ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 – 24 ມີນາ 2019

0
490

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີກ່ຽວກັບວຽກທີ່ຕິດຕໍ່ໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ, ໃຜທີ່ວ່າງວຽກໃນຊ່ວງນີ້ ຫາກຄິດຊອກວຽກເຮັດແມ່ນມີໂອກາດໄດ້ວຽກແນ່ນອນ.

ການເງິນ ຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນມີໂອກາດ ແລະ ຊ່ອງທາງຫາເງິນ ທ່ານຈະມີໂຊກລາບຈາກທາງໄກ

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະມີຄົນມາແອບມັກທ່ານ ມີສິດປ່ຽນຄວາມສຳພັນຈາກເພື່ອນກາຍໄປເປັນແຟນ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວລະວັງເລື່ອງມືທີສາມໄວ້ໃຫ້ດີ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ການເຮັດວຽກທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກອຶດອັດ ແລະ ກົດດັນຫຼາຍຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລະ ຈະຜ່ານມັນໄປໄດ້ ແລະ ມີເກນໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ມີໂອກາດໄດ້ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່.

ການເງິນ ບໍ່ຄວນສ່ຽງໂຊກເພາະຈະເສຍຫຼາຍກວ່າໄດ້ ຊ່ວງນີ້ອາດຈ່າຍເງິນໄປກັບງານສັງຄົມຕ່າງໆ ແລະ ຈະມີລາຍຈ່າຍກ້ອນໃຫຍ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງກ່ຽວກັບການລົງທຶນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດມີໂອກາດໄດ້ພົບຄົນທີ່ຮູ້ໃຈໂດຍການແນະນຳຈາກເພື່ອນຝູງ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກຫວານຊື່ນມີການເວົ້າເຖິງແຜນອານາຄົດ

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ຈະມີຄວາມຂັດແຍ້ງໃນວຽກງານໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບເປັນທະຫານຕຳຫຼວດ ລວມໄປເຖິງຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ໃຫ້ລະວັງຈະເກີດຄະດີຄວາມ.

ການເງິນ ຊ່ວງນີ້ມີແຕ່ລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບ ຢ່າຕາມໃຈຕົວເອງໃນການຈ່າຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເງິນຂາດມື

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄົນຮັກຈະຄອຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈທ່ານດີຫຼາຍ ສ່ວນຄົນໂສດແມ່ນຍັງບໍ່ຖືກໃຈໃຜເທື່ອໃນຕອນນີ້.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ພາຍໃນອາທິດນີ້ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍເນື່ອງຈາກຍາດພີ່ນ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນຈຳນວນຫຼາຍ.

ການເງິນ ເງິນແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ມີລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລະແວງກັນ ແລະ ກັນ ສ່ວນຄົນໂສດເລີ່ມມີຄົນມາສົນໃຈໃນຕົວທ່ານແລ້ວ.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ວຽກງານຈະກ້າວໜ້າດີ ທັງເພື່ອນຮ່ວມງານ, ທັງເຈົ້ານາຍ ແລະ ຄູ່ຄອງຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເປັນຢ່າງດີ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນກໍ່ຈະດີຂຶ້ນ ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກການຂາຍເຮືອນ ແຕ່ລາຍຈ່າຍທ່ານກໍ່ມີຫຼາຍຄືກັນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຍັງຄອງຄອຍການນັດໝາຍກັບໃຜບາງຄົນ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຄົນຮັກປ່ຽນໄປບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄືເມື່ອກ່ອນ

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ ແລະ ຕ້ອງມີການປັບປຸງຫຼາຍໆດ້ານ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່.

