ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 – 26 ພຶດສະພາ 2019

0
1782

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຜູ້ບໍລິຫານ ເປັນໄລຍະທີ່ຄວນໃສ່ໃຈ ແລະ ເວົ້າຖະໜອມນໍ້າໃຈພະນັກງານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖິງຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ກໍ່ບັນຫາອີກ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບກ່ຽວກັບການຕົບແຕ່ງ,​ການອອກແບບ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ຈະສົ່ງຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ຫວັງ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໝູນວຽນໄດ້ປົກກະຕິ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄອບຄົວແລ້ວຈະໝົດເງິນໄປຍ້ອນລາຍຈ່າຍຂອງລູກ ຫຼື ທ່ານອາດມີເຫດໃຫ້ເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຈົນອາດເກີດໜີ້ສິນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວນຫຼີກລ່ຽງຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນໃນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ຖ້າຢາກໃຫ້ຊີວິດຄູ່ມີຄວາມສຸກ ສຳລັບຄົນໂສດທີ່ກຳລັງຊອກຫາຄົນຮັກ ຢ່າເບິ່ງຜ່ານຄົນໃກ້ຕົວ ເພາະເຂົາອາດເປັນເນື້ອຄູ່ຂອງທ່ານ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ການເຮັດວຽກໃນອາທິດນີ້ທ່ານຄວນເພີ່ມຄວາມລະອຽດໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມີເກນຈະເກີດຄວາມຜິດພາດ ຈົນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເດືອດຮ້ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຂາດຄວາມໄວ້ໃຈບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວທ່ານ.

ການເງິນ ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປັນນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍທີ່ດິນ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບຫາກທ່ານຄິດຈະລົງທຶນ,​ ສ່ຽງໂຊກ ເພາະມີເກນສູງທີ່ທ່ານຈະເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າໄດ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວຈະມີຊີວິດຄູ່ທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ສຳລັບຄົນໂສດກໍ່ຈະພົບຄູ່ແທ້ຈາກການເດີນທາງ ຫຼື ອາດເປັນຄົນໃນຄອບຄົວເປັນແມ່ສື່ຕິດຕໍ່ຄົນຮັກໃຫ້.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ທ່ານຕ້ອງຫາທາງໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຄີຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທ່ານຕອນນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ອຸປະຖຳທ່ານຄືເມື່ອກ່ອນແລ້ວ ສະນັ້ນ, ມັນເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງໃໝ່ແລ້ວ.

ການເງິນ ໄດ້ຫຼາຍກໍ່ຈ່າຍຫຼາຍຄືກັນ ທັງວຽກປະຈຳກໍ່ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແລະ ທ່ານຍັງຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບໂຊກຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ຫາກທ່ານຄິດຈະຊື້ຊັບສິນ ຕໍ່ເຕີມເຮືອນ ທ່ານຄວນມີການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ງົບປະມານບານປາຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກມີຄວາມສຸກເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນດີ, ສຳລັບຄົນໂສດຈະໄດ້ແຟນຍ້ອນເພື່ອນ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງເປັນແມ່ສື່ໃຫ້ ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບເນື້ອຄູ່.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ທ່ານຈະມີເວລາສະສາງວຽກທີ່ຄ້າງຄາໃຫ້ແລ້ວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ໄລຍະທ້າຍອາທິດໃຫ້ທ່ານລະວັງຈະເກີດບັນຫາ ອາດເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດທາງເອກະສານ ສະນັ້ນ, ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງ ແລະ ລະອຽດຮອບຄອບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການເງິນ ຢູ່ໃນໄລຍະຕົນເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນຫາຄົນຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຄົນອື່ນຫວັງມາເພິ່ງພາອາໃສທ່ານເລື່ອງເງິນຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຈະໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໃຜ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມີເກນຫ່າງກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານເກີດບັນຫາໄດ້. ສຳລັບຄົນໂສດໄລຍະນີ້ສະເໜ່ແຮງມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ເລືອກຫຼາຍຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກດີໆ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຈັດງານ, ງານໂຄສະນາ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປໃນໄລຍະນີ້ທີ່ຕ້ອງລະວັງ ແລະ ພິຈາລະນາຮອບຄອບແມ່ນຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບ ຫຼື ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ລວມເຖິງຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຊີ-ການເງິນ ໃຫ້ທ່ານເຮັດຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງເດືອດຮ້ອນ.

