ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15-21 ກໍລະກົດ 2019

0
542

 

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ມີໂອກາດໄດ້ໂຊກລາບ ແຕ່ທ່ານເປັນຄົນມັກຄິດຫຼາຍ ແລະ ມັກແບກຄວາມທຸກແບກວຽກໄວ້ຄົນດຽວ ດີແທ້ທ່ານຄວນແບ່ງວຽກໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດຊ່ວຍແນ່ກໍດີ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍບໍ່ແນ່ນອນ ອາດມີເລື່ອງເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນກະທັນຫັນ ລະວັງຈະເກີດບັນຫາແຕກຫັກກັບສະຫາຍຍ້ອນເລື່ອງເງິນ.

ຄວາມຮັກ ໃຫ້ທ່ານອົດທົນໃຫ້ຫຼາຍໆ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຜິດຖຽງກັນຍ້ອນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆຈົນກາຍເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ສຳລັບຄົນໂສດຍັງຕ້ອງພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງອີກຄືເກົ່າ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈະພົບກັບບັນຫາດ້ານການເງິນ ແລະ ຂາດແຮງງານໃນການເຮັດວຽກເຮັດໃຫ້ວຽກບໍ່ໄປຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການເງິນ ຢູ່ໃນລະດັບດີເນື່ອງຈາກມີເງິນໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ມີເງິນເຂົ້າທັງງານປະຈຳ ແລະ ງານພິເສດ ແຕ່ກໍຈະມີລາຍຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນເຂົ້າມາຢູ່.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກບໍ່ສົດໃສຄືທີ່ຫວັງໄວ້ ທ່ານບໍ່ຄວນນັດໝາຍກັບໃຜບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຜິດຫວັງ ແລະ ຈະເກີດຜິດຖຽງກັນ ສຳລັບຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກມີຄວາມສຸກດີ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈະເດືອດຮ້ອນຍ້ອນເພື່ອນຮ່ວມງານຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງທ່ານເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜີດຊອບທັງເສຍເງິນທັງເສຍພາບພົດ.

ການເງິນ ລາຍຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທ່ານຈະຈ່າຍຫຍັງອອກໄປຕ້ອງຄິດໃຫ້ຮອບຄອບກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກຍັງດຳເນີນໄປເລື້ອຍໆບໍ່ມີບັນຫາກວນໃຈ ສຳລັບຄົນໂສດຄວາມຮັກຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອເພາະທ່ານຍັງຢາກເລືອກໄປເລື່ອຍໆ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ທ່ານຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາໄວ້ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນດີຕາມທີ່ຄິດໄວ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນບໍ່ມີບັນຫາມີກິນມີໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ ເລື່ອງການສ່ຽງດວງຢ່າຫວັງເພາະບໍ່ມີໂຊກດ້ານນີ້ ແລະ ຄວນລະວັງການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຟຸມເຟືອຍ.

ຄວາມຮັກ ຫາກທ່ານສົນໃຈໃຜຢູ່ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ໃກ້ຊິດຄົນນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ສານສຳພັນດັ່ງໃຈຄິດ ສ່ວນຄົນມີຄົນຮັກແລ້ວແມ່ນຈະມີຂ່າວດີໄວໆນີ້.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ລະວັງຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດກວ່າຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບທ່ານ ຄອຍຂັດຂວາງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຊ່ວງນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານອົດທົນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຈະໝົດໄປ.

ການເງິນ ອາທິດນີ້ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຍັງໝູນວຽນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ທ່ານຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ໃຜຢືມເງິນເດັດຂາດເພາະຈະບໍ່ໄດ້ຄືນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານເປັນຄົນສະເໜແຮງ ຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາຢອດຄຳຫວານໆໃສ່ຕະຫຼອດ ຫາກທ່ານເປັນມີຄອບຄົວແລ້ວໃຫ້ລະວັງບັນຫາຜິດໃຈກັບຄົນຮັກ ສ່ວນຄົນໂສດກໍ່ຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາພົວພັນ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຄອຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ທ່ານເອງກໍຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຕັດສິນໃຈເດັດຂາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນແມ່ນຕົນເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນຢ່າຫວັງເພິ່ງຄົນອື່ນ ແຕ່ທ່ານມີເກນຈະໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກການເຮັດທຸລະກິດ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກບໍ່ມີບັນຫາ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງເທື່ອຈະຜິດຖຽງກັນແຕ່ກໍ່ເປັນເລື່ອງບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນເລັກໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີຄົນອາຍຸນ້ອຍກວ່າມາສົນໃຈ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ທ່ານຈະມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ອາດຈະມີເຫດບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ມີການໂຍກຍ້າຍປ່ຽນໜ້າທີ່ຢ່າງກະທັນຫັນ.

