ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15-21 ມິຖຸນາ 2019

0
467

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ອາທິດນີ້ວຽກງານຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ ມີຄູ່ແຂ່ງເຂົ້າມາກວນໃຈຕະຫຼອດ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມອາລົມຕົນເອງໃຫ້ໄດ້.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງລະວັງ ແລະ ຕ້ອງຂະຫຍັນຫາເງິນເພີ່ມ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດຈະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເປັນລາຍຈ່າຍທີ່ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງພາຫະນະ ຫຼື ໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຂຶ້ນລົງຕາມອາລົມ ທ່ານຈະນ້ອຍໃຈຄົນຮັກງ່າຍກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ສຳລັບຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ແລະ ທ່ານຈະຮັກເຂົາຫຼາຍ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດເພາະຄົນອ້ອມຂ້າງຄອຍກົດດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃຫ້ລະວັງອາດມີເລື່ອງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແຕ່ກໍຍັງມີໂຊກເຂົ້າຂ້າງຢູ່ເພາະຈະໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງໃໝ່ໆ.

ການເງິນ ຈະມີເງິນເຂົ້າມາເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ແມ່ນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານພໍຍິ້ມໄດ້ ຊ່ວງກາງອາທິດທີ່ຈະມີລາບປາກຈະໄດ້ຈາກຄົນແປກໜ້າ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມາແບບຕື່ນເຕັ້ນມາພ້ອມກັນຫຼາຍໆຄົນ ໃຫ້ລະວັງຄວາມເຈົ້າຊູ້ຂອງຕົວທ່ານເອງບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະເປັນຄົນທີ່ຜິດຫວັງເອງ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ມີເກນເດີນທາງ ຫຼື ປ່ຽນແປງບ່ອນຢູ່ ເປັນຊ່ວງທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ການເຮັດວຽກບໍ່ໝັ້ນຄົງ ມີສັດຕູຄູ່ແຂ່ງຄອຍຍາດຊິງຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍໃຫ້ເຮັດຢ່າງຮອບຄອບ ທ້າຍອາທິດຂໍໃຫ້ທ່ານກຽມໃຈພົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍ ດວງມີເກນປ່ຽນງານ ຫຼື ໂຍກຍ້າຍ.

ການເງິນ ທ້າຍອາທິດທ່ານຈະມີລາຍຈ່າຍຈຸກຈິກເຂົ້າມາບໍ່ຂາດສາຍ ທັງເລື່ອງລົດ ເລື່ອງຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກດີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານສະເໜແຮງ ໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນໃໝ່ໆຫຼາຍຂຶ້ນ ຄົນໂສດມີໂອກາດເລືອກຄູ່ທີ່ຖືກໃຈ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງລົງແຮງເຮັດດ້ວຍຕົວເອງຢ່າໄປຫວັງເພິ່ງຄົນອື່ນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຄົນມາຫວັງເພິ່ງທ່ານ ການເຮັດວຽກເປັນທີມທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໜັກຄົນດຽວຂໍໃຫ້ທ່ານອົດທົນໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ.

ການເງິນ ມັກມີລາຍຈ່າຍສຸກເສີນເຂົ້າມາໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ ການສ່ຽງໂຊກແມ່ນຢ່າຫວັງເພາະທ່ານຈະເສຍເງິນລ້າ.