ການເງິນ ເປັນອາທິດທີ່ທ່ານຄວນວາງແຜນການເງິນຢ່າງຮອບຄອບ ເພາະໂອກາດທີ່ຈະຫາລາຍຮັບເພີ່ມອາດເກີດບັນຫາຕິດຂັບ ຊ້າກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ ທ່ານມີລາຍຈ່າຍລໍຖ້າ ແລະ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການເຊັນສັນຍາ ຫຼື ຮັບປາກເລື່ອງການເງິນກັບຄົນອື່ນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເດືອດຮ້ອນ.

ຄວາມຮັກ ຄູ່ຄອງທີ່ເກີດບັນຫາຜິດໃຈກັນຈະສາມາດຜ່ານບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກໄປໄດ້ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ຄົບກັນໃໝ່ ເລື່ອງຄວາມສຳພັນກໍ່ຢ່າປະໝາດ ໂດຍສະເພາະທ່ານບໍ່ຄວນຫຼົງໄຫຼໄປກັບຄຳເວົ້າຂອງເຂົາຫຼາຍ ເພາະສຸດທ້າຍກໍ່ເປັນທ່ານເອງຈະເສຍໃຈ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ທຸລະກິດການງານກ່ຽວກັບຕົວແທນນາຍໜ້າຢູ່ໃນໄລຍະພົບກັບອຸປະສັກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຕ້ອງອົດທົນ ແລະ ຮູ້ຈັກຮັບຟັງຄົນອື່ນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ສຳເລັດລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ.

ການເງິນ ການສະແຫວງຫາລາຍໄດ້ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ບໍ່ມີເລື່ອງຕິດຂັດ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈໃຜເລື່ອງເງິນເດັດຂາດ ໂດຍສະເພາະຄົນໃກ້ຕົວ ເພາະອາດຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບາດໝາງກັນໄດ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວຕ້ອງໃສ່ໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ເພາະຄວາມເຂ້າໃຈຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານໝັ້ນຄົງ,​ ສຳລັບຄົນໂສດລະວັງຄວາມຮັກທີ່ມາຈາກການແນະນຳຈາກຄົນອື່ນໂດຍສະເພາະແມ່ນການແນະນຳຈາກເພື່ອນ ເພາະມີແນວໂນ້ມວ່າທ່ານຈະຖືກຫັກຫຼັງ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ທ່ານຄວນປ່ອຍວາງໃນບາງເລື່ອງ ບາງວຽກງານທ່ານອາດຕ້ອງແບ່ງຄົນເພື່ອນຮ່ວມງານຄົນອື່ນເຮັດຊ່ວຍ ເພາະທ່ານບໍ່ສາມາດແບກຮັບທຸກຢ່າງໄວ້ຄົນດຽວ.

ການເງິນ ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຊ່ວງນີ້ຕ້ອງປວດຫົວ ເພາະເກັບເງິນຄືນບໍ່ໄດ້ ລູກໜີ້ວ່າຈະໃຊ້ໜີ້ກໍ່ເລື່ອນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍເປັນໜີ້ທວງຍາກ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ຮູ້ຈັກກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ເຄີຍຜ່ານການແຕ່ງງານມາແລ້ວ ສຳລັບຄົນມີຄູ່ແລ້ວ ຈະໄດ້ມີການລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດບາງຢ່າງຮ່ວມກັນ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ໄລຍະນີ້ມີແຕ່ບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກເຂົ້າມາ ການສະເໜີງານໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າຕາຜູ້ໃຫຍ່ ທັງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ວາງແຜນໄວ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.

ການເງິນ ລາຍຮັບຂອງທ່ານຈະມາຈາກການເຮັດວຽກປະຈຳ ແລະ ອາທິດນີ້ທ່ານມີແນວໂນ້ມຈະເສຍເງິນເພາະຊື້ວັດຖຸລາຄາແພງ ຫຼື ອາດຈະໝົດເງິນໄປເພາະການສ່ຽງໂຊກ.

