ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24-30 ມິຖຸນາ 2019

0
560

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ຊ່ວງນີ້ທ່ານມີອາລົມອ່ອນໄຫວງ່າຍ ຕ້ອງໃຊ້ສະຕິປັນຍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ພະຍາຍາມຢູ່ຫ່າງຄວາມຂັດແຍ່ງໄວ້ຈະດີທີ່ສຸດ ການເຮັດວຽກເປັນທີມເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ເຮັດໃຫ້ຜົນງານອອກມາບໍ່ດີ ຫາກມີບັນຫາທ່ານຄວນປຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ການເງິນ ມັກມີລາຍຈ່າຍສຸກເສີນເຂົ້າມາໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງຕົວ ການສ່ຽງໂຊກແມ່ນຢ່າຫວັງເພາະທ່ານຈະເສຍເງິນລ້າ

ຄວາມຮັກ ບໍ່ສົດໃສຄືທີ່ຜ່ານມາ ມີຄວາມອຶດອັດທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນໜ້າກັນ ສຳລັບຄົນໂສດເປັນແຕ່ທີ່ປຶກສາໃຫ້ຄົນອື່ນ ແຕ່ເມື່ອຮອດທີຕົນຜັດບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍໄດ້ເລີຍ

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງລົງແຮງເຮັດດ້ວຍຕົວເອງຢ່າໄປຫວັງເພິ່ງຄົນອື່ນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຄົນມາຫວັງເພິ່ງທ່ານ ການເຮັດວຽກເປັນທີມທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໜັກຄົນດຽວ ຂໍໃຫ້ທ່ານອົດທົນໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ

ການເງິນ ທ່ານບໍ່ເໝາະທີ່ຈະໃຫ້ຄົນຢືມເງິນ ເພາະທ່ານເອງຕ້ອງມານັ່ງກຸ້ມໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ອາທິດນີ້ທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນສູງ ແຕ່ກໍຕ້ອງຄິດໃຫ້ຮອບຄອບ ແລະ ເບີ່ງການລົງທຶນນັ້ນກຸ້ມຄ່າ ຫຼື ບໍ່?

ຄວາມຮັກ ດຽວດີດຽວຮ້າຍ ທ່ານກັບຄົນຮັກມັກຫາເລື່ອງຜິດໃຈກັນເຖິງຈະເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍກໍຕາມ ສຳລັບຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາສານສຳພັນນຳ

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ມີເລື່ອງໃຫ້ຄິດຫຼາຍເລື່ອງ ທ່ານຈະບໍ່ມີສະມາທິຢູ່ກັບວຽກ ລະວັງຈະເກີດຄວາມຜິດພາດຈົນເຖິງຂັ້ນຖືກຕຳນິໄດ້ ເພື່ອນຮ່ວມງານອາດເກີດມີການເວົ້າ ຫຼື ເຮັດປະຊົດໃສ່ກັນ ພະຍາຍາມຢ່າໄປຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າວຽກຂອງຕົວເອງ

ການເງິນ ເງິນຮັບເຂົ້າມືຊ້າຍຈ່າຍອອກມືຂວາ ເກັບເງິນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ດົນ ໃນຊ່ວງທ້າຍອາທິດຈະມີໂຊກເລັກໆນ້ອຍໆເຂົ້າມາພໍໃຫ້ທ່ານດີໃຈ

ຄວາມຮັກ ທ່ານບໍ່ຄວນຈິ່ງຈັງກັບມັນຫຼາຍ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດທ່ານຈະມີສະເໜແຮງຕໍ່ເພດກົງກັນຂ້າມ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບທ່ານ

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະມີການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນອາດກຳລັງໄປສະໝັກວຽກບ່ອນໃໝ່ ຊ່ວງນີ້ເຮັດສິ່ງໃດກໍດີ ແຕ່ຕ້ອງອາໃສໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຊ່ວຍ

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງຂະຫຍັນຊອກຫາ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບທ້ອນ ຢ່າໃຫ້ໃຜຢືມເງິນເດັດຂາດເພາະຈະໄດ້ຄືນຍາກ

