ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດແຕ່ວັນທີ 12-18 ສິງຫາ 2019

0
1216

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ການຮ່ວມທຶນກັບມິດສະຫຍຈະເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກກິນເງິນເດືອນກໍເຊັ່ນກັນໄລຍະນີ້ມິດສະຫາຍຈະຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍວຽກງານຂອງທ່ານ ແລ້ວທ່ານກໍຈະເຮັດວຽກສຳເລັດດັ່ງຫວັງໄວ້.

ການເງິນ ຄົນທີ່ເຮັດຄ້າຂາຍຊ່ວງນີ້ຈະໄດ້ຂາຍດີກວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງພາຍໃນທິດນີ້ທ່ານຈະເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໄປກັບເລື່ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວອາດບໍ່ມີເວລາໃຫ້ຄົນຮັກຍ້ອນທ່ານວຽກຫຍຸ້ງຫຼາຍ ແລະ ຍັງຕ້ອງວຸ້ນກັບການຫາເງິນ ສຳລັບຄົນໂສດຍັງບໍ່ມີເກນໄດ້ພົບຄົນຖືກໃຈຕ້ອງຖ້າໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ອົດທົນໃຫ້ຫຼາຍໆ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບການຕຳນິຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຂໍໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການປະທະຄາລົມ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດໂອກາດຕ່າງໆໃນວຽກງານໄດ້ ພ້ອມນີ້ ກໍລະວັງອາດການປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ຫຼື ປ່ຽນງານກະທັນຫັນ.

ການເງິນ ຫາກທ່ານຮູ້ຈັກປະຢັດໃຊ້ຈ່າຍທ່ານກໍຈະມີເງິນໃຊ້ໝົດເດືອນ ສຳລັບການອອກງານສັງຄົມແມ່ນໃຫ້ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນລົງແນ່ກໍດີ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຄວນຍອມຮັບຟັງຄົນຮັກຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ທ່ານຄວນໃຫ້ໂອກາດເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈແນ່ກໍດີ ສຳລັບຄົນໂສດທ່ານຈະມີໂອກາດພົບຮັກຈາກການເດີນທາງໄກໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໃນງານສັງຄົມຕ່າງໆ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ໝັ່ນເຂົ້າສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈະເກີດຜົນດີກັບວຽກງານຂອງທ່ານ ຄົນທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດແມ່ນຈະໄດ້ວຽກແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ຢ່າເຮັດວຽກຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າໄປຂັດຂວາງຄົນອື່ນໂດຍສະເພາະເລື່ອງເງິນ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເດືອດຮ້ອນເອງ.

ການເງິນ ອາດໄດ້ໂຊກລາບແບບບໍ່ຄາດຄິດ ແຕ່ໃນອາທິດນີ້ຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງຢ່າເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີເກີນໄປ ເພາະທ່ານອາດຖືກສໍ້ໂກງຈາກຄົນບໍ່ຫວັງດີ.

ຄວາມຮັກ ຄວາມຮັກຂອງຄົນມີຄູ່ມີຄວາມສຸກດີ ແຕ່ລະວັງຜິດໃຈກັນຍ້ອນເລື່ອງເງິນ ສຳລັບຄົນໂສດແມ່ນຍັງເຫງົາໃຈໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ຢ່າເຊື່ອໃຈຄົນອື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປໂດຍສະເພາະກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພາະທ່ານຈະຖືກເຂົາຫັກຫຼັງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດແມ່ນໃຫ້ຮອບຄອບໄວ້ດີທີ່ສຸດ.

ການເງິນ ອາດໄດ້ຮັບໂຊກລາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຕ້ອງເສຍຄ່າຕອບແທນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ຊ່ວງນີ້ຫາກມີຄົນມາຢືມເງິນຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີໆກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີສະເໜດຶງດູດເພດກົງກັນຂ້າມຫຼາຍໃນຊ່ວງນີ້ ຊຶ່ງມັນບໍ່ເປັນຜົນດີກັບຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວ ສ່ວນຄົນໂສດແມ່ນດວງຄວາມຮັກກຳລັງມາແຮງຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກດີໆ.

