ສົ່ງເສີມການພັດທະນາການຄ້າແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ

0
42

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວຮ່ວມກັບສູນການຄ້າສາກົນ ເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາການຄ້າແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ ວາລະດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດຜູ້ປະກອບການ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະ ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພ້ອມເຕັກນິກໃນການຈັດຕັ້ງໃນການເຮັດທຸລະກິດ.

ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງສູນ ຫຼື ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາການຄ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ການບໍລິການຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງ ຊາດລາວ ຊຶ່ງເປັນການບໍລິການໃນຫຼາຍຮູບແບບສຳລັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຈາກສູນການຄ້າສາກົນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສາກົນໃນກອບເງື່ອນໄຂທີ່ອົງການຮັບຮອງມາດຕະ ຖານສາກົນກຳນົດໄວ້ເຊັ່ນ ມາດຕະຖານສິນຄ້າປອດສານພິດ ການຄ້າແບບຍຸຕິທຳ ແລະ ອື່ນໆ ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ການຄ້າແບບຍືນຍົງ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກຫັດ ການເຮັດທຸລະກິດສີຂຽວ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານການກຳນົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສາກົນແບບຍືນຍົງ ແລະ ກຳນົດເອົາສິນຄ້າທີ່ສາກົນຕ້ອງການ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຫາຕະຫຼາດສາກົນອີກດ້ວຍ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.