ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 – 31 ມີນາ 2019

0
595

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ອາທິດນີ້ທ່ານບໍ່ຄວນກໍ່ສັດຕູ ຫຼື ຂັດແຍ້ງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດບັນຫາໃນສາຍງານ ແລະ ເຮັດວຽກບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຄືທີ່ຄິດ.

ການເງິນ ທ່ານຄວນຫຼີກລ່ຽງການລົງທຶນທຸກປະເພດ ຫຼື ໃຫ້ມິດສະຫາຍກູ້ຢືມເງິນ ຫາກທ່ານເປັນເຈົ້າໜີ້ລະວັງເລື່ອງການທວງເງິນ ເພາະຈະເປັນອັນຕະລາຍ.

ຄວາມຮັກ ລະວັງຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ກົງກັນອາດນຳໄປສູ່ການຜິດຖຽງກັນ ໃຫ້ລະວັງຄຳເວົ້າຈາ ແລະ ອາລົມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີຕໍ່ກັນ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງກຽມຕົວກຽມໃຈບາງຄົນຕ້ອງກຽມຊອກຫາວຽກໃໝ່ ອາດມີເຫດແບບບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນອາທິດທີ່ທ່ານຕ້ອງອົດທົນຕ້ອງຍອມທຸກເລື່ອງ

ການເງິນ ທ່ານມີການວາງແຜນລາຍຈ່າຍໃຫ້ດີ ຄົນໃນຄອບຄົວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍ ລະວັງເຄື່ອງຂອງມີຄ່າເສຍໄປແບບງ່າຍໆ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດສະເໜ່ແຮງຫຼາຍໃນຊ່ວງນີ້ຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມມາຮັກຈິງຫວັງແຕ່ງ ແຕ່ລະວັງຄົນອາຍຸອ່ອນກວ່າ ເພາະເຂົາຈະເຂົ້າມາພຽງຫວັງເພິ່ງພາອາໃສເທົ່ານັ້ນ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈົ່ງເຮັດວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຕາມການມອບໝາຍແລ້ວພໍ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປວົນວຽກຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການຂັດແຍ້ງ ຜິດຖຽງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານເດັດຂາດ.

ການເງິນ ຢູ່ໃນເກນທີ່ຄວນລະວັງຈາກລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ລາຍຈ່າຍຈຳເປັນພັດມີເຂົ້າມາຫຼາຍ ກ່ອນທ່ານຈະໃຫ້ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ ກູ້ຢືມເງິນ ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີໆກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ເປັນໄລຍະທີ່ຄວນຕັ້ງສະຕິ ພິຈາລະນາໃຫ້ຮອບຄອບ ບາງຄົນມີຄົນຮັກຢູ່ແລ້ວແຕ່ອາດພົບຮັກລະຫວ່າງທາງ ຫຼື ຈາກການໄປຮໍ່າຮຽນສຶກສາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບຄົນຮັກຜິດໃຈກັນໄດ້.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ເລື່ອງວຽກງານອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານ ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຍ້ອນນັດບໍ່ເປັນນັດ ລວມເຖິງທ່ານຈະຍອມເສຍປຽບໃນບາງເລື່ອງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຂັດແຍ້ງກັບຄົນໃນຫ້ອງການ.

ການເງິນ ທ່ານອາດໄດ້ຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມຫຸ້ນກັບມິດສະຫາຍ ຫຼື ໄດ້ມາຈາກມໍລະດົກ ເງິນປັນຜົນກຳໄລ ເຊິ່ງໂຊກລາບໃນຊ່ວງນີ້ຖືວ່າຢູ່ນເກນທີ່ດີ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຍັງຕ້ອງຜິດຫວັງຕໍ່ໄປທັງຄົນມີຄູ່ແລ້ວ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ມີຄູ່ ເນື່ອງຈາກຊ່ວງນີ້ດວງຄວາມຮັກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ຄົນໂສດຍັງແລ່ນນຳຄວາມຮັກແບບບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບການບໍລິການແມ່ນຈະໂຊກດີ ທ່ານຈະຕ້ອງທຸ້ມເທໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານຈິ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ຫວັງ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນຢ່າໃຫ້ຄົນຢືມເດັດຂາດ ຫຼື ທ່ານຢ່າໄປຄໍ້າປະກັນໃຫ້ໃຜເດັດຂາດບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍທັງເງິນເສຍທັງມິດຕະພາບ.

ຄວາມຮັກ ໄລຍະນີ້ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ງຽບໆຄົນດຽວໄປກ່ອນ ເພາະທ່ານມີເລື່ອງອື່ນໃຫ້ຄິດຫຼາຍກວ່າເລື່ອງຄວາມຮັກ.

 

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ຄົນໃນອົງກອນເກີດການຊິງດີຊິງເດັ່ນ ມີແຕ່ຄົນບໍ່ຈິງໃຈເລີຍເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍກັບສະພາບທີ່ເປັນຢູ່

ການເງິນ ການເງິນຂອງທ່ານມີເກນດີຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ບາງຄົນມີຄວາມຄິດຢາກລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັບໝູ່

ຄວາມຮັກ ເລື່ອງຄວາມຮັກທ່ານບໍ່ຄວນຟ້າວ ເຖິງຕອນນີ້ທ່ານຈະມີຄົນຖືກໃຈແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ເປັນໃນລັກສະນະສຶກສາເບິ່ງໃຈກັນໄປກ່ອນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໄວ້ອາດຈະເກີດເຫດບໍ່ຄາດຝັນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານມີທັງຜົນດີ ແລະ ຜົນຮ້າຍ ແຕ່ທ່ານຈະມີຄົນຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເພດຍິງ.

ການເງິນ ມີໂອກາດໄດ້ຮັບໂຊກແບບບໍ່ຄາດຄິດ ຄົນໃກ້ຕົວ ເປັນເພດຍິງຈະໃຫ້ໂຊກ ສິ່ງທີ່ລົງທຶນໄວ້ໃນອາດີດຈະຄືນກຳໄລໃຫ້ທ່ານໄວໆນີ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດອາດພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈແບບບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ ແລະ ມີໂອກາດເປັນເນື້ອຄູ່ແທ້ໄດ້ຄືກັນ ພຽງແຕ່ເຂົາກັບທ່ານຈະມີອາຍຸຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວອາດມີຂ່າວດີເລື່ອງຈະມີສະມາຊິກໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຊີວິດຈະເລີນຂຶ້ນກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ  ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຈັດການດູແລທັງການຮຽນ ການງານ ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນລະບົບ ທ່ານຈະມີຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານໂດຍສະເພາະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດແມ່ນຈະມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າເປັນພິເສດ.

ການເງິນ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີ ທ່ານຈະມີຄວາມສຸກສົມຫວັງ ຄວາມພໍໃຈສົມປາຖະໜາ ທັງດ້ານສື່ສຽງ ກຽດຕິຍົດ ເງິນທອງ ໂຊກລາບ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ລົງແຮງເອົາໄວ້ຈະສ້າງຜົນກຳໄລມາລ້ຽງທ່ານບໍ່ຂາດເຂີນ.

ຄວາມຮັກ ຊີວິດຮັກໃນໄລຍະນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກສົມຫວັງ ຄົນໂສດຈະພົບຄົນທີ່ແມ່ນຈົນກາຍເປັນເນື້ອຄູ່ ສ່ວນຄົນທີ່ມີແຟນແລ້ວຈະມີຂ່າວດີເລື່ອງການແຕ່ງງານ ການສ້າງຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ບັນຫາຫຼັກໆແມ່ນມາຈາກເລື່ອງຂອງຄວາມຜິດຫວັງ ເສຍໃຈ ຈາກການຄາດຫວັງບາງຢ່າງແລ້ວມັນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ທ່ານຫວັງ ການງານໃນໄລຍະນີ້ປຽບດັ່ງມີພາຍຸລົມຝົນ ຈະເກີດເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຈົນເຖິງຂັ້ນຈິດຕົກ ແລະ ຄິດຈະລາອອກຈາກງານ.

