ບໍລິຈາກແນວໃດໃຫ້ເຖິງມືຜູ້ຮັບ!!

0
88

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການບໍລິຈາກຜ່ານສື່ອອນລາຍ ຊຶ່ງນປັດຈຸບັນນີ້ມີໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທັງການເປີດຮັບບໍລິຈາກແບບບຸກຄົນ ຮັບບໍ ລິຈາກແບບອົງກອນການກຸສົນ ການຮັບບໍລິຈາກແບບອາສາ ຊຶ່ງໃນທຸກຮູບແບບທີ່ເຮັດນັ້ນລ້ວນມີເຈດຕະນາທີ່ດີ ເພາະຈຸດປະສົງຫຼັກກໍຄືການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເຄາະຮ້າຍ ປະສົບເຫດຮ້າຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນມີການເປີດຮັບບໍລິຈາກຜ່ານເຟສບຸ໊ກສິ່ງທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ໂດຍຫຼັກໆແລ້ວມີຢູ່ 3 ຢ່າງຄື ບໍລິຈາກຜ່ານບັນຊີອົງກອນການກຸສົນ ແລະ ບໍລິຈາກຜ່ານບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ ສຳລັບການຮັບບໍລິຈາກຜ່ານບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນກໍຈະແຍກອອກເປັນ 2 ແບບຄືບັນຊີຂອງຜູ້ທີ່ເດືອດຮ້ອນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ແລະ ບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ເປີດຮັບບໍລິຈາກເພື່ອເປັນທາງຜ່ານນຳເງິນໄປບໍລິຈາກຕໍ່ ແລະ ບາງແຫຼ່ງທີ່ເປີດຮັບບໍລິຈາກບໍ່ມີການລາຍງານ ຫຼື ບົດສະຫຼຸບຂອງເລື່ອງ ຫຼື ການສະຫຼຸບ ແລະ ຮັບມອບໂດຍພື້ນຖານ.

ທັງນີ້ ຜູ້ຂຽນກໍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ມັກບໍລິຈາກບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານເງິນ ຫຼື ວັດຖຸເປັນປະຈຳ ແຕ່ທຸກຄັ້ງເມື່ອບໍລິຈາກໄປແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ບົດສະຫຼຸບລວມຍອດເງິນບໍລິຈາກ ຍອດຕົວເລກເຄື່ອງທີ່ໄດຮັບບໍລິຈາກ ບາງຄັ້ງບໍ່ເຫັນຮອດການໄປມອບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ເຊື່ອວ່າຜູ້ບໍລິຈາກຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມຄົງມີປະສົບການແບບນີ້ເຊັ່ນກັນ ຄືຮູ້ແຕ່ເວລາທີ່ຕົນເອງບໍລິຈາກ ແລະ ເຫັນຄົນອື່ນບໍລິຈາກ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ບົດສະຫຼຸບຂອງການບໍລິຈາກເລີຍ!.

ຊຶ່ງວິທີການຈັດການເລື່ອງນີ້ບ້ານເຮົາກໍສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຫຼາຍປະເທດທີ່ເຂົາມີວິທີການຈັດການທີ່ດີເຊັ່ນ ການເປີດບັນຊີສະເພາະກິດທີ່ຮັບບໍລິຈາກ ການເປີດເຜີຍໂຕເລກຍອດເງິນໃນບັນຊີທັງຕອນເປີດໃໝ່ ແລະ ຕອນທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກກໍຈະມີ ການສະຫຼຸບຍອດເງິນປະຈຳວັນ ໂດຍທາງທະນາຄານເປັນຝ່າຍຈັດການພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ສາທາລະນະຮັບທົ່ວເຖິງ ຈົນເຖິງການແຈກຍາຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້ສັງຄົມກໍຈະໄດ້ຮັບຮູ້ທຸກຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດຊັດເຈນ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຈາກວ່າເງິນກັບສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຂົາຊ່ວຍເຫຼືອໄປນັ້ນມັນໄປຮອດມືຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແທ້ໃນຈຳນວນຕົວຈິງທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖ້າຫາກພາກສ່ວນໃດຍັງມີລະບົບການຈັດການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີປະສິດທິພາບກໍຄວນນຳມາປັບໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນລະບົບ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຜູ້ບໍລິຈາກ ແລະ ຄວາມອຸ່ນໃຈສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.

ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ມີເຈດຕະນາອັນບໍລິສຸດໃນການເປີດຮັບບໍລິຈາກຄວນເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຫຼັກການ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ບໍ່ສົງໃສໃນເຈດຕະນາດີຂອງເຮົາໆທ່ານໆ ສ່ວນຄົນທີ່ຕ້ອງການບໍລິຈາກຊ່ວຍເພື່ອມະນຸດກໍຕ້ອງມີສະຕິ ມີການກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການເປີດຮັບບໍລິຈາກໃຫ້ດີກ່ອນ ລວມທັງກວດສອບເບິ່ງທີ່ໄປທີ່ມາຂອງເລື່ອງວ່າເກີດຂຶ້ນແທ້ ຫຼື ບໍ່? ມີລາຍລະອຽດທີ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່? ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງກໍຄືສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ບໍລິຈາກໄປນັ້ນແມ່ນຈະນຳໄປເຖິງມືຂອງຜູ້ຮັບແທ້ໆ.

 

 

 

ບົດໂດຍ: ບຸດສະດີ ສາຍນໍ້າມັດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.