ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

0
1298

ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ສຳລັບຕອນເຊົ້າແມ່ນໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໃນການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ສະບັບນີ້ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ບັນດາກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນທຸກຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 2016-2025 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.

ພ້ອມນີ້ ກໍເພື່ອຈັດຕັ້ງພັນທະໃນການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ລວມທັງຖະແຫຼງການ, ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ກ່າວວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າກໍຍັງຜະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທ້າຍຫຼາຍປະການ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ຍິງຊົນນະບົດຍັງທຸກຍາກຫຼາຍ, ຍັງອອກແຮງງານໜັກ, ລະດັບການສຶກສາຍັງຈຳກັດ, ການໄດ້ຮັບບໍລິການດ້ານສາທາ ລະນະສຸກບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຍັງມີສູງ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະ ເພາະຈາກຜູ້ຊາຍ, ການຈຳແນກຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ສາເຫດຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາຍັງຕໍ່າ ແລະ ໂອກາດເຂົ້າເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຍັງຈຳກັດ.

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ປະກອບດ້ວຍ 7 ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 47 ມາດຕາ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ແນໃສ່ຍົກສູງສິດທິ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,  ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບອັນແທ້ຈິງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຊອບທໍາຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ລົບລ້າງທຸກການກະທໍາທີ່ເປັນການຈຳແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານປະທານກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ລົງເລິກໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງມີຈຸດສຸມໃສ່ບາງມາດຕາ ເປັນຕົ້ນການກຳນົດນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນມາດຕາ 4, ເນື້ອໃນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຂອງພາກທີ 2 ໃນມາດຕາ 9-19 ແລະ ຄວນລົງເລິກເປັນພິເສດໃນມາດຕາ 24 ການຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ພ້ອມກັນນີ້, ທ່ານປະທານຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງບາງຄຳສັບ, ປະໂຫຍກ ແລະ ເນື້ອໃນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ກະທັດຮັດ ແລະ ຮັດກຸມ ໂດຍສຸມໃສ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດອັນຊອບທຳຂອງສັງຄົມ.

 

ໂດຍ: ດອກຕາເວັນ 

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.