ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 -19 ພຶດສະພາ 2019

0
296

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ເລື່ອງການງານ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກິດຍັງບໍ່ເປັນດັ່ງໃຈຄິດ ຄວາມສຳເລັດດ້ານວຽກງານ ຫຼື ການລົງທຶນຍັງຢູ່ໄກ ດັ່ງນັ້ນໄລຍະນີ້ບໍ່ຄວນຄາດຫວັງສູງຈົນເກີນໄປ ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຊອກວຽກໃໝ່ຕ້ອງມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນເຂົ້າງານສັງຄົມ ເພາະທ່ານອາດໄດ້ພົບໂອກາດດີກໍເປັນໄດ້.

ການເງິນ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີຈາກວຽກງານທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງທ່ານຈະມີເຫດເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ ຄວາມຮັກຍັງມີຄວາມສຸກດີບໍ່ມີບັນຫາ ສ່ວນຄົນໂສດທີ່ຕ້ອງການຮັກແທ້ ທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບຄວາມຮັກຈາກການແນະນຳຂອງເພື່ອນ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການປະສານງານກັບຕ່າງປະທດ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສຶກສາຊ່ວງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເກນດີ ສາມາດສ້າງຄວາມສຳເລັດໄດ້ ໃນທ້າຍອາທິດທ່ານຈະມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງ.

ການເງິນ ລາຍຮັບຂອງທ່ານຈະໄດ້ມາຈາກວຽກທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ຢ່າຄາດຫວັງເພິ່ງການສ່ຽງໂຊກ ເພາະມີແຕ່ເສຍຫຼາຍກວ່າໄດ້ ໃນກາງອາທິດໃຫ້ທ່ານລະວັງຄົນໃກ້ຕົວເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານກັບຄົນຮັກມີເກນຈະໄດ້ໄປທ່ຽວນຳກັນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກ ສ່ວນຄົນໂສດອາດໄດ້ພົບຮັກແທ້ທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ການນຳສະເໜີຜົນງານ ຂາຍລິຂະສິດຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ມີໂອກາດສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງລະວັງການເອົາປຽບຈາກຫຸ້ນສ່ວນ ຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ການລົງນາມເຊັນສັນຍາໃດໆກໍຕ້ອງຄິດທົບທວນໃຫ້ດີກ່ອນ ສຳລັບຄົນທີ່ຫາວຽກເຮັດແມ່ນໃຫ້ເລືອກສະໝັກງານທີ່ຕ່າງແຂວງ ເພາະມີໂອກາດຈະໄດ້ວຽກເຮັດສູງກວ່າ.

ການເງິນ ອາດມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເປັນນາຍໜ້າຂາຍດິນ ຂາຍເຮືອນ ລວມເຖິງການໄດ້ຮັບໂຊກລາບແບບບໍ່ຄາດຄິດ.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະຮັກທ່ານຫຼາຍເປັນພິເສດ ແຕ່ສຳລັບຄົນໂສດນັ້ນຄວາມຮັກຍັງບໍ່ພົບຮັກແທ້ ໃນທ້າຍອາທິດທ່ານຈະພົບກັບຄົນທີ່ຖືກໃຈຜ່ານສື່ອອນໄລນ໌ ຫຼື ອາດໄດ້ພົບຮັກແທ້ຈາກການເດີນທາງໄກ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍທີ່ດິນ ຫຼື ປ່ອຍເງິນກູ້ຈະຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແຕ່ຈະເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຈເລັກນ້ອຍ ຍ້ອນບໍລິວານ ລູກນ້ອງ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ການເງິນ ຈະມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການລົງທຶນ ຄົນທີ່ປ່ອຍເງິນກູ້ກໍມີຫວັງໄດ້ເງິນຄືນ ແຕ່ກໍມີທ່າອຽງໃນທ້າຍອາທິດທ່ານຈະເສຍເງິນຫຼາຍຍ້ອນຫຼົງເຊື່ອຄຳຄົນ.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ສະເໜທ່ານກຳລັງມາແຮງ ບໍ່ວ່າຈະຂໍສິ່ງໃດກັບຄົນຮັກກໍຈະໄດ້ຕາມທີ່ຂໍ ສ່ວນຄົນໂສດມີເກນຈະໄດ້ພົບກັບເນື້ອຄູ່ທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານ ຊຶ່ງອາດເປັນຄົນຕ່າງຊາດ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ໃນຊ່ວງນີ້ບໍ່ວ່າຄົນທີ່ມີທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຫຼື ເຮັດວຽກປະຈຳກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມທີ່ຫວັງ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຊອກສະໝັກວຽກກໍຈະໄດ້ວຽກເຮັດຕາມທີ່ຫວັງໄວ້.