ການງານ ມີແນວໂນ້ມເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າໄດ້ເງິນ ສະນັ້ນທ່ານຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການໄປເຂົ້າຮ່ວມງານສັງສັນເພາະມັນມີແຕ່ລາຍຈ່າຍ

ຄວາມຮັກ ສະຖານະການສຳລັບຊີວິດຄູ່ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ເພາະທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າມີແຕ່ທ່ານເປັນຝ່າຍເສຍສະຫຼະຢູ່ຝ່າຍດຽວ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມີໂອກາດເກີດຮັກສາມເສົ້າ ສ່ວນຄົນໂສດຕ້ອງທຳໃຈ ຄົນທີ່ມີໃຈໃຫ້ທ່ານຕອນນີ້ ເຂົາກໍ່ມີໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນຄືກັນ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ອາລົມຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີ້ອ່ອນໄຫວງ່າຍ ດຽວດີດຽວຮ້າຍ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານໃນຊ່ວງນີ້ມີແຕ່ເລື່ອງກວນໃຈ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈກັບລະບົບການເຮັດວຽກ ບັນຫາຕ່າງໆທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ອາລົມຕັດສິນເພາະມັນເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ເສຍກັບເສຍ.

ການເງິນ ດວງທ່ານຈະມີຄົນຄອຍສະໜັບສະໜູນ ແຕ່ຕ້ອງລະວັງການຖືກຫຼອກລວງ ການຫັກຫຼັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງເອກະສານສັນຍາຕ່າງໆ ໃຫ້ທ່ານອ່ານລະອຽດກ່ອນເຊັນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍກັບຄວາມຫວັງຊ້ຳຊາກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວອອກແນວມັກນ້ອຍໃຈຄົນຮັກ ທ່ານກັບຄົນຮັກມີເລື່ອງບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເຫດຜົນລົມກັນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງເລືອກ ແລະ ສັບສົນເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດສິ່ງໃດດີ ຈະເລືອກເດີນໄປທາງໃດດີ ເພາະສະຖານະການດ້ານວຽກງານ ມີຫຼາຍຊ່ອງທາງເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເລືອກເຮັດໃນເວລາດຽວກັນ.

ການເງິນ ຈະມີລາຍຮັບເສີມເຂົ້າມາ ທັງວຽກທີ່ເຮັດປະຈຳ ແລະ ຈາກຄອບຄົວ ຮວມເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າທາງທຸລະກິດ ຫຼື ການໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ມໍລະດົກ  ແຕ່ໄດ້ມາແລ້ວທ່ານກໍ່ຈະເສຍໄປຢ່າງໄວວາຄືກັນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຍັງມີຄວາມລັງເລໃນການເລີ່ມຕົ້ນຮັກຄັ້ງໃໝ່ ຄົນມີຄອບຄົວແລ້ວອາດມີບັນຫາໃຫຍ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງເລື່ອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກົດດັນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຸກ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານກຳລັງຕົກຢູ່ໃນພາວະມໍລະສຸມຊີວິດ ມີບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ເຊິ່ງທ່ານອາດຫາທາງອອກດ້ວຍການຫຼີກລ່ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທ່ານກຳລັງຊອກຫາວິທີທາງທຸກຮູບແບບເພື່ອເອົາຕົວລອດ.

ການເງິນ ລາຍຮັບອາດເຖິງຂັ້ນຕິດລົບ ຢ່າເອົາເງິນທ້ອນອອກໄປໃຊ້ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆ ລະວັງຊັບສິນເງິນຄຳສູນຫາຍ ລະວັງການຖືກເອົາປຽບ ຖືກໂກງ ແລະ ການຖືກລັກຊັບ.

ຄວາມຮັກ ເລື່ອງຊີວິດຄູ່ອາດເກີດມີຄວາມລັບແກ່ກັນ ຄວາມສຳພັນຂອງບາງຄູ່ອາດເຖິງຂັ້ນຕ້ອງແຍກກັນຢູ່ຊົ່ວຄາວ ຄົນໂສດລະວັງໄປຕົກຫຼຸມຮັກຄົນທີ່ບໍ່ສົມຄວນຮັກ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.