ຄວາມຮັກ ມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຮັກ ຫາກຈະຮັກສາຄວາມສຳພັນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ກໍ່ຄວນລະວັງເລື່ອງເງິນຄຳ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວຄວນມີຄວາມໂປ່ງໃສເລື່ອງເງິນກັບຄົນຮັກ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ເປັນອີກໜຶ່ງອາທິດທີ່ມີວຽກຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສະສາງວຽກທີ່ຍັງຄ້າງໃຫ້ແລ້ວ, ຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກກ່ຽວກັບບັນຊີ ແມ່ນຈະຫຍຸ້ງກວ່າອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃຫ້ລະວັງຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ອອກຈາກບ່່ອນເຮັດວຽກ.

ການເງິນ ນອກຈາກກຳໄລທີ່ໄດ້ມາຈາກການລົງທຶນໄວ້ແລ້ວ ທ່ານກໍ່ຄວນມີການວາງແຜນລາຍຈ່າຍໃຫ້ດີ ເພາະອາດມີເຫດໃຫ້ຈ່າຍເງິນໂດຍສະເພາະເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ.

ຄວາມຮັກ ລະວັງເກີດຮັກສາມເສົ້າ ຄົນຮັກເກົ່າຂອງທ່ານຈະກັບມາຂໍຄືນດີ ເຊິ່ງທ່ານກໍ່ຈະຫວັ່ນໄຫວຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ທ່ານກຳລັງຄົບຢູ່.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ເປັນຊ່ວງຈັງຫວະທີ່ດີ ຫາກທ່ານມີແນວຄິດໃໝ່ໆ ຫຼື ກຳລັງຈະສະເໜີແຜນໂຄງການໃໝ່ໆ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ກໍ່ມີເກນຈະໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມປະຊຸມ, ສຳມະນາ ນອກສະຖານທີ່.

ການເງິນ  ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍ ຍັງຢູ່ໃນເກນທີ່ຄວນລະວັງ ການເຮັດສັນຍາ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຄວນກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ເພາະມີເກນວ່າທ່ານຈະເສຍປຽບສູງ.

ຄວາມຮັກ ໄຟໃນຢ່ານຳອອກ ໄຟນອກຢ່າເອົາເຂົ້າ ຄົນທີ່ມີຄອບຄົວແລ້ວຖ້າຢາກໃຫ້ຄອບຄົວທີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແມ່ນບໍ່ຄວນເອົາເລື່ອງໃນຄອບຄົວຕົນໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເດັດຂາດ. ສຳລັບຄົນໂສດແມ່ນຈະພົບຮັກຈາກການເດີນທາງ ເຂົາຄົນນັ້ນອາດເປັນເນື້ອຄູ່ຂອງທ່ານ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ວຽກທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ປະຈຳຍັງຢູ່ໃນເກນທີ່ດີເລື່ອຍໆ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງເລື່ອງການສື່ສານໂດຍສະເພາະຄຳເວົ້າ. ການຂຽນກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດການເຂົ້າໃຈຜິດກັນ.

ການເງິນ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບເງິນຈາກການຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ການເປັນຕົວແທນການຂາຍ ສຳລັບຄົນມີລູກໜີ້ກໍ່ຈະທວງເງິນຄືນໄດ້ ແຕ່ຢ່າຄິດສ່ຽງໂຊກ ເພາະມີແຕ່ເສຍຫຼາຍກວ່າໄດ້.

ຄວາມຮັກ ຊີວິດຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ພົບກັບບັນຫາ ແຕ່ຍັງໂຊກດີທີ່ມີຄົນຮັກຄອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈ ສ່ວນເງິນໂສດນັ້ນຈະໝົດເງິນໄປກັບການທຸ້ມເງິນຊື້ສິ່ງຂອງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຕົນເອງມັກ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ຕ້ອງທົນກັບອາລົມຂອງຄູ່ຮ່ວມງານບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ເຈົ້ານາຍ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໝູນວຽນໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ມີເກນຈະໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ແບບບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ໂຊກມາພ້ອມກັບຊວຍ ເງິນໄດ້ມາກໍ່ຈະມີເຫດໃຫ້ເສຍໄປ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານບໍ່ຄວນຄາດຫວັງກັບຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ສູງເກີນໄປ ເພາະສິ່ງທີ່ແນ່ນອນຄືຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ລະວັງຈະເກີດບັນຜິດຖຽງກັນຍ້ອນເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງຈົນນຳໄປສູ່ການແຕກຫັກຄວາມສຳພັນ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.