ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດແຕ່ວັນທີ 29 ກໍລະກົດຫາ 04 ສິງຫາ 2019

0
1172

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ວຽກງານຈະເກີດອຸປະສັກບາງຢ່າງໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າ ທ່ານຈົ່່ງໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາວຽກງານຂອງທ່ານຈິ່ງສຳເລັດ.

ການເງິນ ສຳລັບຄົນເຮັດທຸລະກິດໄລຍະນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍແບບປະຢັດສຸດໆ ຈ່າຍເງິນໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຮັກ ບາງທ່ານອາດມີຄວາມກັງວົນໃຈສັບສົນກັບຄວາມຮູ້ສຶກທັງທີ່ມີຄົນຮັກຢູ່ແລ້ວແຕ່ຍັງຄິດຮອດຄົນຮັກເກົ່າ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ຈະມີບັນຫາເຂົ້າມາກວນໃຈທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງອົດທົນ ໜັກແໜ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ການເງິນ ລາຍຮັບຂອງທ່ານມີເກນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານເລີ່ມມີຄວາມຄິດຢາກທ້ອນເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນອານາຄົດ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມສຳພັນຂອງພວກທ່ານຍັງຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ສ່ວນຄົນໂສດກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງພິຈາລະນາແນະນຳໃຫ້ຄ່ອຍສຶກສາເບິ່ງໃຈກັນໄປກ່ອນ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ປະສານງານກັບຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງ ວຽກຂອງທ່ານຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.

ການເງິນ ໂດຍລວມແລ້ວການເງິນຂອງທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ເດືອດຮ້ອນຫຼາຍ ລາຍຮັບດີຂຶ້ນ ການຄ້າຂາຍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີກຳໄລ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຍ້ອນທ່ານເປັນຄົນເລືອກຫຼາຍ ແລະ ຕັ້ງມາດຕະຖານໄວ້ສູງດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ທັນມີໃຜຖືກໃຈທ່ານເທື່ອ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ຄວາມຮັກສົດໃສມີຄວາມສຸກມີຄວາມອົບອຸ່ນໃຈ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດຢູ່ໃນອົງກອນລັດຊ່ວງນີ້ຈະມີໂອກາດເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ດີ.

ການເງິນ ມີລາຍຈ່າຍກ່ຽວກັບການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນຈົນເຖິງຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທາງອື່ນມາໝູນກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈເນື່ອງຈາກຄົນຮັກຂອງທ່ານມີທ່າທີປ່ຽນໄປບໍ່ຄືເກົ່າ ແລະ ມັກມີເລື່ອງເຂົ້າໃຈຜິດກັນ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີກັບວຽກທີ່ຕິດຕໍ່ໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ວ່າງງານ ແລະ ຄິດຊອກວຽກເຮັດໃນໄລຍະນີ້ຈະມີໂອກາດໄດ້ວຽກເຮັດແນ່ນອນ.

ການເງິນ ການເງິນດີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມີລາຍຮັບສູງກວ່າລາຍຈ່າຍທັງໃນສ່ວນງານປະຈຳ ແລະ ງານພິເສດແຕ່ໄດ້ມາກໍຈ່າຍອອກໄປງ່າຍໆກັບເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄົນຮັກທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ ຊຶ່ງມັນຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ທ່ານຕ້ອງປວດຫົວຢູ່ຕະຫຼອດ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ວຽກງານຍັງບໍ່ມີບັນຫາ ຍັງມີເພື່ອນຮ່ວມງານຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ທັງຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ຄົນຮັກຍັງພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານຢູ່.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ເງິນແບບສ່ຽງໆ ມັນອາດເປັນເງິນມາຈາກການຫຼິ້ນພະນັນ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກິດຂາຍກິນກຳໄລເປັນຕົ້ນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີໂອກາດພົບຄົນຮັກໂດຍບັງເອີນ ແລະ ນຳໄປສູ່ການແຕ່ງດອງ ຫຼື ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ທ່ານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນ ຫຼື ງານບັນເທີງ ຊ່ວງນີ້ຈະມີງານເຂົ້າມາຫຼາຍ ແຕ່ລະງານຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນທ່ານດີພໍສົມຄວນ.

