ເບິ່ງດວງປະຈຳອາທິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 5-11 ສິງຫາ 2019

0
1123

ຣາສີມັງກອນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ – 12 ກຸມພາ)

ການງານ ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະມີການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນອາດກຳລັງໄປສະໝັກວຽກບ່ອນໃໝ່.

ການເງິນ ຊ່ວງນີ້ຍັງບໍ່ເໝາະທີ່ຈະໃຫ້ຄົນອື່ນຢືມເງິນ ເພາະທ່ານເອງຕ້ອງມານັ່ງກຸ້ມໃຈກັບເລື່ອງບໍ່ໄດ້ເງິນຄືນ ແລະ ອາທິດນີ້ທ່ານອາດຈະມີການລົງທຶນ.

ຄວາມຮັກ ບາງຄູ່ທີ່ຄົບກັນມາດົນຈະມີຂ່າວດີເລື່ອງການແຕ່ງດອງ ສ່ວນຄນໂສດກໍຈະໄດ້ພົບຮັກໃນໄວໆນີ້ຈາກການແນະນຳຂອງເພື່ອນ.

ຣາສີກຸມ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ການງານ ທ່ານຕ້ອງລົງແຮງເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ ຢ່າໄປຫວັງເພິ່ງຄົນອື່ນ ເພາະສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຄົນມາຫວັງເພິ່ງທ່ານ ການເຮັດວຽກເປັນທີມທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໜັກຄົນດຽວຂໍໃຫ້ທ່ານອົດທົນໄປຈັກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ.

ການເງິນ ເງິນຮັບເຂົ້າມືຊ້າຍຈ່າຍອອກມືຂວາ ເກັບເງິນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ດົນ ໃນຊ່ວງທ້າຍອາທິດຈະມີໂຊກເລັກໆນ້ອຍໆເຂົ້າມາພໍໃຫ້ທ່ານດີໃຈ.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ສະເໜກຳລັງແຮງ ມີຄົນເຂົ້າມາໃຫ້ທ່ານເລືອກຫຼາຍ ທັງຄົນໂສດ ແລະ ຄົນມີຄູ່ກໍຈະມີຄວາມສຸກກັບການໄດ້ເລືອກຄູ່ຄອງ.

ຣາສີມິນ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ມີນາ – 12 ເມສາ)

ການງານ ທ່ານຈະເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ເຮັດຢ່າງຮອບຄອບ ທ້າຍອາທິດຂໍໃຫ້ທ່ານກຽມໃຈພົບກັບຄວາມວຸ້ນວາຍ ດວງມີເກນປ່ຽນງານ ຫຼື ໂຍກຍ້າຍ.

ການເງິນ ມີເກນເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນ ບໍ່ວ່າຈະເສຍເງິນໄປກັບການແປງລົດ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ສ່ວນໂຊກລາບທ່ານບໍ່ຕ້ອງຫວັງເພາະບໍ່ມີດວງເລື່ອງນີ້ຕ້ອງຫາເງິນດ້ວຍເຫື່ອແຮງເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຮັກ ທັງຄົນຮັກເກົ່າ ແລະ ຄົນຮັກໃໝ່ຈະກັບເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ທ່ານລັງເລໃຈ ເພາະບາງຄັ້ງທ່ານຍັງຮູ້ສຶກຮັກຄົນເກົ່າຢູ່ ພະຍາ ຍາມຈັດການຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງໃຫ້ຊັດເຈນກວ່ານີ້ທ່ານຈຶ່ງຈະບໍ່ມີບັນຫາ.

ຣາສີເມກ (ຄົນທີ່ເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເມສາ – 13 ພຶດສະພາ)

ການງານ ມີເກນເດີນທາງ ຫຼື ປ່ຽນແປງບ່ອນຢູ່ ເປັນຊ່ວງທີ່ຄ່ອນຂ້າງວຸ້ນວາຍ ການເຮັດວຽກບໍ່ໝັ້ນຄົງ ມີສັດຕູຄູ່ແຂ່ງຄອຍຍາດຊິງຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ.