ຄວາມຮັກ ທ່ານເປັນຄົນອາລົມຮ້ອນ ແລະ ມັກສະຫຼຸບເອົາເອງ ສຸດທ້າຍກໍມານັ່ງເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາພົວພັນແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ຖືກໃຈເທື່ອ

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ທ່ານເປັນຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສູງ ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດຕາມໃຈ ແລະ ກໍເປັນຄົນເຮັດວຽກເກັ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມີຄົນອິດສາ ລະວັງຈະເກີດບັນຫາກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ

ການເງິນ ຫາເງິນມາໄດ້ດ້ວຍເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາລ້ວນໆບໍ່ໄດ້ຫວັງເພິ່ງດວງ ຫຼື ລໍຖ້າຄົນຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍ

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ທ່ານມັກຫວ່ານຄາລົມໄປທົ່ວ ລະວັງແຟນຕົວຈິງຈັບໄດ້ແລ້ວທ່ານຈະເສຍໃຈ ສ່ວນຄົນໂສດຍັງມ່ວນກັບການໃຊ້ຊີວິດແບບຄົນໂສດຢູ່

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ມັກມີເລື່ອງເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ທ່ານຫງຸດຫງິດລຳຄານໃຈພະຍາຍາມຢູ່ເສີຍໆໄວ້ດີທີ່ສຸດ ໃຊ້ປັນຍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢ່າໃຊ້ອາລົມເພາະມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ເສຍກັບເສຍເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນເລື່ອງວຽກງານໃນທິດນີ້ຈະພົບແຕ່ງານຍາກໆ

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງລະວັງ ແລະ ຕ້ອງຂະຫຍັນຫາເງິນເພີ່ມ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດຈະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຈ່າຍທີ່ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງພາຫະນະ ຫຼື ໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ

ຄວາມຮັກ ເຖິງທ່ານຈະມີຄົນຮັກແລ້ວແຕ່ທ່ານກໍຍັງຮູ້ສຶກເຫງົາໃຈເພາະຄົນຮັກຂອງທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຕົວທ່ານ ສ່ວນຄົນໂສດເລີ່ມມີການພັດທະນາຄວາມສຳພັນກັບໃຜບາງຄົນແລ້ວ

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ທ່ານເປັນຄົນມີໂລກສ່ວນຕົວສູງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນຍາກ ຜົນງານທ່ານກໍບໍ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ເພາະທ່ານມັກຂັດໃຈເຈົ້ານາຍ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດດວງຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ໂຍກຍ້າຍ

ການເງິນ ທ່ານເປັນນັກຊື້ໂຕຈິງ ໃຊ້ເງິນເກັ່ງແຕ່ກໍຫາເງິນເກັ່ງເຊັ່ນກັນ ສຳລັບໂຊກເລື່ອງເງິນກໍພໍມີເຂົ້າມາໃຫ້ຊື່ນໃຈເປັນໄລຍະ

ຄວາມຮັກ ທ່ານກັບຄົນຮັກມີເລື່ອງໃຫ້ງອນງໍ້ກັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະເປັນຄົນມັກຈູ້ຈີ້ຈຸກຈິກແນ່ຈົນບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ແຟນທ່ານລຳຄານ ສ່ວນຄົນໂສດແມ່ນຈະໄດ້ພົບຮັກໃນງານສັງສັນ

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ອາທິດນີ້ວຽກງານຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ ມີຄູ່ແຂ່ງເຂົ້າມາກວນໃຈຕະຫຼອດ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມອາລົມຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະເປັນຝ່າຍເສຍປຽບ

ການເງິນ ມີເກນເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເສຍເງິນໄປກັບການແປງລົດ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ສ່ວນໂຊກລາບທ່ານບໍ່ຕ້ອງຫວັງເພາະບໍ່ມີດວງເລື່ອງນີ້ຕ້ອງຫາເງິນດ້ວຍເຫື່ອແຮງເທົ່ານັ້ນ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານຂຶ້ນໆລົງໆຕາມອາລົມ ທ່ານຈະນ້ອຍໃຈຄົນຮັກງ່າຍກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ສ່ວນຄົນໂສດແມ່ນເລີ່ມມີຄົນເຂົ້າມາສົນໃຈແລ້ວເຂົາຄົນນັ້ນເປັນຄົນໃກ້ຕົວທ່ານເອງ

