ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 -12 ພຶດສະພາ 2019

0
221

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ  ຈະເກີດການປ່ຽນແປງໂຍກຍ້າຍສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເປັນໄລຍະທີ່ຄວນລະວັງເພາະຈະເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັບຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກໂຍກຍ້າຍ ຫຼື ອອກຈາກງານ.

ການເງິນ ການສະແຫວງຫາລາຍຮັບຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແຕ່ໃນອາທິດນີ້ໃຫ້ທ່ານລະວັງເພາະຈະມີຄົນມາຊັກຊວນທ່ານໃຫ້ລົງທຶນຊື້ດິນ, ເຮືອນ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງອື່ນໆ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ

ຄວາມຮັກ ໄລຍະນີ້ຄວນຫຼີກເວັ້ນຄວາມຂັດຍ້ງກັບຄົນໃນຄອບຄົວ ລະຫວ່າງທ່ານກັບຄົນຮັກຊຶ່ງຕ່າງຄົນຕ່າງເດີນທາງ ຫຼື ອາດເປັນຍ້ອນວຽກງານ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫ່າງເຫີນ, ສຳລັບຄົນໂສດທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຖືກໃຈຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທາງສັງຄົນ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ໄລຍະນີ້ບໍ່ວ່າທ່ານຄິດຈະເຮັດສິ່່ງໃດ ບໍ່ວ່າຈະກ່ຽວກັບການຫາວຽກໃໝ່ ຫຼື ການລົງທຶນ ແມ່ນໃຫ້ຄິດຮອບຄອບ ເພາະມີເກນຈະເສຍຫຼາຍກວ່າໄດ້ ທັງເລື່ອງການຂັດແຍ່ງກັບຫຸ້ນສ່ວນ,​ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ໃຫ້ລະວັງໄພຊຶ່ງອາດຈະມາຈາກຜູ້ໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດສູງກວ່າທ່ານ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ, ໂຍກຍ້າຍ ຫຼື ປ່ຽນວຽກຂອງທ່ານກໍເປັນໄດ້.

ການເງິນ ທ່ານຄວນມີການວາງແຜນເລື່ອງການເງິນຢ່າງຮອບຄອບ ເພາະມີເກນວ່າລາຍຈ່າຍຈະສູງກວ່າລາຍຮັບ ຊຶ່ງອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຄອບຄົວເພາະມີລາຍຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າມາ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄອບຄົວ ຫຼື ຄູ່ຮັກແລ້ວໃຫ້ລະວັງເພາະຈະມີບັນຫາຂັດແຍ່ງໃນບາງເລື່ອງເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດລົງເອີຍດ້ວຍການເລີກລາກັນໄປ, ສຳລັບຄົນໂສດ ຍາດພີ່ນ້ອງຈະເປັນຝ່າຍຊອກຫາຄົນຮັກມາໃຫ້.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ບາງທ່ານມີເກນເດີນທາງໄປວຽກທີ່ຕ່າງແຂວງ ແລະ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງອຸປະສັກຕ່າງໆທີ່ຈະເຂົ້າມາ ຫຼື ອາດມີເລື່ອງຂັດແຍ່ງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຈົນເຖິງຂັ້ນເບິ່ງໜ້າກັນບໍ່ຕິດ ຫຼື ອາດເຖິງຂັ້ນໄດ້ອອກຈາກວຽກ.

ການເງິນ ທ່ານອາດມີໂຊກຈາກຄວາມສະເໜຫາ ຄູ່ຄອງ ຫຼື ຄົນຮັກຈະມອບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ ໃນອາທິດນີ້ທ່ານມີເກນທີ່ຈະເສຍຊັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ລວມເຖິງມີຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼື ເພື່ອນມາຢືມເງິນ ແຕ່ດີແທ້ບໍ່ຄວນໃຫ້ຢືມເພາະມີເກນຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ ແລະ ຍັງຈະຜິດໃຈກັນອີກດ້ວຍ.

ຄວາມຮັກ  ຄົນທີ່ມີຄູ່ອາດເກີດເລື່ອງຜິດຖຽງກັນຍ້ອນເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ  ສຳລັບຄົນໂສດຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາພົວພັນ ແລະ ເຂົາຈະນຳຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນມາໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່ານຳຄວາມສຸກມາໃຫ້.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນຫູເບົາເພາະຈະມີເພື່ອນຮ່ວມງານບາງຄົນບໍ່ຫວັງດີກັບທ່ານ ເຂົາອາດຈະເວົ້າຍຸແຍ່ໃຫ້ທ່ານກັບເພື່ອນຮ່່ວມງານແຕກຄໍກັນ ສະນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໜັກແໜ້ນຢ່າເຊື່ອຄົນງ່າຍ.