ການເງິນ ມີເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍເງິນອອກໄປເລື້ອຍໆ ທ່ານຈະເກັບເງິນບໍ່ຄ່ອຍຢູ່ ທ່ານຈະມີໂຊກລາບປາກ ຫຼື ສິ່ງຂອງຫຼາຍກວ່າໂຊກເງິນຄຳ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີຄວາມຮັກຕ່າງໄວ ແລະ ຈະໂຊກດີກັບຄວາມຮັກໃນຄັ້ງນີ້ ຄົນຮັກຈະຮັກທ່ານ ແລະ ຕາມໃຈທ່ານຫຼາຍ.

ຣາສີພຶກສົບ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ – 13 ມິຖຸນາ)

ການງານ ວຽກງານຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ ມີຄູ່ແຂ່ງເຂົ້າມາກວນໃຈຕະຫຼອດ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມອາລົມຕົນເອງໃຫ້ໄດ້.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງເພີ່ມຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຊອກຫາ ແລະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບທ້ອນ ຢ່າໃຫ້ໃຜຢືມເງິນເດັດຂາດເພາະຈະໄດ້ຄືນຍາກ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ພົບຮັກກັບໃຜຈັກຄົນ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດຮັກເປັນຢ່າງດີ ຖ້າເປັນເພດກົງກັນຂ້າມທ່ານຈະໄດ້ພົບຮັກກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ.

ຣາສີເມຖຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນ 14 ມິຖຸນາ – 14 ກໍລະກົດ)

ການງານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກອຶດອັດເພາະຄົນອ້ອມຂ້າງຄອຍກົດດັນເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃຫ້ລະວັງທ່ານອາດມີເລື່ອງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແຕ່ກໍຍັງມີໂຊກເຂົ້າຂ້າງຢູ່.

ການເງິນ ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເງິນຢ່າງລະວັງ ແລະ ຕ້ອງຂະຫຍັນຫາເງິນເພີ່ມ ຊ່ວງທ້າຍອາທິດຈະມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາຫຼາຍໂດຍສ ະເພາະເປັນລາຍຈ່າຍທີ່ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງພາຫະນະ ຫຼື ໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ.

ຄວາມຮັກ ທ່ານບໍ່ຄວນເຊື່ອຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າຄົນຮັກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີປາກສຽງກັນ ແລະ ອາດຈົບລົງດ້ວຍການແຍກທາງ.

ຣາສິກໍລະກົດ (ເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ – 16 ສິງຫາ)

ການງານ ເລື່ອງວຽກງານຫາກທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າຫາຜູ້ໃຫຍ່ທ່ານຈະມີໂອກາດສຳເລັດຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ມິດຕະພາບໃນງານລ້ຽງສັງສັນ.

ການເງິນ ທ່ານຈະມີໂຊກລາບໂດຍບໍ່ຄາດຝັນ ແຕ່ໃຫ້ລະວັງໄພຈາກການເດີນທາງເພາະອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍເງິນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງບັນຫາ ແລະ ການຜິດຖຽງກັນ ສ່ວນຄົນໂສດຈະໄດ້ພົບຮັກໃນງານລ້ຽງ ເພື່ອນຂອງທ່ານຈະແນະນຳມາໃຫ້.

ຣາສີສິງ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ສິງຫາ – 16 ກັນຍາ)

ການງານ ເປັນໄລຍະນໍ້າຂຶ້ນໃຫ້ຟ້າວຕັກ ທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານ ຮ້ານບັນເທີງ ແມ່ນຈະເລີນກ້າວໜ້າ ສ່ວນພະນັກງານເງິນເດືອນເຖິງຈະມີເກນໂຍກຍ້າຍປ່ຽນແປງແຕ່ກໍຢູ່ໃນໄລຍະຜູ້ໃຫຍ່ຮັກພ້ອມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ການເງິນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໝູນວຽນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ອາດຈະໄດ້ເງິນເພີ່ມເຕີມຈາກການເຂົ້າຫຸ້ນກັບເພື່ອນສະຫາຍກໍຈະມີໂອກາດໄດ້ຜົນກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄວາມຮັກ ຊ່ວງນີ້ສະເໜມາແຮງມີຄົນຮັກຄົນຫຼົງ ຄູ່ຄອງພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານທຸກຢ່າງ ສຳລັບຄົນໂສດກໍມີເກນສູງທີ່ຈະມີເພດກົງກັນຂ້າມເຂົ້າມາສົນໃຈ.

