ທີ່ຈິງແລ້ວ ຂ້ອຍໂຄດໂຊກດີເລີຍ !

0
1707
ມື້ນີ້, ຂ້ອຍກັບຈາກພັດທະຍາເຂົ້າສູ່ບາງກອກໂດຍລົດຄັນງາມຂອງອ້າຍນີ (ພີ່ນ້ອງເມຍ) ພາຍຫຼັງທີ່ໄປນອນພັກຢູ່ພັດທະຍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວຢູ່ຫັ້ນ ສອງມື້ສອງຄືນ ຕອນຂີ່ລົດກັບພີ່ນ້ອງເພິ່ນເປີດບົດບັນລະຍາຍຂອງ ອາຈານ ບອຍ ວິສູດ ສູ່ຟັງ ຂ້ອຍກະເລີຍເກີດຄວາມຄິດຢາກເລົ່າ ຄວາມໂຊກດີຂອງຂ້ອຍສູ່ເພື່ອນໆ ໄດ້ອ່ານນຳກັນ ເຖິງມັນຈະເປັນບົດອ່າວຍາວແດ່ ແຕ່ເຊື່ອວ່າ ບົດຄວາມທີ່ທ່ານກຳລັງອ່ານຕໍ່ໄປນີ້ ຈະນຳເອົາຄວາມໂຊກດີມາໃຫ້ທ່ານແນ່ນອນບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ສິ່ງທຳອິດທ່ານໂຊກດີແລ້ວ ທີ່ທ່ານໄດ້ພົບບົດຄວາມນີ້.
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຈະເລົ່າສູ່ຟັງນີ້ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຄວາມໂຊກດີຂອງຂ້ອຍທັງນັ້ນ ລອງອ່ານເບິ່ງນຳກັນ ວ່າຂ້ອຍໂຊກດີຂະໜາດໃດ ແລ້ວເພື່ອນໆ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເພື່ອນໆ ກໍໂຊກດີອິຫຼີ.
1. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນ: ພະພຸດທະເຈົ້າສອນວ່າ ການຈະໄດ້ເກີດມາເປັນຄົນໄດ້ນັ້ນມັນຍາກແສນຍາກ ໃນນ້ຳເຊື້ອທີ່ຫຼັ່ງອອກມາເທື່ອໜຶ່ງນັ້ນ ມີໂຕອະສຸຈິຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂຕ ແຕ່ຂ້ອຍແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍລ້ານໆໆໆໆ ໂຕ ທີ່ເລັດລອດໃຫ້ສາມາດປະຕິສົນທິໃຫ້ເປັນໂຕອ່່ອນໃນທ້ອງແມ່ຂອງຂ້ອຍ ແມ່ທີ່ອົດທົນລ້ຽງດູຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ຂ້ອຍເລິ່ມປະຕິສົນທິເປັນໂຕອ່ອນ. ເຫັນບໍຂ້ອຍໂຊກດີຕັ້ງແຕ່ຕອນບໍ່ທັນໄດ້ເກີດຊ້ຳ.
2. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍເກີດມາແລ້ວບໍ່ຕາຍແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ: ເພື່ອນຜູ້ອ່ານຄົງຈະເຂົ້າໃຈເນາະວ່າ ຄົນຊົນນະບົດລາວຊຸມປີ 80 ຄືນຫຼັງ ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບສາທາລະນະສຸກໄດ້. ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍມີລູກນຳກັນ 15 ຄົນ ແລະຍັງເອົາລູກຄົນອື່ນມາລ້ຽງຕື່ມອີກ 1 ຄົນ ລວມເປັນ 16 ຄົນ ຮູ້ບໍ່ວ່າ 10 ຄົນໃນນັ້ນໄດ້ຕາຍໄປຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ ມີທັງຜູ້ເກີດກ່ອນຂ້ອຍ ແລະເກີດຫຼັງຂ້ອຍ ໝາຍຄວາມວ່າລູກຂອງພໍ່ແມ່ຂ້ອຍນັ້ນເຕີບໃຫຍ່ມາໄດ້ມີພຽງແຕ່ 6 ຄົນ ແລະຂ້ອຍກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງໃນນັ້ນ (ຂ້ອຍມີເອື້ອຍສອງຄົນ ມີອ້າຍສາມຄົນ) ອັນນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຂ້ອຍບໍ່ເຈັບບໍ່ເປັນຫຍັງໄດ ຕອນຍັງນ້ອຍແມ່ຂ້ອຍບອກວ່າຂ້ອຍເປັນກາງລົງຄໍຈົນຄິດວ່າຊິບໍ່ລອດອີກຜູ້ໜຶ່ງ ແຕ່ຕອນຂ້ອຍໃກ້ຊິຂາດໃຈຕາຍນັ້ນ ບັງເອີນມີໝໍຢາພື້ນເມືອງມາເຫັນກະເລີຍເອົາຢາມາຢອດໃສ່ປາກໃຫ້ຂ້ອຍ ຂ້ອຍກະເລີຍລອດ. ອັນນີ້ຂ້ອຍກະຄິດວ່າຂ້ອຍໂຄດໂຊກດີເລີຍ.
3. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍມີພໍ່ແລະອ້າຍ ຮູ້ໜັງສື ເລີຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮຽນເກັ່ງແຕ່ນ້ອຍ: ຂ້ອຍເກີດຢູ່ບ້ານນອກ ກວ່າຊິໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ 1 ກະແມ່ນອາຍຸເກົ້າປີຢ່າງເຂົ້າສິບປີ ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນນັ້ນ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນໜັງສື ຮຽນເລກ ຮຽນເລົ່າບົດທ່ອງຂຶ້ນໃຈ ຈາກພໍ່ແລະອ້າຍຂອງຂ້ອຍ ເມື່ອເວລາໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຈຶ່ງໄດ້ເປັນນັກຮຽນເກັ່ງເບີໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນ.
4. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ບວດ: ຢູ່ບ້ານຂ້ອຍນັ້ນມີໂຮງຮຽນປະຖົມຮອດແຕ່ ປ2 ເມື່ອຈົບ ປ2 ແລ້ວຂ້ອຍຄິດຢາກບວດ ບັງເອີນວ່າປີນັ້ນມີຄູບາເພິ່ນມາຈຳພັນສາ ຂ້ອຍກໍເລີຍໄດ້ບວດ (2002) ແລະໄດ້ຮຽນສູດຮຽນເທດ ຮຽນໜັງສືທຳ ໜັງສືໄທ ຈາກຄູບາ ຈົນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກາຍເປັນຈົວທີ່ສູດເກັ່ງ ເທດເກັ່ງ ສາມາດສອນຄົນອື່ນໄດ້. ອັນນີ້ກະໂຊກດີອີກແລ້ວ ໂຊກດີທີ່ມີຄູບາເພິ່ນມາໂຜດ.
5. ໂຊກດີທີ່ມີຜູ້ພາໄປຮຽນຕໍ່ມັດທະຍົມ: ຂ້ອຍຂໍບອກຢູ່ນີ້ເລີຍວ່າ ຂ້ອຍຮຽນຈົບແຕ່ ປ2 ເນື່ອງຈາກຢູ່ບ້ານຂ້ອຍບໍ່ມີໂຮງຮຽນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ ແຕ່ຫຼັງຈາກຂ້ອຍບວດໄດ້ 3 ປີ ກໍມີທ່ານໝໍຜູ້ໜຶ່ງຊື່ ບຸນຈັນ ເທບບົວລີ ໄດ້ມາຮູ້ຈັກຮັກແພງກັບຂ້ອຍ ແລ້ວພາຂ້ອຍໄປຝາກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຢູ່ໃນຕົວເມືອງ (ຫຼັກຊາວ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນເຮັດຈັ່ງໃດ ຂ້ອຍເລີຍໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ ມ1 ເລີຍ. ຂ້ອຍບໍ່ມີໃບປະກາດຊັ້ນປະຖົມ ແລ້ວຂ້ອຍເຫັນຄົນອື່ນເຂົາໄປເຮັດໃບປະກາດຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາ ຂ້ອຍກະໄປເຮັດນຳເຂົາ ໂດຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຫັ້ນກະບໍ່ເຫັນເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງໃດ ຂ້ອຍເອົາຮູບຕິດບັດໄປໃຫ້ ແລ້ວກໍອອກໃບປະກາດໃຫ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຊັກໄດ້ຖາມຫຍັງເລີຍ. ຮຽນມື້ທຳອິດຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກັບວິຊາຫັດແຕ່ງ ກວດກາເທື່ອທຳອິດຂ້ອຍໄດ້ຫມາກ 3 ພໍກັບມາວັດ ກໍເລີຍຖາມກັບຈົວລຸ້ນອ້າຍ ເພິ່ນອະທິບາຍໃຫ້ຟັງ ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກາຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງທັນທີ ວິຊາຫັດແຕ່ງໄດ້ຮອດຫມາກ 9 ອາຈານທັງໂຮງຮຽນຍ້ອງຍໍ, ຈັດລະດັບນັກຮຽນເກັ່ງທົ່ວໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນນະຄອນໄຊ ປີທີ່ຂ້ອຍຮຽນ ມ3 ຂ້ອຍໄດ້ທີ 1 ເພາະຄະແນນບໍ່ຫຼຸດ 7 ໂອພະເຈົ້າ ໂຄດໂຊກດີເລີຍ.
6. ໂຊກດີທີ່ເສັງຈົບມັດທະຍົມປາຍແລ້ວໄດ້ທຶນຮຽນຕໍ່ 2 ທຶນພາບກັນ: ມັນສຸດຍອດຂະໜາດໃດ ພາຍຫຼັງເສັງຈົບມັດທະຍົມແລ້ວ ຂ້ອຍໄດ້ທຶນສົງໃຫ້ຂຶ້ນຮຽນຢູ່ ວິທະຍາໄລສົງອົງຕື້, ພໍຮຽນໄປໄດ້ເດືອນປາຍ ກໍມີໝູ່ທີ່ຮຽນຈົບນຳກັນມາບອກວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ທຶນຮຽນຕໍ່ຢູ່ ມຊ ໃນຄະນະອັກສອນສາດ (ພາສາລາວ) ເປັນອັນວ່າຂ້ອຍຄົນດຽວຂອງປະເທດລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ອັນນີ້ກໍແມ່ນໂຄດໂຊກດີເຊັ່ນກັນ.
7. ໂຊກດີທີ່ຕອນເປັນນັກສຶກສາແລ້ວມີໝູ່ມາຊວນໄປຢູ່ນຳ: ຂ້ອຍໄດ້ເກິ່ນໄວ້ແລ້ວວ່າຂ້ອຍເກີດຢູ່ຊົນນະບົດ ແຕ່ຢາກອະທິບາຍຕື່ມເຖິງຄວາມບ້ານນອກຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບ້ານຂອງຂ້ອຍຊຸກຢູ່ຍອດຫ້ວຍພຸ້ນ ກາຍບ້ານຂ້ອຍໄປແລ້ວບໍ່ມີເສັ້ນທາງຫຼືບໍ່ມີບ້ານຄົນອີກແລ້ວ ຖືວ່າບ້ານຂ້ອຍເປັນບ້ານນອກທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງທຶນຮອນຈາກພໍ່ແມ່ທີ່ສົ່ງໃຫ້ນັ້ນ ຂ້ອຍກະໄດ້ຮັບອິຫຼີ ແຕ່ແນ່ນອນມັນບໍ່ພຽງພໍດອກ ເພາະພໍ່ແມ່ເພິ່ນກະບໍ່ມີ. ແຕ່ຂ້ອຍພັດຍັງມີຄູບາອາຈານທີ່ເປັນຄົນຮັກແພງ ເພິ່ນຊ່ວຍ ເຊັ່ນ ພະອາຈານໃຫຍ່ ຄຳໄຕ ຣັດຖະວົງ ຢູ່ວັດແສນອຸດົມ ຫຼັກຊາວໃນປັດຈຸບັນ, ແມ່ແອ (ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ໝໍບຸນຈັນ ທີ່ພາຂ້ອຍມາຝາກຮຽນມັດທະຍົມ) ແລະຄູບາອາຈານລຸ້ນດຽວກັນ ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມ ສະບູອາບ ສະບູຊັກເຄື່ອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍບັງເອີນມີໝູ່ມາຮັກແພງ ແລ້ວຊວນໄປຢູ່ເຮືອນນຳ ກໍຄືເຮືອນແມ່ມົນ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ ຈົນຂ້ອຍຮຽນຈົບ. ໂອ້ ຄິດເບິ່ງແລ້ວຂ້ອຍໂຄດໂຊກດີ.