ຄວາມຮັກ ບໍ່ສົດໃສຄືທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມອຶດອັດທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນໜ້າກັນ ສຳລັບຄົນໂສດເປັນແຕ່ທີ່ປຶກສາໃຫ້ຄົນອື່ນ ແຕ່ເມື່ອຮອດທີຕົນບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເລີຍ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະມີການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນອາດກຳລັງໄປສະໝັກວຽກບ່ອນໃໝ່ ຊ່ວງນີ້ສົດໃສເຮັດສິ່ງໃດກໍດີ ແຕ່ຕ້ອງອາໃສເພື່ອນຝູງ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຊ່ວຍ ຖ້າເຮັດຄົນດຽວກໍອາດໄປບໍ່ລອດ.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງຂະຫຍັນຊອກຫາ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບທ້ອນ ຢ່າໃຫ້ໃຜຢືມເງິນເດັດຂາດເພາະຈະໄດ້ຄືນຍາກ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານບໍ່ຄວນຈິງຈັງກັບມັນຫຼາຍ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດທ່ານຈະມີສະເໜແຮງຕໍ່ເພດກົງກັນຂ້າມ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບທ່ານ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ຊ່ວງນີ້ທ່ານມີອາລົມອ່ອນໄຫວງ່າຍ ຕ້ອງໃຊ້ປັນຍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ພະຍາຍາມຢູ່ຫ່າງຄວາມຂັດແຍ່ງໄວ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດ ການເຮັດວຽກເປັນທີມເຕັມດ້ວຍຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ເຮັດໃຫ້ຜົນງານອອກມາບໍ່ຄ່ອຍດີດີ ຫາກມີບັນຫາທ່ານຄວນປຶກສາຜູ້ໃຫຍ່.

ການເງິນ ທ່ານບໍ່ເໝາະທີ່ຈະໃຫ້ຄົນຢືມເງິນ ເພາະທ່ານເອງຕ້ອງມານັ່ງກຸ້ມໃຈຢ່າງພາຍຫຼັງ ແລະ ອາທິດນີ້ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະລົງທຶນກັບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.

ຄວາມຮັກ ດຽວດີດຽວຮ້າຍ ທ່ານກັບຄົນຮັກມັກຫາເລື່ອງມາຜິດໃຈກັນ ເຖິງຈະເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ຄົນໂສດມັກຈະມີຄົນເຂົ້າມາຜູກໄມຕີນຳ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ມີເລື່ອງໃຫ້ຄິດຫຼາຍເລື່ອງ ທ່ານຈະບໍ່ມີສະມາທິຢູ່ກັບວຽກລະວັງຈະເກີດຄວາມຜິດພາດຈົນເຖິງຂັ້ນຖືກຕຳນິໄດ້ ໃນເພື່ອນຮ່ວມງານອາດເກີດມີການເວົ້າ ຫຼື ເຮັດປະຊົດໃສ່ກັນ.

ການເງິນ ເງິນຮັບເຂົ້າມືຊ້າຍຈ່າຍອອກມືຂວາ ເກັບເງິນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ດົນ ໃນຊ່ວງທ້າຍອາທິດຈະມີໂຊກເລັກໆນ້ອຍໆເຂົ້າມາພໍໃຫ້ທ່ານດີໃຈ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານເປັນຄົນອາລົມຮ້ອນ ແລະ ມັກສະຫຼຸບເອົາເອງ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາພົວພັນແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຖືກໃຈທ່ານ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ທ່ານເປັນຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສູງ ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດຕາມໃຈ ແລະ ກໍເປັນຄົນເຮັດວຽກເກັ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມີຄົນອິດສາ ລະວັງຈະເກີດບັນຫາກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ການເງິນ ຫາເງິນມາໄດ້ດ້ວຍເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາລ້ວນໆ ບໍ່ໄດ້ຫວັງເພິ່ງດວງ ຫຼື ລໍຖ້າຄົນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ທ່ານເຈົ້າຊູ້ສຸດໆ ມັກຫວ່ານຄາລົມໄປທົ່ວ ລະວັງແຟນຕົວຈິງຈັບໄດ້ແລ້ວທ່ານຈະເສຍໃຈ ສ່ວນຄົນໂສດກໍສະເໜແຮງຈະມີຄົນມາສົນໃຈຫຼາຍຄົນ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ມັກມີເລື່ອງເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ທ່ານຫງຸດງິດລຳຄານໃຈ ພະຍາຍາມຢູ່ເສີຍໆໄວ້ດີທີ່ສຸດ ໃຊ້ປັນຍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢ່າໃຊ້ອາລົມເພາະມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ເສຍກັບເສຍ ການງານໃນທິດນີ້ຈະພົບແຕ່ງານຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າຂໍໃຫ້ໃຜຊ່ວຍເຮັດວຽກແທນເດັດຂາດ.

