະຫຼຸບຂອງຕຸກນໍ້າເຫຼົ່ານີ້ກໍມີຈຸດຈົບດ້ວຍການຖືກກຳຈັດ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຈຳນວນຈະຖືກນຳມາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ແຕ່ວັນໜຶ່ງກໍຕ້ອງກາຍໄປເປັນຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ບາງຈຳນວນກໍຖືກທຳລາຍດ້ວຍການຝັງ ຫຼື ການຈູດ ແລະ ບາງຈຳນວນກໍຖືກຖິ້ມລົງແມ່ນໍ້າ ຖິ້ມລົງດິນ ແລະ ບໍ່ລິເວນຕ່າງໆແລ້ວມັນກໍຈະກາຍສະພາບເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ ນີ້ຄືໜຶ່ງໃນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມະນຸດກຳລັງຜະະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນ.

ຕຸກນໍ້າມີໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ມະນຸດພຽງໄລຍະເວລາສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອໃດທີ່ມະນຸດດື່ມນໍ້າໃນຕຸກໝົດແລ້ວໜ້າທີ່ຂອງມັນກໍຈະຈົບລົງ ເຖິງມັນຈະໝົດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ມະນຸດແລ້ວ ແຕ່ມັນມີວົງຈອນທີ່ຍືນຍາວກວ່າມະນຸດຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ ມັນໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໂລກປະມານ 400-500 ປີກວ່າຈະຍ່ອຍສະຫຼາຍ ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງພລາສຕິກຈະປ່ຽນສະພາບໄປເປັນໄມໂຄຣພລາສຕິກຊຶ່ງເປັນໂມເລກຸນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 5 ມິລິແມັດ ໂດຍສິ່ງປົນເປື້ອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຊືມລົງພື້ນດິນ ແລະ ເຈືອປົນໃນແຫຼ່ງນໍ້າຕາທຳມຊາະດາ  ແລະ ເມື່ອມະນຸດ ຫຼື ສັດດື່ມເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍກໍຈະໄດ້ຮັບສິ່ງເຈືອນໄມໂຄຣພລາສຕິກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຜົນງານວິໄຈທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ສິ່ງປົນເປື້ອນໄມໂຄຣພລາສຕິກຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ມະນຸດ ແຕ່ກໍຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາ ຂະນະທີ່ທ່ານ ດຣ ສຸຊະນາ ຊະວະນິດ ອາຈານປະຈຳພາກວິຊາວິທະຍາສາດທາງທະເລ ຄະນະວິທະຍາສາດຈຸລາໃນປະເທດໄທໄດ້ເປີດເຜີຍວ່່າ ໄດ້ມີການຄາດຄະເນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບມະນຸດໄວ້ 3 ຢ່າງຄື ຫາກມະນຸດໄດ້ຮັບສິ່ງປົນເປື້ອນໄມໂຄພລາສຕິກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍໃນປະລິມານຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດພູມແພ້ ນອກຈາກນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກຳ.

ວັດຖຸດິບທີ່ນຳມາຜະລິດຕຸກນໍ້າພລາສຕິກແມ່ນມີສ່ວນປະກອບຂອງປິໂຕຣລຽມແກ໊ສທຳມະຊາດ ຖ່ານຫີນແຮ່ຕ່າງໆ ນອກຈາກນີ້ອາດຜະລິດຈາກນໍ້າມັນພືດ ແລະ ສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ ຊຶ່ງການທຳລາຍຕຸກນໍ້າພລາສຕິກກໍບໍແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຖ້ານຳໄປຈູບຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດອັນເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ ຖ້ານຳໄປຝັງດິນສານເຄມີຈາກຕຸກນໍ້າໃນຂະບວນການຍ່ອນສະຫຼາຍຈະຊຶມລົງດິນ ແລະ ນໍ້າ ຖ້າຖິ້ມລົງແມ່ນໍ້າ ຫຼື ທະເລ ເມື່ອສັດໃຫຍ່ໃນທະເລກິນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕາຍ ຫຼື ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕ່າງໆ ທັງເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມສົກກະປົກ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍທັງຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດ.

ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກໄດ້ເລີ່ມຄິດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກຕຸກນໍ້າພລາສຕິກ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ລວມເຖິງຜົນຮ້າຍຕໍ່ລະບົບນິເວດ ທີ່ປະເທດບຣາຊິນໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກຕຸກນໍ້າພລາສຕິກໂດຍການນໍຳເອົາຕຸກນໍ້າມາຣິໄຊເຄິລ ໂດຍການນຳຕຸກນໍ້າມາເຮັດຟອຍ (ປັດກວາດ) ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ແລ້ວຍັງເປັນການຊຸກຍູ້ດ້ານການສ້າງລາຍຮັບ ລວມເຖິງການຊ່ວຍຫຼຸດການນຳຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດມາໃຊ້ໃນການຜະລິດຟອຍແບບດັ່ງເດີມອີກດ້ວຍ ເຊັນດຽວກັບສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເລີ່ມຄຳນຶກເຖິງຜົນກະທົບຈາກພລາສຕິກເຊັ່ນດຽວກັນ ມີການນຳເອົາຝາຂອງຕຸກນໍ້າມາເຮັດເປັນຕຸ້ມຫູ ພວງກຸນແຈ ແລະ ນຳເອົາຕຸກນໍ້າມາເປັນກະຖາງປູກຕົ້ນດອກໄມ້ລວມເຖິງຜັກບາງຊະນິດ ແຕ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາແບບນີ້ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພລາສຕິກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜົນກະທົບຈາກ ພລາສຕິກໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ເພາະມັນເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ປາຍເຫດ.

ການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນຫັນມາໃຊ້ຕຸກນໍ້າທີ່ຜະລິດຈາກໂລຫະ ຫຼື ແກ້ວ ມັນອາດເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພາະຕຸກນໍ້າເຫຼົ່ານີ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ນໍ້າດື່ມໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ ແນ່ນອນວ່າມັນຈະສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຕຸກນໍ້າພລາສຕິກໄດ້ ໂດຍທ່ານ ພູດອນ ເມກສະຫວັນ ຮອງປະທານອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຫຼື ອພບ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນເມື່ອປີ 2016 ວ່າ ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຂີ້ເຫຍື້ອປະມານ 300-350 ໂຕນຕໍ່ວັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນວ່າປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດຕຸກນໍ້າພລາສຕິກມີປະລິມານຫຼາຍເທົ່າໃດ.

ໃນການຈັດປະຊຸມສຳມະນາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ສະເລ່ຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມີຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ແລະ ໃນ 1 ຄົນຈະດື່ມນໍ້າດື່ມຈາກຕຸກນໍ້າພລາສຕິກຂະໜາດບັນຈຸ 350 ມິລິລິດຢ່າງໜ້ອຍຄົນລະ 3 ຕຸກ ດັ່ງນັ້ນ ໃນ 1 ມື້ແມ່ນຈະມີຄົນໃຊ້ຕຸກນໍ້າພລາສຕິກ 60 ຕຸກ ຊຶ່ງຖ້າໃຊ້ເວລາຈັດກອງປະຊຸມ 3 ວັນອາດມີຕຸກນໍ້າພລາສຕິກທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມປະມານ 180 ຕຸກ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ນີ້ເປັນພຽງການສະແດງໂຕເລກທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຫັນພາບງ່າຍຂຶ້ນຊຶ່ງອາດເບິ່ງຄືວ່າໂຕເລກພວກນີ້ເປັນພຽງຈຳນວນໜ້ອຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວວັນໜຶ່ງເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າມີການຈັດງານປະຊຸມສຳມະນາຈັກແຫ່ງ? ມີຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍປານໃດ? ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຕຸກນໍ້າດື່ມພລາສຕິກຂອງປະຊາກອນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ທົ່ວປະເທດຫຼາຍໜ້ອຍສ່ຳໃດ? ໃນກໍລະນີຈັດກອງປະຊຸມແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາທຸກຄົນມີຕຸກນໍ້າໂລຫະ ຫຼື ແກ້ວຄົນລະຕຸກ ເຮົາກໍຈະສາມາດກຳນົດໄດ້ຄື 20 ຄົນມີພຽງແຕ່ນໍ້າ 20 ຕຸກ ແລະ ບວກຕຸກນໍ້າໃຫຍ່ 20 ລິດ 1-2 ຕຸກຕໍ່ວັນເທົ່ານັ້ນ  ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຕຸກນໍ້າພລາສຕິກທີ່ຈະກາຍໄປເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມັນຍັງຊ່ວຍຄົນປ່ຽນພຶດຕິກຳດື່ມນໍ້າບໍ່ໝົດແລ້ວຖິ້ມທາງອ້ອມໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະທຸກຄັ້ງກ່ອນຈະມີການຕື່ມນໍ້າໃໝ່ໝາຍຄວາມວ່ານໍ້າໃນຕຸກນັ້ນຖືກດື່ມໝົດແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າການໃຊ້ຕຸກນໍ້າໂລຫະ ຫຼື ແກ້ວ ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພາະຕ້ອງໄດ້ນຳຕິດຕົວໄປນຳທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແຕ່ນີ້ກໍເປັນວິທີໜຶ່ໃນການຊ່ວຍຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ອີກໜຶ່ງວິທີ ແລ້ວທ່ານເດະ… ຈະເລືອກເຮັດສິ່ງໃດ? ຈະເລືອກໃຊ້ພລາສຕິກຕໍ່ໄປ ຫຼື ເລືອກທີ່ຈະຢຸດໃຊ້? ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວຂອງທ່ານເອງ.

 

 

 

 

 

 

ບົດຄວາມໂດຍ: ພຸດສະດີ ລາວລີ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.