8. ໂຊກດີທີ່ມີວຽກເຮັດໃນເວລາຮຽນ : ຕອນທີ່ອອກຈາກກໍພັກໄປຢູ່ນຳໝູ່ນັ້ນ ບັງເອີນໝູ່ຂ້ອຍຊື່ ພັນສີ ໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຂີ່ລົດໃຫຍ່ຕຳເອົາ ພາຍຫຼັງການປິ່ນປົວແລ້ວ ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມຮັບ ພັນສີ ເປັນລູກຮັກພ້ອມທັງໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງແຮມ ແລ້ວໝູ່ຂ້ອຍກໍເລີຍດຶງຂ້ອຍເຂົ້າໄປເຮັດວຽກນຳກັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງແຮມໄດ້ປີໜຶ່ງ ຂ້ອຍໄປຮຽນບໍ່ທັນໃນຕອນເຊົ້າ ເພາະອອກວວຽກແປດໂມງເຊົ້າ ແລ້ວໄປບໍ່ທັນເຂົ້າຮຽນ ກໍເລີຍຕັດສິນໃຈຫາທາງລາອອກ ແລ້ວກໍມີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງມາບອກວ່າຄົນບໍລິສັດປະກາດເອົານັກຂ່າວຂ້ອຍເລີຍໄປສະໝັກ ໂຊກດີເລີຍໄດ້ເປັນພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບັນນາທິການ ວາລະສານມະຫາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ສະບັບທຳອິດ ຂ້ອຍມີວຽກເຮັດ ມີເງິນເດືອນກິນ ໄດ້ຮຽນພ້ອມ. ໂອໂຫ ໂຄດໂຊກດີເລີຍ.
9. ໂຊກດີທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນນັກຂ່າວ: ຂ້ອຍເປັນນັກຂ່າວ ນັກບັນນາທິການ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຄົນເວົ້າຂ້ອນຂ້າງເກັ່ງ ໄດ້ມີໂອກາດແຕ່ງກາບແຕ່ງກອນ ແຕ່ງເລື່ອງສັ້ນ ຂຽນຂ່າວ ຂຽນບົດຄວາມ ແລະຊ່ວຍວຽກ ບໍລິສັດ ແສງດາລາ ຄອມມູນິເຄຊັ່ນ ຈົນຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ດ້ານສື່ສານມວນຊົນດີພໍສົມຄວນ ອັນນີ້ຕ້ອງຂອບໃຈ ອ້າຍ ເລັ່ງ ວິລຸນ ແສງດາລາ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດ. ຕອນນີ້ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ໄປຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນພິທີກອນໂທລະພາບ ຈາກຜູ້ສະໝັກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຄູ່ແຂ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນໜຸ່ມຫຼໍ່ ສາວງາມ ແຕ່ຜູ້ໄດ້ເຮັດຄືຂ້ອຍ ຜູ້ຂີ້ຮ້າຍ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເວົ້າ ໄດ້ເປັນພິທີກອນລາຍການເພງບ້ານນາ ສະຕາພາເພີນ (ຂອງບໍລິສັດສະຕາກຣຸບ) ຕອນນີ້ລະທີ່ໄດ້ສາຍາ ຊຽງກະເລັນ ບ້ານນາ, ຕໍ່ມາກໍມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຈັດລາຍການວິທະຍຸຢູ່ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ FM 95 ໃນລາຍການ ມະໂຫລີບ້ານເຮົາ ແລະລາຍການເລົ່າຂ່າວໃນຕອນເຊົ້າ. ອັນນີ້ກະໂຊກດີອີກແລ້ວ ຈາກບ້ານນອກສຸດ ແຕ່ໄດ້ມາຈັດລາຍການໂທລະພາບແລະວິທະຍຸ.
10. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍໄດ້ແຟນດີ: ຕອນທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດນັ້ນ ຂ້ອຍກະຄິດມັກຫຼາຍຄົນຢູ່ດອກ ແຕ່ບໍ່ກ້າລົມນຳເຂົາ ແລ້ວມື້ໜຶ່ງຂ້ອຍໄດ້ໄປຫລິ້ນນຳໝູ່ຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວໄປເຫັນນ້ອງສາວຂອງລາວ ກະເລີຍຄິດມັກຢູ່ໃນໃຈ ຄິດມັກມາໄດ້ 2 ປີຈົນຂ້ອຍຮຽນຈົບ ກະເລີຍຕັດສິນໃຈຂໍເບີໂທນຳໝູ່ ກະເລີຍໂທໄປຢອກ ຈາກນັ້ນຖືວ່າເປັນສັນຍານທີ່ດີ ເຖິງຂ້ອຍຈະເປັນຄົນທຸກ ເປັນຄົນຂີ້ຮ້າຍ (ຂ້ອຍເປັນຄົນເສຍອົງຄະ) ແຕ່ແຟນຂ້ອຍກະຍັງຮັກຂ້ອຍເສີຍ ລາວບອກວ່າເຫັນຂ້ອຍເປັນຄົນສູ້ຊີວິດແລະຮູ້ຈັກເລື່ອງຜູ້ຍິງທຸກຢ່າງເລີຍທັງສຸຂະພາບແລະຈິດໃຈ ກະເລີຍມັກວ່າຊັ້ນ (ກະຂອງແມ່ນແລ້ວ ແນວຂ້ອຍເປັນບັນນາທິການວາລະສານ ຂ້ອຍຕ້ອງອ່ານທຸກບົດທີ່ຈະພິມ ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ຫຼາຍໄດ້ຈັ່ງໃດ ຮາຮາຮາ ແລະລວມທັງຕອນຂ້ອຍຮຽນຢູ່ ດົງໂດກນັ້ນ ໜັງສືໃນ ຫໍສະໝຸດກາງນັ້ນ ຫົວໃດທີ່ພິມດ້ວຍພາສາທີ່ຂ້ອຍອ່ານໄດ້ ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານຈົນໝົດ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ໂມ້ ຂ້ອຍເຮັດແທ້).
11. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍຕົກງານ: ການທີ່ຂ້ອຍຕົກງານ ກໍຍ້ອນວ່າຂ້ອຍໂຊກດີ ເພາະມີໝູ່ມາຊວນເຮັດເວັບໄຊ໊ຂ່າວ (www.laopost.com) ເມື່ອເຮັດໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ຫົວໜ້າຂ້ອຍຮູ້ ກະເລີຍເອີ້ນໄປຖາມວ່າ ຈະເລືອກອັນໃດລະຫວ່າງ ວາລະສານມະຫາຊົນ ກັບ ເວັບໄຊລາວໂພສ ໃຫ້ເລືອກອັນຫນຶ່ງ ແລ້ວໃຫ້ເຊົາອັນຫນຶ່ງ ຂ້ອຍກໍເລີຍເລືອກລາອອກມາເຮັດເວັບໄຊລາວໂພສ ເປັນເຫດໃຫ້ຂ້ອຍຕົກງານ ພໍແຕ່ຂ້ອຍລາອອກໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ ຂ້ອຍຈົນງຶດຕົກງານກໍເປັນເລື່ອງດີເສີຍເນາະ. ການຕົກງານຂອງຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີີເວລາໄດ້ທົດລອງເຮັດຫຼາຍໆ ຢ່າງທີ່ຂ້ອຍຢາກເຮັດ ມີເວລາຢູ່ກັບສັງຄົມ ມີເວລາໄປຮ່ວມງານພິທີສູ່ເຂົ້າເອົາຂວັນ ມີເວລາທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງເຮັດເວັບໄຊຂ່າວລາວໂພສ ບໍ່ພໍທໍ່ໃດເດືອນຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໂຊກດີທີ່ໄດ້ຕົກງານ ເພາະຊີວິດຂ້ອຍດີຂຶ້ນ ຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ມີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ບໍ່ຕ້ອງເມື່ອຍກັບການຂີ່ລົດຟ້າວໄປປ້ຳບັດໃຫ້ທັນເວລາ ແລ້ວຂັງໂຕເອງຈົນຄ່ຳທຸກມື້ແບບນັ້ນ. ເຫັນບໍວ່າ ການຕົກງານຂອງຂ້ອຍກໍຍັງເປັນຄວາມໂຊກດີຂອງຂ້ອຍເລີຍ.
