ວິທີສັງເກດ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ

0
810

ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກແມ່ນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ເອີ້ນວ່າ “Dengue” ພະຍາດດັ່ງກ່າວມີຍຸງລາຍເປັນພາຫະນະ ຍຸງລາຍອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນບ່ອນທີ່ມືດເຊັ່ນ ກ້ອງໂຕະ ກ້ອງຕຽງ ໂຖນ້ຳ ເຕົ້າດອກໄມ້ ຈານຮອງຕີນຕູ້ ແລະ ອື່ນໆ ທັງນີ້ ຍຸງລາຍຈະດູດເລືອດທັງໃນຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ.

ສຳລັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເປັນໄຂ້ເລືອດອອກກໍຄື ກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸ 1-15 ປີ ແຕ່ທີ່ພົບວ່າເປັນໄຂ້ຍຸງຫຼາຍແມ່ນຊ່ວງອາຍຸລະ ຫວ່າງ 3-8 ປີ ແລະ ບາງຄັ້ງຜູ້ໃຫຍ່ກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ເຊ່ັນກັນ ສ່ວນອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຊຶ່ງຈະມີອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ມີໄຂ້ສູງ 39-40 ອົງສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນ 3-4 ມື້ ອາການເລືອດອອກມັກຈະຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບເລືອດອອກໃຕ້ຜິວໜັງ ຜິວໜັງມີຈຸດຈ້ຳສີແດງຂະໜາດນ້ອຍ ເລືອດດັງອອກ ເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ ແລະ ເຫືອກ ປວດຮາກ ຫຼື ອາຈົມມີເລືອດປົນ ມີອາການຈຸກສຽດ (ປວດທ້ອງ) ຊ໊ອກ ຖືເປັນອາການທີ່ອັນຕະລາຍ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະປາກົດໃນໄລຍະ 3-6 ມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍປ່ຽນຈາກໄຂ້ສູງລົງມາຕໍ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ກະວົນກະວາຍ ຕີນເຢັນມືເຢັນ ຍ່ຽວນ້ອຍ ອາດຈະມີການຮາກອອກເລືອດ ຫຼື ຖ່າຍອອກເລືອດຮ່ວມ.

ຖ້າຫາກຜູ້ປົກຄອງຫາສົງໃສວ່າລູກຫຼານ ຫຼື ຄົນໃກ້ຕົວຂອງທ່ານອາດເປັນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກແມ່ນຄວນໄປພົບແພດທັນທີເພື່ອກວດຫາສາເຫດ ພ້ອມນີ້ ກໍຄວນໃຫ້ເດັກນ້ອຍພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ຫຼີກເວັ້ນການແລ່ນ ໃຫ້ເດັກກິນອາຫານເບົາ ດື່ມນໍ້າຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ນ້ຳຕົ້ມເຢັນ oresol ນ້ໍາ (ນ້ໍາທະເລ ປະສົມ 1 ຊອງຂອງ oresol ໃສ່ນໍ້າ 1 ແລ້ວດື່ມນ້ຳ 100-150m ຕໍ່ kg ຂອງນ້ຳໜັກຕໍ່ມື້) ດື່ມນ້ຳໝາກກ້ຽງ ນ້ຳໝາກນາວປະສົມນ້ຳຕານເລັກນ້ອຍ ກິນຢາຫຼຸດໄຂ້ ເຊັດຕົວດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນໃນເວລາທີ່ມີອາການໄຂ້ສູງ ພະຍາຍາມບໍ່ເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດມີບາດແຜ ບໍ່ຄວນໃຫ້ເດັກນຸ່ງເຄື່ອງຊ້ອນກັນຫຼາຍໂຕ ຫຼື ຫົ່ມຜ້າໜາເກີນໄປໃນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ ພ້ອມນີ້ ກໍຕ້ອງຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ພາເດັກໄປໂຮງໝໍທັນທີເມື່ອເຫັນວ່າອາການຂອງເດັກຜິດປົກກະຕິ.

ສຳລັບວິທີປ້ອງກັນໄຂ້ເລືອດອອກປະກອບມີ ໃຫ້ເດັກສວມໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ-ໂສ້ງຂາຍາວ ນອນໃນມຸ້ງທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ບໍ່ໃຫ້ເດັກນອນໃນບ່ອນທີ່ມີແສງສະຫວ່າງໜ້ອຍ ໃຊ້ຢາກັນຍຸງທາເຂດພື້ນທີ່ຂອງຜິວໜັງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ ພ້ອມນີ້ ກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ 5 ປໍເຊັ່ນ 1. ປົກປິດພາຊະນະບັນຈຸນໍ້າໃຫ້ສະນິດທັງໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເຊັ່ນ ໄຫ ອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ກຳຈັດທຸກແຫຼ່ງທີ່ສົງໄສວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງ 2. ປ່ຽນນ້ຳພາຊະນະທັງໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງມາເພາະພັນ 3. ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນຕົວໜອນນໍ້າ 4. ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເຮືອນໃຫ້ສະອາດ ປອດໂປ່ງ ແລະ ບໍ່ສ້າງທີ່ພາອາໄສຂອງຍຸງລາຍ ພ້ອມທັງທໍາລາຍພາຊະນະທີ່ບັນຈຸນ້ຳບໍ່ວ່າຈະເປັນກະໂປະໝາກພ້າວ ຢາງຕີນລົດ ໄຫ ກະບ໋ອງ ຈອກ ໂຖນ້ຳ ແລະ ກະຕຸກຢາງ ແລະ 5. ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິດໃສ.

(ພາບປະກອບ)

(ພາບປະກອບ)

(ພາບປະກອບ)

 

 

ໂດຍ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.