ອາການປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນແບບໃດຄວນໄປພົບແພດ!

0
84

ການມີປະຈຳເດືອນແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າສູ່ໄວຈະເລີນພັນ ເມື່ອເລີ່ມມີປະຈຳເດືອນແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີອາການປວດທອງປະຈຳເດືອນ ບາງຄົນອາດຄິດວ່າອາການປວດນັ້ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນ ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ຄວນຖືເບົາກັບອາການປວດປະຈຳເດືອນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາມາຊອກຮູ້ໄປພ້ອມໆກັນເລີຍວ່າ ອາການປວດປະຈຳເດືອນແບບໃດທີ່ຄວນໄປພົບແພດໂດຍດ່ວນ.

ອາການປວດປະຈຳເດືອນທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຄວນໄປພົບແພດ

  • ມີອາການປວດປະຈຳເດືອນແຮງ ໂດຍຊ່ວງທີ່ປວດປະຈຳເດືອນທຳອິດອາດພໍທົນໄດ້ ແຕ່ຕໍ່ມາມັນຈະເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ແລະ ຈະຮູ້ສຶກປວດຮຸນແຮງໃນໄລຍະ 1-2 ມື້ຂອງການເລີ່ມມີປະຈຳເດືອນ
  • ປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນຢ່າງຮຸນແຮງຈົນຕອງໄດ້ກິນຢາແກ້ປວດເກີນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຫຼື ເຄີຍສັກຢາແກ້ປວດຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້
  • ໃນຂະນະມີປະຈຳເດືອນຈະມີອາການປວດທ້ອງໜັກ
  • ປວດ ແລະ ເຈັບໃນເວລາກົດທີ່ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງ ແລະ ມັກມີອາການປວດປະຈຳເດືອນລາມລົງມາທີ່ຊ່ອງຄອດຂ້າງດຽວກັນ ຫຼື ປວດລາມໄປທີ່ຂາ
  • ປວດປະຈຳເດືອນຮຸນແຮງຮ່ວມກັບການມີເລືອດອອກເລັກນ້ອຍ ຫຼື ມີປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ໃນບາງຄົນອາດມີປະຈຳເດືອນມາຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ເດືອນ
  • ມີອາການປວດທ້ອງໃນຂະນະມີເພດສຳພັນຫຼັງຈາກສຸດປະຈຳເດືອນ

ຫາກທ່ານໃດມີອາການປວດປະຈຳເດືອນແບບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ກໍບໍ່ຄວນຖືເບົາ ເພາະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດຊີ້ນປົ່ງປາກມົດລູກ ຊີ້ນປົ່ງຮັງໄຂ່ ປີກມົດລູກອັກເສບ ມະເຮັງລຳໄສ້ໃຫຍ່ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ໜິ້ວໃນທໍ່ນ້ຳບີ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບມົດລູກ.

ຮຽບຮຽງບົດ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: www.chularat.com

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.