ວິໄຈລະບຸ… ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກໜັກມີຄວາມສ່ຽງຫົວລ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ

0
219

ບັນຫາຜົນຫຼົ່ນພົບຫຼາຍໃນເພດຊາຍທີ່ເຮັດວຽກເກີນມື້ລະ 8 ຊົ່ວໂມງ, ການວິໄຈລະບຸວ່າ: ຈຳນວນຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກກັບບັນຫາຫົວລ້ານມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ ແລະ ສ່ຽງຫົວລ້ານເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 2 ເທົ່າ.

ການເຮັດວຽກໜັກອາດເປັນຜົນດີຕໍ່ລາຍຮັບ ຫຼື ການເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ແຕ່ມັນອາດກາຍເປັນດາບສອງຄົມ ຫຼື ເປັນຂ່າວຮ້າຍສຳລັບເສັ້ນຜົນ. ນັກວິໄຈໄດ້ເຮັດການສຶກສາເພື່ອຫາຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກກັບການຫຼົ່ນຂອງເສັ້ນຜົມ ຊຶ່ງໄດ້ທົດສອບຈາກຜູ້ ຊາຍໃນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ເຮັດວຽກໜັກກວ່າ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດຈຳນວນ 13.000 ຄົນພົບວ່າ: ຜູ້ ຊາຍທີ່ເຮັດວຽກຫຼ!ຍກວ່າ 52 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ (ສະເລ່ຍມື້ລະ 10,24 ຊົ່ວໂມງ) ມີຄວາມສ່ຽງຫົວລ້ານໄວກວ່າຄົນທີ່ເຮັດວຽກມື້ລະ 8 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 2 ເທົ່າ.

ໂດຍນັກວິໄຈໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ: ການເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດສະສົມ, ຮໍໂມນໃນໜັງຫົວເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ສາມາດງອກ ຫຼື ປົ່ງຂຶ້ນໃໝ່ໄດ້ຕາມທຳມະຊາດ. ຂະນະທີ່ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສຶກສາໄດ້ພະຍາຍາມຂໍໃຫ້ຜູ້ຈ້າງງານ ຫຼື ເຈົ້າຂອງກິດຈະການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຂອງລູກຈ້າງ, ໂດຍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ: ຄວາມຄຽດບໍ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ບັນ ຫາຜົນຫຼົ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆເຊັ່ນ: ພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍຕໍ່າ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ເບົາຫວານ, ປວດເມື່ອຊຳເຮື້ອ ແລະ ເສື່ອມສະມັດຖະພາບທາງເພດ.

ນອກຈາກນີ້, ນັກວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊື່ດັງໃນ ສ.ເກົາຫຼີ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 4 ປີເພື່ອລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາ ຍຸລະຫວ່າງ 20-59 ປີຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນຊຶ່ງພົບວ່າ: ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານມີຜົນກະທົບສຳຄັນຕໍ່ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນໃນເພດຊາຍ ແລະ ທີ່ໜ້າຕົກໃຈໄປກວ່ານັ້ນກໍຄື: ຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດວຽກໜັກເລີ່ມມີອາການຜົມຫຼົ່ນນັບແຕ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 20-30 ປີ.

ຮຽບຮຽງ: ເພັງສະຫວັນ

ຮູບພາບ: kapook.com

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.