ການເງິນ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການຊອກຫາລາຍໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂຊກລາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັບໝູ່ເພື່ອນຍ້ອນເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດ.

ຄວາມຮັກ ເລື່ອງເງິນຄຳອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບຄົນຮັກລະແວງໃຈກັນ ສຳລັບຄົນໂສດໃຫ້ລະວັງເພດກົງກັບຂ້າມທີ່ຫາກໍຮູ້ຈັກກັນ ເພາະເຂົາເຂົ້າມາຫາທ່ານຍ້ອນຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນສູງ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍຕາມທ່ານບໍ່ຄວນໄປມີປາກສຽງນຳ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ໂຊກລາບຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຈາກການລົງທຶນ ການແບ່ງປັນຫຸ້ນ ແຕ່ໄດ້ມາທ່ານກໍຈະໝົດໄປກັບລາຍຈ່າຍຟຸມເຟືອຍທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນກັບຄົນຕ່າງຊາດ ອາດພັດທະນາຈົນກາຍໄປເປັນຄູ່ຊີວິດໃນອະນາຄົດ ແຕ່ທ່ານກໍຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ດີໆກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ການສະເໜີແຜນງານ ໂຄງການໃໝ່ໆເພື່ອການລົງທຶນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດດ້ວຍດີ ສຳລັບຄົນເຮັດວຽກປະຈຳຫ້ອງການຄວນລະວັງຕົວເພາະຈະເກີດເລື່ອງຜິດໃຈກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນສາຍງານ.

ການເງິນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຍັງສົມດູນກັນ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບໂຊກລາບຈາກຄົນອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ລວມເຖິງການຕິດຕໍ່ທາງດ້ານການລົງທຶນໃນໄລຍະນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີ ແຕ່ເງິນໄດ້ມາຫຼາຍກໍມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍຄືກັນ.

ຄວາມຮັກ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາບາງຢ່າງ ບາງຄັ້ງທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກອ່ອນຂໍ້ໃຫ້ກັບຄົນຮັກໃນບາງເລື່ອງ ສຳລັບຄົນໂສດຄວນລະວັງຄວາມຮັກທີ່ມາກບໂລກອອນລາຍ ແຕ່ກໍມີໄວ້ເພື່ອແກ້ເຫງົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ຄວນລົມແບບຈິງຈັງ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂຽນ-ການເວົ້າທີ່ມີຫຼັກໝັ້ນຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ອາດຈະມີການປັບຕຳແໜ່ງ ຫຼື ໄດ້ວຽກໃໝ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

ການເງິນ ມີເກນຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ລວມເຖິງອາດໄດໂຊກລາບຈາກການເດີນທາງໄປຮ່ວມປະຊຸມສຳມະນາ ເຮັດໃຫ້ຊ່ວງນີ້ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານສະດວກຂຶ້ນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະໄດ້ພົບຄົນຮັກຈາກການເດີນທາງ ແຕ່ສຳລັບຄົນມີຄູ່ແລ້ວໃຫ້ລະວັງຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ລະວັງໃຈຈະເຜີໄປຮັກໃຜອີກຄົນເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີຄົນຮັກແລ້ວກໍຕາມ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ  ວຽກງານສະດວກສະບາຍບໍ່ມີບັນຫາກວນໃຈ ທ່ານຈະໄດ້ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ປະຊຸມໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄດ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບຕ່າງປະເທດ ໂດສະເພາະວຽກງານດ້ານການສຶກສາ.

