ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11-17 ພະຈິກ 2019

0
629

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ໃຫ້ລະວັງຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຄູ່ຄອງ ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານເກີດອຸປະສັກດຳເນີນການໃດໆກໍ່ຍາກຂຶ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄົນຮັກຮັບຜິດຊອຍວຽກທີ່ສຳຄັນ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີເລື່ອງການເງິນທີ່ຕິດຕໍ່ໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເງິນທີ່ຂໍມາເພື່ອລົງທຶນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກຂອງທ່ານຄ່ອນຂ້າງຈຸກຈິກກວນໃຈ ແລະ ອາດເກີດການຂັດແຍ້ງກັນໄດ້ງ່າຍ ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນນັດໝາຍ ຫຼື ຮັບປາກໃດໆ ເພາະມັນຈະນຳໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ໃຫ້ລະວັງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ອາດກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຈະນຳໄປສູ່ການແຕກຫັກລະຫວ່າງເພືອນ, ພີ່ນ້ອງ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ແຕ່ຈະມາຄວາມທຸກໃຈ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ.

ຄວາມຮັກ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະເປັນອຸປະສັກຂອງຄວາມຮັກທ່ານ ໂດຍສະເພາະການຕິດຕໍ່ກັບຄົນຮັກ ດັ່ງນັ້ນ,​ ການຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີປາກສຽງກັບຜູ້ໃຫຍ່ທາງຝ່າຍຄົນຮັກແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ວຽກງານບໍ່ສົດໃສຄືທີ່ຄິດ ເນື່ອງຈາກຂາດທຶນໝູນວຽນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການທຳງານແຕ່ກໍພໍໝູນໄດ້, ຖ້າເປັນທຶນບໍ່ຫຼາຍປານໃດ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍຍັງມີຫຼາຍ ແຕ່ລາຍຮັບຍັງເທົ່າເກົ່າ ຫຼື ອາດມີຫຼາຍຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ທຽບໃສ່ກັບລາຍຈ່່າຍແລ້ວມັນຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານຂັດສົນຢູ່ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດພາວະເງິນຂາດມືເຖິງຂັ້ນຕ້ອງໄປຂໍກູ້ຢືມ.

ຄວາມຮັກ ຈະໄດ້ຂ່າວດີຈາກຄົນຮັກເຊັ່ນ ການຕອບຮັບຕົກລົງແຕ່ງດອງຕາມທີ່ທ່ານຂໍຮ້ອງ ຫຼື ຕົກລົງຮັບນັດໝາຍ ແລະ ໄດ້ໄປທ່ຽວທາງໄກກັບຄົນຮັກ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ຈະໄດ້ເດີນທາງໄກ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກແລ້ວຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງໃນແງ່ຂອງຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.

ການເງິນ ມີໂອກາດໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກການຮັບງານພິເສດ ແຕ່ທ່ານກໍມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍສົມຄວນ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈົ່ງມີສະຕິໃນການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄວາມຮັກ ມີອຸປະສັກ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະຕົກລົງໃນເລື່ອງໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ການແຕ່ງດອງໄດ້.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ຜູ້ໃຫຍ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຄອຍຈັບຕາເບິ່ງການປະພຶດຕົນຂອງທ່ານຢູ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກອຶດອັດກັບການເຮັດວຽກ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານໃຈເຢັນໆ ແລະ ເຮັດຢ່າງຮອບຄອບ.

ການເງິນ ທ່ານທີ່ເປັນລູກໜີ້ ຊ່ວງນີ້ໃຫ້ລະວັງການຖືກຮ້ອງຟ້ອງຈາກເຈົ້າໜີ້ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບໝາຍສານ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານບໍ່ຄວນໄປຄ້ຳປະກັນເລື່ອງເງິນໃຫ້ກັບໃຜ ແລະ ການຈ່າຍເງິນກໍ່ຕ້ອງມີສະຕິຮອບຄອບ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກສຳລັບຄູ່ທີ່ຄົບກັນມາດົນໄດ້ເດີນທາງມາສູ່ຈຸດທີ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈແລ້ວບໍ່ວາຈະເປັນການໝັ້ນໝາຍ ຫຼື ການແຕ່ງດອງ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ຈະມີການເດີນທາງໄກກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່ ແຕ່ການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ລະວັງຈະພົບກັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ເນື່ອງຈາກມີຂອງຫາຍ ຫຼື ການເຈັບປ່ວຍຈາກການເດີນທາງ.

ການເງິນ ຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຫຼື ອາດໄດ້ເຄື່ອງປະດັບທີ່ມີຄ່າຈາກທາງໄກ ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກທ່ານຕ້ອງການຂໍສິ່ງໃດຈາກໃຜແມ່ນໃຫ້ທ່ານຂໍໃນອາທິດນີ້.