ການເງິນ ຄິດຢາກທ້ອນເງິນແຕ່ກໍ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ເພາະລາຍຈ່າຍຫຼາຍ ທ່ານຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນເພື່ອຊື້ຊັບສິນກ້ອນໃຫຍ່

ຄວາມຮັກ ຄູ່ທີ່ມີບັນຫາກັນບໍ່ມີຫຍັງດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເລີຍ ທາງທີດີທ່ານກັບເຂົາຄວນຫ່າງກັນຈັກໄລຍະ ເພື່ອທົບທວນກັນຄືນໃໝ່.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານຕ່າງເພດຍັງຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເປັນຢ່າງດີບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງທຸລະກິດ ຫຼື ອາຊີບການງານ ແຕ່ບໍ່ຄວນປະໝາດ ແລະ ໄວ້ໃຈເຂົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ

ການເງິນ ດວງການເງິນເດັ່ນຂຶ້ນ ບົ່ງບອກເຖິງຈັງຫວະທີ່ດີໃນການເກັບທ້ອນຈະມີໂຊກລາບເງິນຄຳໄຫຼເຂົ້າມາຫາທ່ານ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງຄົນມີຄູ່ຈະເກີດບັນຫາຈະເກີດມີຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີລາຍຮັບເຂົ້າມາ ແຕ່ທ່ານກໍ່ມີຄວາມສຸກກັບການຢູ່ຄົນດຽວ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ມີເກນຈະໄດ້ປ່ຽນວຽກ ແລະ ເປັນວຽກທີ່ດີທ່ານຈະໄດ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທັງເພື່ອນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານເປັນຢ່າງດີ.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ດີໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາ ເລື່ອງເງິນຢ່າຊ່ວຍໃຜຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາດູແລເອົາໃຈໃສ່ທ່ານ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ທ່ານກັບແຟນຕ້ອງຫ່າງໄກກັນຈັກໄລຍະໜຶ່ງ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ຫາກທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ແມ່ນຕ້ອງລໍໄປກ່ອນ ວຽກຂອງທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດຫຼາຍ ທັງຄິດງານໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂງານເກົ່າ

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນທ່ານຕ້ອງລໍຄອຍ ແລະ ໃຊ້ຄວາມອົດທົນຫຼາຍ ໄລຍະນີ້ທ່ານອາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍຈົນເກີນຕົວ

ຄວາມຮັກ ລະວັງທ່ານຈະແອບນອກໃຈແຟນແບບບໍ່ຮູ້ເມື່ອ ສຳລັບຄົນໂສດໄລຍະນີ້ສະເໜ່ແຮງຈະມີຄົນເຂົ້າມາສົນໃຈຫຼາຍຄົນ

 

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ໃຫ້ລະວັງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ກ່ຽວກັບເອກະສານສັນຍາ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ເພື່ອຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສະບາຍໃຈທ່ານຈະມີລາຍຈ່າຍເກີນຈິງ ຍ້ອນທ່ານຍື່ນມືໄປຊ່ວຍຄົນອື່ນ

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະມີຄົນຫົວແຂງ ແລະ ປາກບໍ່ຕົງກັບໃຈມາແອບມັກ ສຳລັບຄົນມີຄູ່ຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະເຂົ້າໃຈຜິດທ່ານຢ່າງແຮງ.

 

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງເມື່ອຍກວ່າປົກກະຕິ ເພາະຈະມີຄົນນຳບັນຫາມາໃຫ້ເຖິງຈະເປັນພຽງເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆແຕ່ກໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ເງິນມາຈາກຫຼາຍທາງ ຫຼື ໄດ້ເງິນຈາກເຄື່ອງຊັບສິນມີຄ່າ ແຕ່ທ່ານມີເກນຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫຼາຍ.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ຫາກໍ່ຄົບກັນໃໝ່ຈະມີຄວາມສຸກສົດຊື່ນ ສ່ວນຄົນໂສດທ່ານຈະໄດ້ພົບຄົນທີ່ທ່ານຖືກໃຈ ແຕ່ຄວາມສຳພັນຈະເປັນແບບເພື່ອນຫຼາຍກວ່າ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານຈະພົບກັບຄວາມຕິດຂັດທາງດ້ານການເຈລະຈາ ຫຼື ເລື່ອງເອກະສານຈົນຕ້ອງໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລັດ.

ການເງິນ ລະວັງເລື່ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊັບຊ້ອນທ່ານບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດສັນຍາຄໍ້າປະກັນໃຫ້ກັບໃຜທັງນັ້ນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ແນະນຳໃຜບາງຄົນມາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ໃຫ້ລະວັງເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານແນວຄິດ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.