ສີ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມເພື່ອມາຢື່ນເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ມຊ

0
322

ຜູ້ສອບເສັງທີ່ລົງທະບຽນຮຽບຮ້ອຍເລີ່ມມາທີ່ສະໂມສອນ ມຊ ຢືນເອກະສານ, ຈ່າຍເງິນ(40.000ກີບ) ແລະ ຮັບເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ໃດ້ເລີຍ.

ສຳລັບນັກສອບເສັງທີ່ຈົບກ່ອນສົກຮຽນ 2017-18:

1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ.
2. ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ຮຸບຖ່າຍໃຫມ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ).
3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.

ສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ຈົບໃນສົກຮຽນ 2017-18:

1. ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ.
2. ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ໃຫ້ເອົາຮູບດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ຕິດບັດເຂົ້າສອບເສັງ ມ.7).
3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.

ສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນພະນັກງານ:

1. ສຳເນົາໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ ພ້ອມສະບັບເດີມມາຢັ້ງຢືນ
2. ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ (ຮຸບຖ່າຍໃຫມ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ).
3. ສຳເນົາປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ 1 ຊຸດ ແລະ ເອົາສະບັບເດີມທີ່ມີກາແດງມາຢັ້ງຢືນ.
4. ໃບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 1 ສະບັບ (ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ).

  1. ເລີ່ມລົງທະບຽນສະຫມັກແບບອອນລາຍໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 16/7/2018 ເຖິງ 22/8/2018

2. ປີດຮັບເອກະສານ ແລະ ອອກບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງວັນທີ 23/7/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຄຳແນະນຳເພີ່ມ:

1. ສີ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມເພື່ອມາຢື່ນເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ອ່ານເພີ່ມເຕີມທີ່ http://entrance.nuol.edu.la

2. ສະຖາານທີ່ ສະໂມສອນ ມຊ ຕັ້ງທີ່ https://goo.gl/maps/sQCHySJJfK22

3. ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ສອບເສັງຕິດຕາມ event ເພື່ອຈະບໍ່ໄດ້ມາແອອັດທີ່ ສະໂມສອນ ສາຍດ່ວນທົ່ວໄປ: 020 56609960 ຫຼື 020 28163930 (ຫ້ອງການວິຊາການ)

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.