ຄວາມຮັກ ທັງຄົນຮັກ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດຂອງຄົນຮັກ ເບິິ່ງທ່ານດ້ວຍສາຍຕາບໍ່ເປັນມິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າໃຈຜິດ, ໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຄວນຮ້ອງຂໍສິ່ງໃດຈາກເຂົາເຈົ້າ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ຢ່າໄວ້ໃຈຄົນຮັກ ຫຼື ຫຸ້ນສ່ວນທີ່ໄປເຮັດວຽກແທນ ເພາະພວກເຂົາຈະນຳຄວາມເສຍຫາຍມາໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂໃນພາຍຫຼັງ.

ການເງິນ ເງິນຄຳໃນຕອນນີ້ຫາກມີກໍຄວນເກັບທ້ອນໄວ້ແນ່ຈຶ່ງຈະບໍ່ເດືອດຮ້ອນໃນພາຍຫຼັງ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຊ່ວງນີ້ລາຍຮັບຂອງທ່ານຈະດີຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນ, ລາຍຈ່າຍໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ມີເງິນເຫຼືອເກັບ.

ຄວາມຮັກ ຈະມີອຸປະສັກ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ແຕ່ງດອງແລ້ວໃຫ້ລະວັງຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຄູ່ຄອງທັງເລື່ອງງານ ແລະ ເລື່ອງເງິນ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ຍັງກ້າວໜ້າດີ ເນື່ອງຈາກມີຜູ້ໃຫຍ່ຄອຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຫົວໜ້າເປັນເພດກົງກັນຂ້າມຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ທ່ານໄດ້ດີກວ່າເພດດຽວກັນ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ແຕ່ໄດ້ມາກໍຈະມີເລື່ອງເດືອດຮ້ອນໃຫ້ຈ່າຍອອກໄປ, ມີທັງໂຊກ ແລະ ຊວຍມາພ້ອມກັນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານເປັນຄົນສະເໜແຮງ, ມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເລືອກຫຼາຍຄົນ ແຕ່ທ່ານພັດເລືອກເອົາຄົນບໍ່ດີ ແລະ ຖິ້ມຄົນດີໄປ. ດັ່່ງນັ້ນ ຊີວິດຮັກຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກທ່ານເຮັດທຸລະກິດທ່ານຄວນເຮັດກັບຄົນທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າທ່ານ.

ການເງິນ ຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກການຂາຍ ຫຼື ການເອົາຊັບສິນໄປຈຳນຳ ໂດຍສະເພາະການເອົາດິນ ຫຼື ເຮືອນໄປຈຳ, ແຕ່ໄດ້ເງິນມາແລ້ວກໍຈະຈ່າຍໝົດໄປເຫຼືອແຕ່ໜີ້ສິນໄວ້ໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໃຊ້.

ຄວາມຮັກ ທັງຄົນຮັກເກົ່າ ແລະ ຄົນຮັກໃໝ່ເຂົ້າມາກວນໃຈທ່ານໃຫ້ວຸ້ນວາຍຈົນກາຍເປັນຮັກສາມເສົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນເລືອກໃຫ້ດີ ແລະ ຈົບບັນຫາພວກນີ້ລົງໂດຍໄວ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ມີອາຊີບກ່ຽວກັບສາຍບັນເທີງ ດວງກຳລັງຂຶ້ນຈະກ້າວໜ້າໄປດ້ວຍດີບໍ່ມີບັນຫາຕ້ອງແກ້ໄຂ.

ການເງິນ ມີໂອກາດໄດ້ເງິນຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການຮັບວຽກນອກ ຊ່ວງນີ້ສະບາຍໃຈເພາະລາຍຮັບມີເຂົ້າມາຫຼາຍກວ່າລາຍຈ່າຍ.

ຄວາມຮັກ ຊີວິດຮັກຂອງທ່ານບໍ່ສົດໃສຄືທີ່ຄິດໄວ້ ເນື່ອງຈາກມີຄົນນອກຄອນຍຸແຍ່ໃຫ້ພວກທ່ານຜິດໃຈກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຊື່ອໃຈຄົນຮັກໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ວຽກທີ່ທ່ານເຮັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຈະມີໂອກາດສ້າງລາບຜົນໃຫ້ທ່ານແລ້ວ ຫາກທ່ານເຮັດທຸລະກິດຊ່ວງນີ້ຈະໄດ້ກຳໄລງາມ.

ການເງິນ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ມີໂອກາດໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກງານໃໝ່ໆ ຫຼື ອາດໄດ້ມາຈາກການຂາຍດິນ, ຂາຍເຮືອນ ເປັນຕົ້ນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ທ່ານແອບສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນຈົນເຖິງຂັ້ນຕົກລົງຄົບຫາກັນ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີເລື່ອງວຽກງານບໍ່ວ່າຈະມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ໃນປະເທດກໍຕາມ ຄົນທີ່ມີທຸລະກິດແລ້ວຈະມີຄົນມາຂໍຮ່ວມລົງທຶນນຳ.

ການເງິນ ຈະມີການຈ່າຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ເພື່ອເປັນການລົງທຶນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນຂາດມື ແລະ ເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງໝູນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຈົນເຖິງຂັ້ນເດືອດຮ້ອນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະເປັນຄົນອາລົມຮ້ອນ-ປາກຮ້າຍ ແລະ ເອົາແຕ່ໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດຖຽງກັນໄດ້ງ່າຍ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.