ສີຊຸດເຈົ້າສາວຕາມວັນເກີດ 7 ວັນ ເສີມມຸງຄຸນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຄູ່ຫຼັງແຕ່ງດອງ

0
555

ການແຕ່ງດອງເປັນເລື່ອງທີ່ແມ່ຍິງທຸກຄົນໄຝ່ຝັນ ແລະ ປາຖະໜາທີ່ຈະມີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືນຍາວ, ມີຄວາມສຸກ ສິ່ງທີ່ຄົນຈະເປັນສາວຄິດເປັນສິ່ງທຳອິດກໍຄົງຈະແມ່ນເລື່ອງຊຸດເຈົ້າສາວ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເອົາໃຈເຈົ້າສາວທີ່ເກີດທັງ 7 ວັນ ໂດຍການນຳສະເໜີຫຼັກການເລືອກສີຊຸດເຈົ້າສາວທີ່ຊ່ວຍເສີມດວງເລື່ອງຄວາມຮັກໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ເສີມມຸງຄຸນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຄູ່ໃຫ້ຄວາມຮັກຍືນຍາວ, ມີເງິນທອງ, ໂຊກລາບ, ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີມາ ຊຶ່ງຈະມີແນວໃດນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ (ໝາຍເຫດ: ບົດນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງບຸກຄົນ ຖ້າຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອກ່ຽວກັບເລື່ອງແບບນີ້ໃຫ້ອ່ານເພື່ອຄວາມບັນເທີງເທົ່ານັ້ນ).

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອາທິດ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອາທິດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວທີ່ຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານ ໜ້າທີ່ການງານ) ແລະ ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອາທິດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ແລະ ວັນອັງຄານ ສີຊຸດເຈົ້າສາວທີ່ຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອາທິດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ ສີຊຸດເຈົ້າສາວທີ່ຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ) ຫຼື ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອາທິດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພຸດ ສີຊຸດເຈົ້າສາວທີ່ຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ)

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນຈັນ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນຈັນແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ, ວັນອັງຄານ, ວັນພະຫັດ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ) ຫຼື ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນຈັນແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພຸດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະ ໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ) ຫຼື ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນຈັນແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະ ໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ) ຫຼື ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອັງຄານ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອັງຄານແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອັງຄານ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ  ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ), ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ) ແລະ ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອັງຄານແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ ແລະ ວັນພຸດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນອັງຄານແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ ແລະ ວັນພະຫັດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ: ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ) ແລະ ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພຸດ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພຸດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ, ວັນພຸດ, ວັນພະຫັດ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ) ຫຼື ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພຸດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພຸດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ)

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ) ແລະ ສີສົ້ມ( ເພື່ອເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດທຸກດ້ານເຊັ່ນ: ການງານ, ການເງິນ, ໂຊກລາບ, ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ),​ ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພຸດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ) ຫຼື ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ  ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ), ສີສົ້ມ( ເພື່ອເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຊີວິດທຸກດ້ານເຊັ່ນ: ການງານ, ການເງິນ, ໂຊກລາບ, ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນສຸກ, ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳ ນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນພະຫັດແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ ມີ:ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນສຸກ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນສຸກແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ, ອັງຄານ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ) ແລະ ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນສຸກແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນສຸກແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພຸດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະ ໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນສຸກແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນສຸກແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນສຸກ, ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ), ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)

ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາ

 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອາທິດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ), ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນຈັນ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະ ໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ),
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ), ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພຸດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະ ໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ  ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ)
 • ເຈົ້າສາວທີ່ເກີດວັນເສົາແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າບ່າວທີ່ເກີດວັນສຸກ, ວັນເສົາ ສີຊຸດທີ່ເຈົ້າສາວຄວນໃສ່ມີ ສີທອງ (ເສີມດ້ານອຳ ນາດ, ວາດສະໜາ, ບາລະມີ ແລະ ຄວາມມີຊື່ສຽງ), ສີຟ້າ (ເສີມຄວາມສຳເລັດໃນດ້ານການງານ ແລະ ຄວາມຮັກ), ສີເຫຼືອງອ່ອນ (ເສີມດ້ານໂຊກລາບ,ວາດສະໜາ ແລະ ບາລະມີ), ສີແດງ (ເສີມວາດສະໜາບາລະມີ ແລະ ເສີມດ້ານໜ້າທີ່ການງານ), ສີບົວ (ເສີມດວງໃນເລື່ອງຊັບສິນເງິນທອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ)

ບົດໂດຍ:​ພຸດສະດີ ລາວລີ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: www.horoworld.com
ຮູບປະກອບບົດ: Mina Lao Silk ມີນາ ຜ້າໄໝລາວ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.