ການເງິນ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂາຍ ຫຼື ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຈະໄດ້ຮັບໂຊກໃຫຍ່ຈາກການເປັນນາຍໜ້າໄດ້ຂາຍເຄື່ອງໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ ຫາກທ່ານຄິດຈະລົງທຶນຮ່ວມກັບເພື່ອນແມ່ນໃຫ້ທ່ານຄິດໃຫ້ດີໆກ່ອນເພາະອາດສູນເງິນລ້າ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກຫວານຊື່ນດີ ສ່ວນຄົນໂສດຍັງລັງເລໃຈຢູ່ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຄົບແທ້ ຫຼື ຄົບແບບຫຼິ້ນໆ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ວຽກງານຂອງທ່ານໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນພາວະບໍ່ແນ່ນອນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂາຍ ການຕະຫຼາດ ເພາະອາດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຄວນລະວັງເປັນພິເສດ ອາດມີການປ່ຽນແປງໜ້າທີ່ການງານ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເຄີຍອາໃສໄດ້ກໍຈະເພິ່ງພາບໍ່ໄດ້.

ການເງິນ ອາທິດນີ້ຄວນລະວັງການໃຊ້ຈ່າຍເກີນຕົວ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດບັນຫາເລື່ອງເງິນຄຳ ຫາກມີຄົນມາຊວນໃຫ້ລົງທຶນຮ່່ວມຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ດີກ່ອນຕັດສິນໃຈ.

ຄວາມຮັກ ລະວັງຄົນໃນຄອບຄົວຈະຜິດຖຽງກັນ ສຳລັບຄົນໂສດແມ່ນກຳລັງຢາກມີຮັກຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອນຂອງທ່ານຈະເປັນຄົນແນະນຳມາໃຫ້.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ວຽກງານຢູ່ໃນເກນທີ່ດີຫາກທ່ານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມທີ່ຂໍ ຫາກທ່ານຕ້ອງການຫາວຽກໃໝ່ກໍຈະມີໂອກາດ ແລະ ອາດຈະໄດ້ເດີນທາງກະທັນຫັນ.

ການເງິນ ເງິນມາຈາກການງານເທົ່ານັ້ນບໍ່ມີໂຊກເລື່ອງການສ່ຽງດວງ ລະວັງຈະເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໄປກັບການເດີນທາງ

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວຄວນຖະໜອມນ້ຳໃຈຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ່ງ ສຳລັບຄົນໂສດທ່ານຈະໄດ້ພົບເນື້ອຄູ່ໃນໄວໆນີ້ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຫຍ່ຈະຕິດຕໍ່ມາໃຫ້.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຕ່າງປະເທດແມ່ນມີເກນຈະເລີນກ້າວໜ້າ ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຫາວຽກໃໝ່ແມ່ນມີເກນໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ຫວັງໄວ້.

ການເງິນ ເງິນກວ່າຈະໄດ້ມາທ່ານຕ້ອງຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງການຖືກຫຼອກ ການສໍ້ໂກງ ການຫັກຫຼັງ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນເຊື່ອຄົນງ່າຍໆ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ມັກຜິດກັນຍ້ອນແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ກົງກັນ ສຳລັບຄົນໂສດແມ່ນຈະໄດ້ພົບຄົນຮັກຈາກສາຍງານ ສາຍຮຽນ ເນື້ອຄູ່ຂອງທ່ານແມ່ນຄົນທາງໄກ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນປະກອບໃສ່ໃນວຽກງານແລ້ວ ແຕ່ການເຮັດວຽກນັ້ນທ່ານຕ້ອງລະວັງຄຳເວົ້າຄຳຈາໃຫ້ດີເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາກັບຄົນອື່ນ ໂດຍສະເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນໃນອາທິດນີ້ຍັງຢູ່ໃນເກນທຳມະດາແຕ່ອາດໄດ້ຊ້າກວ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃຫ້ລະວັງການຖືກຫຼອກຈາກຄົນທີ່ມີຖານະທາງສັງຄົມສູງ ທ່ານອາດເສຍເງິນ ແລະ ເສຍໂອກາດໄດ້.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງຄົນມີຄູ່ແລ້ວຍັງດຳເນີນໄປເລື່ອຍໆ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ຫວານເທົ່າເມື່ອກ່ອນ ສຳລັບຄົນໂສດຈະພົບແຕ່ຮັກແບບຫຼິ້ນໆ ສ່ວນຮັກແທ້ຍັງຢູ່ອີກໄກ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານບໍ່ຄວນຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ກັບຄົນອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມິດສະຫາຍ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມງານກໍ່ຕາມ ອາດຈະຜິດຫວັງຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ຮັກສາສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບທ່ານ ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍຫວັງມຸ້ງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດກັບທ່ານ.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນທ່ານຈະມີເລື່ອງເຮັດໃຫ້ຮ້ອນໃຈ ເພາະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບ ຜົນປະໂຫຍດໂຊກລາບກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕາມທີ່ທ່ານຫວັງໄວ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຫາກຕອນນີ້ທ່ານເລີ່ມສານສຳພັນກັບໃຜແລ້ວ ຂໍໃຫ້ທ່ານກວດສອບເຂົ້າໃຫ້ດີໆກ່ອນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງເງິນ ເພາະເຂົາຈະມັກນຳບັນຫາເລື່ອງເງິນມາໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍແກ້ໄຂ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.