ການເງິນ ມີເກນເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເສຍເງິນໄປກັບການແປງລົດ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ສ່ວນໂຊກລາບທ່ານບໍ່ຕ້ອງຫວັງເພາະບໍ່ມີດວງເລື່ອງນີ້ ຕ້ອງຫາເງິນດ້ວຍເຫື່ອແຮງເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຮັກ ເຖິງທ່ານຈະມີຄົນຮັກແລ້ວແຕ່ທ່ານກໍຍັງຮູ້ສຶກເຫງົາໃຈ ເພາະຄົນຮັກຂອງທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຕົວທ່ານ ສ່ວນຄົນໂສດຈະເລີ່ມມີການພັດທະນາຄວາມສຳພັນກັບໃຜບາງຄົນ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ທ່ານເປັນຄົນມັກຄົ້ນຄິດ ເປັນນັກວາງແຜນ ມັກເຮັດນັ້ນຈັບນີ້ຈົນວຸ້ນວາຍໄປໝົດ ທັງວຽກປະຈຳ ແລະ ທັງວຽກເສີມທ່ານຈະເຮັດມັນອອກມາໄດ້ດີທັງຄູ່ ແຕ່ລະວັງຊ່ວງທ້າຍອາທິດອາດມີເລື່ອງໃຫ້ຜິດຖຽງກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ການເງິນ ທ່ານເປັນນັກຊື້ນັກຈ່າຍສຸດໆ ໃຊ້ເງິນເກັ່ງແຕ່ກໍຫາເງິນເກັ່ງເຊັ່ນກັນ ສຳລັບໂຊກເລື່ອງເງິນກໍພໍມີເຂົ້າມາໃຫ້ຊື່ນໃຈເລື້ອຍໆ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານກັບຄົນຮັກມີເລື່ອງໃຫ້ງອນງໍ້ກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະເປັນຄົນມັກຈູ້ຈີ້ຈຸກຈິກຈົນບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ຄົນຮັກຂອງທ່ານລຳຄານ ສ່ວນຄົນໂສດແມ່ນເຖິງຂັ້ນອາໄສໝູ່ເປັນຄົນຊ່ວຍຊອກຫາມາໃຫ້.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ທ່ານເປັນຄົນມີໂລກສ່ວນຕົວສູງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນຍາກ ຜົນງານທ່ານກໍບໍ່ເດັ່ນເພາະທ່ານມັກຂັດໃຈເຈົ້ານາຍ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດດວງຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຍກຍ້າຍ ທ່ານເອງກໍຈະຮູ້ສຶກເບື່ອກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ເຖິງຂັ້ນຫາທາງໄປສະໝັກວຽກບ່ອນໃໝ່.

ການເງິນ ມີຮັບມີຈ່າຍປະປົນກັນໄປ ແຕ່ຊ່ວງກາງອາທິດຈະມີໂຊກດີອາດເປັນໂຊກເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແຕ່ເຂົ້າມາຫຼາຍລາຍຈ່າຍກໍຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຕ້ອງເປີດໃຈໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກຫຼາຍກວ່ານີ້ ສຳລັບຄົນໂສດຫາກທ່ານບໍ່ເປັນຄົນເລືອກຫຼາຍທ່ານກໍມີໂອກາດສະຫຼະທີ່ຈະໄດ້ສະຫຼະໂສດ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ຍ້ອນທ່ານມີຄວາມສາມາດຫຼາກຫຼາຍຈິ່ງມີຄົນມາຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອ ໜ້າທີ່ເພີ່ມແຕ່ເງິນເງິນເດືອນບໍ່ເພີ່ມ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ໃນທ້າຍອາທິດຈະມີການປ່ຽນແປງສິ່ງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ.

ການເງິນ ມີເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນອອກໄປເລື່ອຍໆ ທ່ານຈະເກັບເງິນບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ ທ່ານຈະມີລາບປາກ ຫຼື ສິ່ງຂອງຫຼາຍກວ່າໂຊກທີ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນໆຄຳໆ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດສະເໜແຮງຈະມີຄົນເຂົ້າມາຈີບຫຼາຍ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຄົນຮັກແລ້ວຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນເພາະມີມືທີສາມເຂົ້າມາແຊກ.

 

 

 

ຮຽບຮຽງ: ບຸດສະດີ ສາຍນ້ຳມັດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.