ການເງິນ ຖານະການເງິນບໍ່ໝັ້ນຄົງ ມີບັນຫາຂັດສົນຈົນຕ້ອງໄດ້ໄປຢືມເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນ ຫຼື ອາດຈະມີເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະໄດ້ຫຼົງຮັກລູກຊອດ (ຊາວຕ່າງຊາດ) ແຕ່ຍັງບໍ່ກ້າສະແດງອອກຊັດເຈນເພາະຢ້ານຜິດຫວັງ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກສາຍງານໃດກໍຕາມໃນຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດດ້ວຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົວທ່ານເອງ ຄົນທີ່ຫາວຽກເຮັດກໍຈະໄດ້ວຽກເຮັດ.

ການເງິນ ຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກການຂາຍ ຫຼື ເອົາຊັບສິນໄປຈຳນຳ ໂດຍສະເພາະການຈຳນຳເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນ ແຕ່ໄດ້ມາກໍໃຊ້ໝົດໄປເຫຼືອແຕ່ໜີ້ສິນ.

ຄວາມຮັກ ສົດໃສຫຼາຍມີທັງຄົນເກົ່າ ແລະ ຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາພົວພັນໃນຊ່ວງນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຫ້ດີ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ທ່ານຈະພົບກັບບັນຫາເພາະວຽກທີ່ເຂົ້າມາໃນຊ່ວງນີ້ມີແຕ່ງານເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ກຳລັງຂາດຄົນຊ່ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຈິ່ງຄວນໄປຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນມາຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນຊ່ວງນີ້.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນຍັງພໍມີຈ່າຍບໍ່ຂັດສົນແຕ່ບໍ່ເຖິງກັບດີຫຼາຍ ຈິ່ງຕ້ອງເພິ່ງຄົນອື່ນໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດເປັນໜີ້.

ຄວາມຮັກສົດໃສ ຈະມີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເລືອກ ແຕ່ທ່ານກໍເລືອກບໍ່ໄດ້ຈົນຕ້ອງໄດ້ໄປຂໍຄຳປຶກສາກັບຄົນອື່ນໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກຄູ່.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ວຽກງານກ້າວໜ້າດີ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຸ້ນສ່ວນເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ຄູ່ຄອງ.

ການເງິນ ທ່ານຈະມີລາຍຈ່າຍສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບຍັງຊໍ່າເກົ່າ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງເທື່ອເກີດພາວະເງິນຂາດມື

ຄວາມຮັກ ຄ່ອນຂ້າງດີຄົນໂສດຈະມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເລືອກຫຼາຍຄົນ ແລະ ແຕ່ລະຄົນທີ່ເຂົ້າມາກໍຈິງໃຈກັບທ່ານ ແລະ ໃນທີ່ສຸດທ່ານຈະເລືອກຄົນຜິວສອງສີ ແລະ ຮູບຮ່າງຂ້ອນຂ້າງອວບ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ກຳລັງກ້າວໜ້າໄປດ້ວຍດີມີໂອກາດເດີນທາງໄກເພື່ອຕິິດຕໍ່ງານ ຫຼື ໄປຮັບຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຕອນແທນທີ່ດີຂຶ້ນ.

ການເງິນ ການເງິນມີບັນຫາໝູນເງິນບໍ່ທັນ ໃຫ້ລະວັງຄົນຈະມາຕົວະຕົ້ມເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຊັບສິນເງິນຄຳ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີຄວາມຮັກກັບຄົນທີ່ອາຍຸຕ່າງກັນ ແລະ ຈະສົມຫວັງ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງຈະມີບັນຫາຕາມມາພາຍຫຼັງ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ຈະມີຄົນໃຈດີເຂົ້າມາຊ່ວຍທ່ານເລື່ອງວຽກງານ ຫຼື ອາດເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງການລົງທຶນໃນສິ່ງໃໝ່ໆ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ.

ການເງິນ ເງິນທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຫວັງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ແຜນລາຍຈ່າຍຂອງທ່ານເກີດບັນຫາບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນ ແລະ ຕ້ອງຢືມເງິນຈາກທາງອື່ນມາໝູນກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ຫາກທ່ານມີບັນຫາຜິດໃຈກັບຄົນຮັກຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍດີ ແຕ່ຂໍລະວັງຢ່າໃຫ້ເກີດບັນຫາເລື່ອງເກົ່າຂຶ້ນອີກເພາະທ່ານບໍ່ມີໂອກາດແກ້ຕົວອີກແລ້ວ.

 

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.