ການເງິນ ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຈົນເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຄວາມໃຈດີຢາກຊ່ວຍຄົນອື່ນເລື່ອງເງິນ ເພາະທ່ານມີເກນຈະເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແລະ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນ.

ຄວາມຮັກ  ລະວັງເພດກົງກັນຂ້າມຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບຄົນຮັກເຂົ້າໃຈຜິດກັນ, ຄົນໂສດກໍໃຫ້ລະວັງເຊັ່ນກັນ ເພາະຄົນທີ່ເຂົ້າມາຫາທ່ານໃນອາທິດນີ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈທ່ານແທ້ ເຂົາພຽງຫວັງຜົນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເບື້ອງຫຼັງ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກທີ່ໃຊ້ຄວາມຄິດສ່້າງສັນຈະຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກງານດັ່ງກ່າວ.

ການເງິນ ຫາກທ່ານຄິດຈະຫາລາຍໄດ້ເສີມແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ດີີ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ໂຊກລາບ ແຕ່ຍັງຈະມີເຫດຈູງໃຈບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໃນອາທິດນີ້ ບາງຄັ້ງເສຍຫຼາຍກວ່າໄດ້ຈົນກາຍເປັນໜີ້ສິນ,​ ສະນັ້ນ ທ່ານຈົ່ງຢາກໄດ້ຢາກມີໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມພໍດີງາມ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບກັບຄົນທີ່ຖືກໃຈແບບບໍ່ຄາດຝັນ ແຕ່ກໍ່ແບບມາໄວໄປໄວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນຄຳວັດຖຸສິ່ງຂອງໄປນຳເຂົາຫຼາຍສົມຄວນ ສະນັ້ນ, ເວລາມີຄວາມຮັກຄວນຮັກໃຫ້ເປັນ ກ່ອນຈະທຸ້ມລົງໄປໃຫ້ແນ່ໃຈຄັກແນ່ກ່ອນວ່າເຂົາຮັກຕົນແທ້.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງລະວັງເພາະມີຄົນຄອຍອິດສາທ່ານ ບາງຄັ້ງການທີ່ເຮັດດີເດັ່ນເລື່ອງວຽກງານຈົນເກີນໄປອາດເປັນໄພກັບທ່ານໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ,​ ລະວັງຈະຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີໃນເລື່ອງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດ ຈະມີແນວມາຂັດຂວາງຄວາມຈະເລີນໃນການງານຂອງທ່ານ.

ການເງິນ ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ມີໂອກາດສະແຫວງຫາລາຍຮັບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລວມເຖິງການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດີໆທີ່ເປັນປະ ໂຫຍດຕໍ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຊ່ອງທາງໃນການຫາລາຍຮັບເພີ່ມໄດ້.

ຄວາມຮັກ  ຄົນໂສດຈະເກີດມີຄວາມຮັກທີ່ຮ້ອນແຮງ ຮັກແຮງ ຮັກຫຼາຍຈົນໜ້າມືດຕາມົວ ແຕ່ກໍເປັນພຽງໄລຍະສັ້ນໆ ໝົດໂປຣໂມເຊິນແລ້ວກໍຈາກໄປ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວນັ້ນຈະມີຄວາມຮັກທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາກັນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ຄົນທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກໃໝ່ຈະມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກປະຈຳກັບທີ່ແມ່ນຊ່ວງນີ້ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງອາລົມ ແລະ ຄຳເວົ້າ ເພາະນອກຈາກຈະບໍ່ມ່ວນຫູຄົນຟັງແລ້ວ ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດສັດຕູອີກດ້ວຍ.

ການເງິນ ທ່ານບໍ່ຄວນໄປຄໍ້າປະກັນໃຫ້ຄົນອື່ນ ຫຼື ການໃຫ້ຄົນຢືມເງິນ ເນື່ອງຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເດືອດຮ້ອນພາຍຫຼັງ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດກໍໃຫ້ລະວັງ ເພາະອາດຖືກຫັກຫຼັງເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດ.

ຄວາມຮັກ  ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຈະສັ່ນຄອນຍ້ອນເລື່ອງເງິນຄຳ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຜອອກໃຜ ມິດຕະພາບທີ່ດີໆອາດແຕກຫັກກໍເປັນໄດ້, ສຳລັບຄົນ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັນຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ຈາກການໄປພົວພັນວຽກ ແຕ່ເປັນຄວາມຮັກແບບຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ  ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍ ຫຼື ສາສະໜາ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນດີ ທ່ານສາມາດສ້າງຜົນງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກງານແບບນີ້ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນນັກຂຽນ, ນັກສີລະປະ ຈະມີໂອກາດໄດ້ສະເໜີງານ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ຫວັງ ແຕ່ຄົນທີ່ເກີດໃນຣາສີນີ້ພາຍໃນອາທິດນີ້ບໍ່ຄວນປະທະຄາລົມກັບໃຜ ເພາະມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ອອກຈາກວຽກງານທີ່ເຮັດຢູ່.

