ລະບົບສະໝັກວຽກແບບເກົ່າອາດເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງຊັບ ແລະ ເສຍເວລາ

0
101

ປັດຈຸບັນການຊອກວຽກງານທຳບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ແຕ່ທີ່ຫຼັກໆກໍອາດຈະແມ່ນວຽກໜ້ອຍກ່ອນຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດການແຂ່ງຂັນກັນສູງໃນດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ ມີນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ແລະ ເກົ່າທີ່ຕ້ອງການວຽກເຮັດ ແຕ່ກໍມີພຽງບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ວຽກເຮັດ ສ່ວນຫຼາຍກໍຈະເປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນລະດັບດີ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄົນຮູ້ຈັກໃນສາຍງານ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ມີເງິນ.

ລະບົບການສະໝັກວຽກໃນບ້ານເຮົາສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນລະບົບທີ່ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານສະໝັກຄົບຊຸດ ແລະ ບາງບ່ອນກໍຕ້ອງມີໃບແຈ້ງໂທດ ໃບກວດສຸຂະພາບປະກອບໃສ່ກັບເອກະສານອື່ນໆພ້ອມ ແລະ ເມື່ອຍື່ນເອກະສານແລ້ວບາງບໍລິສັດສັດກໍບໍ່ສາມາດຖອນເອກະສານນັ້ນຄືນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ເຮັດວຽກກໍຕາມ ຈາກປະສົບການຕົວຈິງຂອງຄົນໃກ້ຕົວຂອງຜູ້ຂຽນ ຊຶ່ງເປັນຫຼານຊາຍ (ບໍ່ຂໍເອີ່ຍນາມ) ທຸກຄັ້ງທີ່ຫຼານຊາຍຕ້ອງສະໝັກວຽກໃໝ່ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການແລ່ນເອກະ ສານໃໝ່ອີກຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກເອກະສານທີ່ຍືນໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້ ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເສຍທັງເງິນ ແລະ ເວລາ ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າລະບົບແບບນີ້ມັນເປັນການສິ້ນເປືອງ ແລະ ຍັງໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶ່ງຜົນກະທົບທັງໝົດມັນກໍຈະມາຕົກທີ່ບຸກຄົນທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດ.

ຈາກປະສົບການທີ່ພົບເຫັນຜູ້ຂຽນມີຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນ ທາງບໍລິສັດເອົາໄປເຮັດຫຍັງ? ບໍລິສັດຈັດການກັບເອກະ ສານພວກນັ້ນແນວໃດ? ໃນເມື່ອເຈົ້າຂອງເອກະສານບໍ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ແຕ່ພວກເຂົາກໍບໍ່ສາມາດຖອນເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້  ຖ້າຫາກຄິດໃນມຸມບໍລິສັດບາງຄັ້ງອາດຕ້ອງການເກັບໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນເອົາໄວ້ຕິດຕໍ່ໃນອານາຄົດ ຫາກຕ້ອງການແບບນີ້ກໍຄວນຫາວິທີທີ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ສະໝັກໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເສຍທັງເງິນ ແລະ ເວລາໄປແລ່ນເອກະສານໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ທາງບໍລິສັດອາດຈະມີການຄັດເລືອກຈາກແບບຟອມຜູ້ສະໝັກເລືອກເຮົາຜູ້ທີ່ເຂົ້າເງື່ອນໄຂທີ່ສຸດ ແລະ ເຮັດການບັນທຶກລົງຄອມພິວເຕີ ແລະ ກໍຄືນເອກະສານໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ບັນຈຸເປັນພະນັກງານ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດນຳເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄປດຳເນີນການສະໝັກວຽກບ່ອນໃໝ່ໄດ້ ຫຼື ມີອີກວິທີໜຶ່ງອາດຈະເປັນວິທີການໃຫ້ຄົນສະໝັກສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າມາທາງອີເມລ ຊຶ່ງວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ເມື່ອທ່ານມີການຄັດເລືອກແລ້ວຖ້າບຸກຄົນໃດທີ່ທ່ານສົນໃຈຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະກອບເອກະສານເຂົ້າມາສະໝັກ ຊຶ່ງວິທີທັງໝົດນີ້ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າມັນຈະສາມາດຊ່ວຍຜູ້ທີ່ເຂົາກຳລັງຫາວຽກເຮັດໄດ້ຫຼາຍດ້ານ.

 

 

ບົດໂດຍ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.