ການເງິນ ລາຍຮັບຍັງມີເຂົ້າມາເລື່ອຍໆ ແຕ່ລາຍຈ່າຍກໍ່ມີເຂົ້າຕະຫຼອດຄືກັນ ຫາກທ່ານມີລູກໜີ້ກໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເງິນຄືນ.

ຄວາມຮັກ  ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກມີຄວາມສຸກຕ່າງຝ່າຍຕ່າງຊ່ວຍກັນທຳມາຫາກິນ ຖືວ່າຄວາມສຳພັນຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຄົນຮັກຈາກການເດີນທາງ ແລະ ຈະມີຄວາມສຳພັນແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ທຸລະກິດການງານ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ມີທ່າອຽງຈະໄດ້ຫຸ້ນສ່ວນເພື່ອນຮ່ວມງານເພີ່ມຂຶ້ນ ການເຮັດສັນຍາ ຫຼື ໃຫມິດສະຫາຍກູ້ເງິນທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນ.

ການເງິນ  ລາຍຮັບຍັງມີເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ທ່ານກໍຈະເສຍເງິນອອກໄປຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີຄອບຄົວ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະນຳເລື່ອງເດືອດຮ້ອນມາໃຫ້ທ່ານປວດຫົວ.

ຄວາມຮັກ ອາດມີເພດຕົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ທ່ານຫຼົງໄຫຼຈົນມືນຫູມືນຕາບໍ່ຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານຈະສິ້ນສຸດຊີວິດໂສດໄວໆນີ້ ສຳລັບຄົນມີຄູ່ແລ້ວຈະມີເຫດໃຫ້ຫ່າງໄກກັນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ຄົນທີ່ຫວັງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ຕ້ອງໝັ່ນຊ່ວຍເຫຼືອວຽກເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພາະທ່ານຈະໄດ້ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ຫົວໜ້າສາຍງານສະເໝີ ໂອກາດຈະໄດ້ຮັບຜົນງານຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການເງິິນ ເງິນຈະໄດ້ຈາກວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ ແລະ ຍັງຈະມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຈາກງານພິເສດເລັກໜ້ອຍ ຖືວ່າຊ່ວງນີ້ບໍ່ມີບັນຫາຕິດຂັດເລື່ອງເງິນປານໃດ ພໍມີໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວໃຫ້ໝັ່ນເຕີມຄວາມຮັກຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັນເລື່ອຍໆຈຶ່ງບໍ່ເກີດບັນຫາ ສຳລັບຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກ ພົບກັບຄົນຖືກໃຈ ແລະ ໄດ້ສົມຫວັງໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລົງທຶນເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ຫຼື ຄົນທີ່ມີໂຄງການໃໝ່ໆ ຖ້າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກສ່ວນລວມ ຫຼື ສ່ວນຕົວກໍຈະສົມຫວັງດັ່ງໃຈ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນຢູ່ໃນໄລຍະຫາໄດ້ງ່າຍຈະມີລາບລອຍເຂົ້າມາຫຼາຍທາງ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງທີ່ດວງດີສຸດໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຄວນດຸໝັ່ນ ແລະ ເກັບທ້ອນໄວ້ເພື່ອວັນຂ້າງໜ້າຈະບໍ່ລຳບາກ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວຫາກທ່ານຢາກມີລູກກໍຈະສົມດັ່ງຫວັງ ສຳລັບຄົນໂສດຖ້າຢາກໄດ້ຄູ່ຄອງຕ້ອງໝັ່ນອອກໄປງານສັງສັນ ພົບປະຜູ້ຄົນ ບໍ່ຄວນເກັບຕົວແຕ່ຢູ່ເຮືອນ ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບກັບໃຜບາງຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫາຍເຫງົາກໍເປັນໄດ້.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.