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ທ່ານເປັນຄົນເຈົ້າຄວາມຄິດ ເປັນນັກວາງແຜນ ມັກເຮັດນັ້ນຈັບນີ້ຈົນວຸ້ນວາຍໄປໝົດ ທັງວຽກປະຈຳ ແລະ ທັງວຽກເສີມທ່ານຈະເຮັດມັນອອກມາໄດ້ດີທັງຄູ່ ແຕ່ລະວັງຊ່ວງທ້າຍອາທິດອາດມີເລື່ອງໃຫ້ຜິດຖຽງກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ

ການເງິນ ມີຮັບມີຈ່າຍປະປົນກັນໄປ ແຕ່ຊ່ວງກາງອາທິດຈະມີໂຊກດີອາດເປັນໂຊກເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແຕ່ລາຍຈ່າຍກໍມີເຂົ້າມາຫຼາຍຄືກັນ

ຄວາມຮັກ ທ່ານຕ້ອງເປີດໃຈໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກຫຼາຍກວ່ານີ້ ສຳລັບຄົນໂສດຫາກທ່ານບໍ່ເປັນຄົນເລືອກຫຼາຍ ທ່ານກໍມີແວວສະຫຼະໂສດແລ້ວ

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ມີເກນເດີນທາງ ຫຼື ປ່ຽນແປງບ່ອນຢູ່ ເປັນຊ່ວງທີ່ຄ່ອນຂ້າງວຸ້ນວາຍ ການເຮັດວຽກບໍ່ໝັ້ນຄົງ ມີສັດຕູຄູ່ແຂ່ງຄອຍຍາດຊິງຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍໃຫ້ຄິດ ແລະ ເຮັດຢ່າງຮອບຄອບ

ການເງິນ ທ້າຍອາທິດທ່ານຈະມີລາຍຈ່າຍຈຸກຈິກເຂົ້າມາບໍ່ຂາດສາຍ ທັງເລື່ອງແປງລົດ ເລື່ອງຄ່າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກດີ ຊ່ວງນີ້ທ່ານສະເໜແຮງ ໄດ້ຮູ້ຈັກຄົນໃໝ່ໆຫຼາຍຂຶ້ນ ຄົນໂສດມີໂອກາດເລືອກຄູ່ທີ່ຖືກໃຈ ສ່ວນຄົນມີຄອບຄົວແລ້ວມີເກນໄດ້ໄປທ່ຽວນຳກັນ

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ຍ້ອນທ່ານມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຈຶ່ງມີຄົນມາຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍເຫຼືອ ໜ້າທີ່ເພີ່ມແຕ່ເງິນບໍ່ເພີ່ມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ໃນທ້າຍອາທິດຈະມີການປ່ຽນແປງສິ່ງໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນ

ການເງິນ ມີເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນອອກໄປເລື້ອຍໆ ທ່ານຈະເກັບເງິນບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ ທ່ານຈະມີລາບປາກ ຫຼື ສິ່ງຂອງຫຼາຍກວ່າໂຊກເງິນຄຳ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງທ່ານມາແບບຕື່ນເຕັ້ນມາພ້ອມກັນຫຼາຍໆຄົນ ໃຫ້ລະວັງຄວາມເຈົ້າຊູ້ຂອງຕົວທ່ານເອງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະເປັນຄົນທີ່ຜິດຫວັງເອງ

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດເພາະຄົນອ້ອມຂ້າງຄອຍກົດດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃຫ້ລະວັງທ່ານອາດມີເລື່ອງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານອາດຈະເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ຫຼື ເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ

ການເງິນ ຈະມີເງິນເຂົ້າມາ ເຖິງຈະບໍ່ແມ່ນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານພໍຍິ້ມໄດ້ ຊ່ວງກາງອາທິດຈະມີລາບຈະໄດ້ຈາກຄົນແປກໜ້າ

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດສະເໜແຮງຈະມີຄົນເຂົ້າມາຈີບຫຼາຍ ສ່ວນຄົນທີ່ມີຄົນຮັກແລ້ວຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງກັນເພາະມີມືທີສາມເຂົ້າ ມາແຊກ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.