ຣາສີພຶກ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບເພື່ອນໃນສາຍງານອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຄິດໃໝ່ໃນການສ້າງສັນຜົນງານ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ຮອບຄອບໄວ້ ເພາະມີໂອກາດທີ່ທ່ານຈະຖືກຫັກຫຼັງ ຖືກຍ້າຍຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ແບບກະທັນຫັນ.

ການເງິນ ໃນອາທິິດນີ້ທ່ານບໍ່ຄວນໃຫ້ໃຜຢືມເງິນເດັດຂາດ ເພາະມີໂອກາດທວງເງິນຄືນຍາກ ໂດຍສະເພາະກັບຄົນຮູ້ຈັກແມ່ນຂໍໃຫ້ປະຕິເສດເຂົາໄປກ່ອນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ແຟນຈາກສາຍງານດຽວກັນ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງອົດທົນເພາະຄົນນັ້ນເປັນຄົນມີສະເໜແຮງມີຕົວເລືອກຫຼາຍ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແລ້ວແມ່ນມີຄວາມສຸກດີ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ວຽກຂອງທ່ານມັກຖືກຄົນອື່ນເຂົ້າມາກ້າວກ່າຍໜ້າວຽກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຄອຍຈັບຕາເບິ່ງການປະພຶດຂອງທ່ານ.

ການເງິນ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫາເງິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຫາກທ່ານຢາກມີເງິນພໍໃຊ້ຈ່່າຍ ຫຼື ເຫຼືອເກັບ ເພາະຊ່ວງນີ້ທ່ານມີຫຼາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍແຕ່ລາຍຮັບຄືເກົ່າ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຂໍໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວຄວາມຄິດ ການກະທຳ ຫຼື ຄຳເວົ້າ ຫາກບໍ່ຢາກຜິດໃຈກັນ ສຳລັບຄົນໂສດນັ້ນກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນມີຄວາມຮັກທີ່ສົດໃສກັບໃຜບາງຄົນ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ຄົນທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດແມ່ນຂໍໃຫ້ທ່ານເລືອກດີໆຢ່າຫຼົງເຊື່ອຄຳໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃດໆເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ.

ການເງິນ ການເງິນແມ່ນຂໍໃຫ້ທ່ານລະວັງເລື່ອງການເຮັດສັນຍາການກູ້ຢືມ ຫຼື ການຄໍ້າປະກັນໃຫ້ໃຜກໍຕາມຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ດີ ຖ້າໃຫ້ດີແທ້ແມ່ນບໍ່ຄວນເຊັນຮັບຮອງໃຫ້ໃຜເພາະທ່ານເອງຈະເດືອດຮ້ອນພາຍຫຼັງ.

ຄວາມຮັກ ຄົນຮັກຂອງທ່ານຈະມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນ ແລະ ມາຂໍໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍ ຊຶ່ງເລື່ອງນີ້ຈະເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານກັບຄົນຮັກເກີດມີປາກສຽງກັນ ສ່ວນຄົນໂສດນັ້ນຕ້ອງທຳໃຈເພາະທ່ານອາດໄປຫຼົງຮັກຄົນມີເຈົ້າຂອງແລ້ວ.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ຄົນທີ່ເຮັດທຸລະກິດມີຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມແມ່ນໃຫ້ລະວັງບໍ່ວ່າຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບໂດຍສະເພາະດ້ານເອກະສານຕ່າງໆ.

ການເງິນ ບາງຄົນມີຄວາມຄິດຈະຂາຍເຮືອນ ດິນ ຫຼື ລົດ ເພາະຕ້ອງການໃຊ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງຈະມີຜູ້ຊາຍເຂົ້າມາຫຼອກລວງທ່ານໃຫ້ເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ຈະຜິດໃຈກັບຍ້ອນເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງ ເຫດອາດເກີດຍ້ອນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຍ້ອນພວກທ່ານເອງບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໃຈກັນ ສ່ວນຄົນໂສດຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ຈະມີອຸປະສັກໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນພາລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອາດແລ້ວຊ້າກວ່າກຳນົດ ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ຫຼື ອຸບັດເຫດຈາກການເດີນທາງ.