ຣາສິກັນ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນທີ 17 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ການງານ ທ່ານມີເກນຈະໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ້ຽງການປະທະກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນອາທິດນີ້.

ການເງິນ ເລື່ອງເງິນບໍ່ເຂົ້າ-ອອກໃຜ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນໄວ້ໃຈເລື່ອງເງິນກັບຄົນອື່ນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໄດ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມຮັກມີຄວາມສຸກດີ ສ່ວນຄົນໂສດບາງຄັ້ງກໍຮູ້ສຶກເຫງົາຢາກມີໃຜຈັກຄົນໜຶ່ງເຂົ້າມາດູແລ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງບໍ່ພົບຄົນທີ່ຖືກໃຈທ່ານເທື່ອ.

ຣາສີຕຸນ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ຕຸລາ – 16 ພະຈິກ)

ການງານ ວຽກງານຈະເກີດອຸປະສັກບາງຢ່າງໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າ ທ່ານຈົ່ງໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາວຽກ ງານຂອງທ່ານຈິ່ງຈະສຳເລັດ.

ການເງິນ ການເງິນດີບໍ່ມີບັນຫາ ແລະ ທ່ານອາດໄດ້ຮັບໂຊກເລັກໆນ້ອຍໆ ແຕ່ຍັງມີລາຍຈ່າຍເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະ ຢັດໄວ້ແມ່ນດີທີ່ສຸດ.

ຄວາມຮັກ ສຳລັບຄົນໂສດເພື່ອນຂອງທ່ານຈະແນະນຳຄົນຜິວຂາວໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງທ່ານກັບຄົນຮັກແມ່ນເລີ່ມດີຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນ.

ຣາສີພິຈິກ (ຄົນເກີດລະຫວ່າງວັນ 17 ພະຈິກ – 15 ທັນວາ)

ການງານ ຂໍໃຫ້ທ່ານຂະຫຍັນເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງອາລົມເພາະອາດຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂຶ້ນໄດ້  ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຊີບການຂາຍແມ່ນຈະມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ.

ການເງິນ ທ່ານຈະໄດ້ເງິນຈາກການເຮັດວຽກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຢ່າຫວັງເພິ່ງໂຊກຊະຕາເດັດຂາດ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຢ່າຫຼົງເຊື່ອຄົນອື່ນງ່າຍໆເພາະທ່ານອາດຖືກຄົນບໍ່ດີມາຫຼອກລວງກໍເປັນໄດ້.

ຄວາມຮັກ ຄົນມີຄູ່ແລ້ວຄວາມສຳພັນຂອງພວກທ່ານຍັງຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ ສ່ວນຄົນໂສດກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງພິຈາລະນາ ແນະນຳໃຫ້ຄ່ອຍສຶກສາເບິ່ງໃຈກັນໄປກ່ອນ.

ຣາສີທະນູ (ຄົນເກີດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ທັນວາ – 15 ມັງກອນ)

ການງານ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຈະມີບັນຫາເຂົ້າມາກວນໃຈທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງອົດທົນ ໜັກແໜ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ການເງິນ ສຳລັບຄົນເຮັດທຸລະກິດໄລຍະນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍແບບປະຢັດສຸດໆ ຈ່າຍເງິນໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຮັກ ຄົນໂສດຈະໄດ້ຄົນຮັກຍ້ອນການແນະນຳຈາກເພື່ອນ ສ່ວນຄົນມີຄູ່ແມ່ນມີຄວາມສຸກຫຼາຍຍ້ອນຄົນຮັກເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຮັກທ່ານຫຼາຍ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.