ການເງິນ ທ່ານອາດໄດ້ໂຊກລາບຈາກການເດີນທາງ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈໃຜໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງເງິນ ເພາະອາດຈະຖືກໂກງໄດ້ ເມື່ອເຫັນຄົນທີ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າມາພົວພັນແມ່ນໃຫ້ທ່ານຟ້າວເອົາຕົວອອກຫ່າງທັນທີ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄູ່ຄອງແລ້ວຈະມີຄວາມສຸກ ທ່ານອາດໄດ້ໄປທ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ຈາກຄົນຮັກ ແຕ່ສຳລັບຄົນໂສດແມ່ນໃຫ້ລະວັງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນຕ່າງຊາດ ໂດຍສະເພາະຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຢູ່ໃນໂລກອອນລາຍ ເພາະມີເກນສູງທີ່ທ່ານຈະຖືກຫຼອກ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນແມ່ນໃຫ້ລະວັງເອກະສານສຳຄັນອາດສູນຫາຍ ສະນັ້ນ, ການເຮັດວຽກແມ່ນຢ່າປະໝາດເດັດຂາດ ຖ້າບໍ່ຢາກພົບກັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະ ມີຈຸດອ່ອນໃນວຽກງານ.

ການເງິນ ທ່ານມີເກນໄດ້ໂຊກຈາກຄົນຮັກ, ເພື່ອຮ່ວມງານ, ຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຈາກການແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກ ຫຼື ຜົນກຳໄລທາງທຸລະກິດ.

ຄວາມຮັກ ຫາກທ່ານຢາກສານສຳພັນກັບຄົນຮັກໃຫ້ຍືນຍາວ ທ່ານຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄິດຈະລົງທຶນຮ່ວມກັນ, ຄົນໂສດທີ່ຕ້ອງການຄົນມາຄຽງຂ້າງ ໄລຍະນີ້ກໍມີເຂົ້າມາເລື້ອຍໆແຕ່ທ່ານກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈເທື່ອ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງພິຈາລະນາທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງສັນຍາການເຮັດວຽກ, ລົງນາມໃນເອກະສານຕ່າງໆ ຫຼື ການໄປເຊັນຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັບໃຜກໍຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະຄິດໃຫ້ດີກ່ອນ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານເດືອດຮ້ອນ.

ການເງິນ ໄດ້ມາຫຼາຍກໍຈ່າຍອອກໄປຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ທ່ານມີເກນເສຍເງິນໄປກັບເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກຫຼາຍກວ່າເລື່ອງອື່ນໆ ສະນັ້ນ ກ່ອນຈະຈ່າຍເງິນອອກໄປໃຫ້ພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ເລື່ອງຄວາມຮັກກໍໃຫ້ລະວັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ເພາະທ່ານອາດຫຼົງ ແລະ ເຜີໃຈໄປກັບເລື່ອງຄວາມຮັກແບບບໍ່ມືນຫູມືນຕາ ສຸດທ້າຍອາດຜິດຫວັງ ແລະຊໍ້າໃຈ ເສຍທັງເງິນ ແລະເວລາ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການ, ຄ້າຂາຍ, ​ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ນາຍໜ້າ ຈະຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ມີໂອກາດສ້າງຜົນກຳໄລງາມ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມທີ່ຫວັງໄວ້.

ການເງິນ ຈະມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ, ໝູນເງິນໄດ້ສະດວກຂຶ້ນກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໃຫ້ລະວັງຈະເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນເລື່ອງເງິນຍ້ອນເພດກົງກັນຂ້າມ.

ຄວາມຮັກ ສຳລັບຄົນມີຄູ່ ຄູ່ຄອງມັກຜິດຖຽງກັນເປັນປະຈຳ ອາດເປັນຍ້ອນອາລົມຮ້ອນທັງຄູ່, ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີໂອກາດພົບຮັກທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ແຕ່ກໍຕ້ອງທຳໃຈເພາະມັນເປັນພຽງຄວາມຮັກໄລຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມພໍດີ ມີຄວາມສຸກໄປກັບມັນກໍພໍ ທ່ານບໍ່ຄວນເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເພາະຈະເຈັບປ່ວຍເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.

ການເງິນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຍັງຢູ່ໃນເກນສະໝໍ່າສະເໝີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຖິງຂັ້ນຂັດສົນປານໃດ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງຄົນມີຄູ່ແມ່ນມີຄວາມສຸກດີ ແຕ່ກໍ່ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນຄຳເວົ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈກັນ, ສ່ວນຄົນໂສດຍັງຕ້ອງສະ ແຫວງຫາຄວາມຮັກ ແລະ ຄົນທີ່ຖືກໃຈຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.