ການເງິນ ຮັບເຂົ້າມາຫຼາຍກໍຈ່າຍອອກໄປຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຈ່າຍເລື່ອງສຸຂະພາບຂອງຄົນໃກ້ຕົວ ແລະ ອາດໝົດເງິນຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິິດໄວ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນທີ່ມີຄູ່ແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການນຳເລື່ອງຂອງຕົນໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ແລະ ບໍ່ຄວນເອົາເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນມາເວົ້າໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວຟັງເຊັ່ນກັນເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆ ສ່ວນຄົນໂສດທີ່ກຳລັງຕ້ອງການຄູ່ແມ່ນຈະມີຍາດພີ່ນ້ອງຕິດ ຕໍ່ມາໃຫ້.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ການສະເໜີໂຄງການໃໝ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຜິດຫວັງເພາະຖືກຍົກເລີກ ວຽກງານຊ່ວງນີ້ຈະມີອຸປະສັກຕິດຂັດຕະຫຼອດເຖິງບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກໃຫຍ່ແຕ່ທ່ານກໍເດືອດຮ້ອນໄດ້ຄືກັນ.

ການເງິນ ລາຍຮັບລາຍຈ່າຍໝູນວຽນໄດ້ດີ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງເຫດຈະເກີດຈາກລູກ-ຫຼານທີ່ມັກໃຊ້ຈ່າຍເງິນຟຸມເຟືອຍ ແລະ ອາດໄປສ້າງເລື່ອງມາເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນກ້ອນໃຫຍ່.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດອາດໄປຫຼົງຮັກຄົນນິໃສບໍ່ດີ ຫຼື ຄົນທີ່ມີເຈົ້າຂອງແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມຜິດຫວັງ ສ່ວນຄົນມີຄອບ ຄົວແລ້ວທ່ານກັບຄົນຮັກເຂົ້າໃຈກັນດີ ແຕ່ຈະກຸ້ມໃຈຍ້ອນລູກ-ຫຼານບໍ່ຟັງຄວາມ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ເປັນອາທິດທີ່ຕ້ອງລະວັງເລື່ອງອາລົມ ຢ່າເອົາອາລົມເປັນໃຫຍ່ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ນັ້ນເສຍຫາຍໄດ້ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈເນື່ອງຈາກຖືກຜູ້ໃຫຍ່ຄອຍຈັບຕາເບິ່ງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ອາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ທ່ານບໍ່ມັກ.

ການເງິນ ຄົນໃນຄອບຄົວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນແບບບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ເລື່ອງເງິນອາດບໍ່ໄດ້ຕາມກົດເວລາທີ່ມີການນັດໝາຍກັນໄວ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄົນຄູ່ແລ້ວໃຫ້ລະວັງຄູ່ຮັກປັນໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນ ສຳລັບຄົນໂສດຢູ່ຫຼ້າໆກໍຈະໄດ້ເນື້ອຄູ່ແບບບໍ່ຄາດຝັນມາກ່ອນ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ທ່ານຈະມີຜູ້ໃຫຍ່ຄອຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ້ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເພາະອາດກາຍເປັນສັດຕູກັນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດ.

ການເງິນ ໄດ້ມາຫຼາຍກໍຈ່າຍອອກຫຼາຍຄືກັນ ໂດຍລາຍຈ່າຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໝົດໄປກັບການແປງລົດ ແປງເຮືອນ ປ່ຽນໂທລະສັບ ຫຼື ກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ແລະ ມີເກນເພື່ອນສະໜິດຈະມາຂໍຢືມເງິນ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ເພາະທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານກັບຄົນຮັກຈະມີເລື່ອງຜິດໃຈກັນຍ້ອນຍາດພີ່ນ້ອງ ສ່ວນຄົນໂສດທີ່ຕ້ອງການຄູ່ກໍຂໍໃຫ້ລໍຖ້າໄປກ່ອນ ເພາະດວງຄວາມຮັກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໂດດເດັ່ນ ຍັງບໍ່ມີຄົນຖືກໃຈເຂົ້າມາຫາທ່ານເທື່ອ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.