12. ໂຊກດີທີ່ມີພີ່ນ້ອງໃຈດີ: ພາຍຫຼັງຂ້ອຍມີແຟນ ພີ່ນ້ອງຂອງແຟນກໍອິຕົນສົງສານ ເພິ່ນເລີຍໃຫ້ມາຢູ່ເຮືອນນັ້ນນຳ (ແຕ່ຢູ່ເຮືອນຄົນລະບ່ອນກັບແຟນຂ້ອຍ) ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງແຟນຂ້ອຍທຸກຄົນເປັນຄົນໃຈດີ ໃຈກວ້າງ ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່ ສາມາດເປັນທີ່ເພິ່ງແກ່ຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ບ່ອນຢູ່ ອາຫານການກິນ ແລະຄອຍເປັນທີ່ເພິ່ງທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້. ໂອ້ໂຫ ຂ້ອຍໂຄດໂຊກດີເລີຍ
13. ໂຊກດີທີ່ຂ້ອຍເປັນທີ່ຮັກຂອງຄົນອື່ນ: ນອກຈາກພໍ່ແມ່ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງແລ້ວ ຂ້ອຍກະຍັງຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີຄົນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ພັດເປັນຄືກັບຍາດພີ່ນ້ອງ ມີພໍ່ຮັກ ແມ່ຮັກຫຼາຍຄົນ, ມີໝູ່ຄູ່ຫຼາຍໆ ຄົນ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ເປັນຄົນດີ ທີ່ຂ້ອຍເພິ່ງໄດ້ ຂ້ອຍຈະໄປໃສລ້ວນແຕ່ມີໝູ່ຄູ່ຄອຍຕ້ອນຮັບ ທັງທີ່ພັກ ທັງອາຫານການກິນ ທັງລົດລາງພາຫະນະ. ມີຄັ້ງໜຶ່ງຂ້ອຍເອີ່ຍປາກຍ້ອງອ້າຍຮັກຂອງຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍໂຊກດີທີ່ມີອ້າຍແບບເຈົ້າ ຂ້ອຍມາຮອດແລ້ວເຈົ້າມີລົດຈັກໃຫ້ຂ້ອຍຂີ່ ແລ້ວລາວກໍເວົ້າກັບມາວ່າ ອີກບໍ່ດົນອ້າຍຈະມີລົດໃຫຍ່ໃຫ້ເຈົ້າຢືມຂີ່ອີກ. ໂອ! ຂ້ອຍໂຄດໂຊກດີເລີຍ…
……… ຍັງມີອີກຫຼາຍໆ ຢ່າງທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ເຊິ່ງຂ້ອຍຖືວ່າມັນລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມໂຊກດີຂອງຂ້ອຍທັງນັ້ນ ທັງເລື່ອງບວກເລື່ອງລົບລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຂ້ອຍທັງນັ້ນ ເລົ່າເລື່ອງໂຊກດີຂອງຂ້ອຍແລ້ວຄົງບໍ່ມີວັນໝົດ. ຂ້ອຍເຄີຍບອກຄົນໃກ້ຊິດຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍເປັນຄົນໂຊກດີທີ່ສຸດ ແລ້ວຂ້ອຍກໍໄລ່ລຽງມາຕາມທີ່ໄດ້ເລົ່າຂ້າງເທິງນັ້ນລະ ແລ້ວຂ້ອຍກະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໂຊກດີແທ້ໆ ຖ້າບໍ່ໂຊກດີ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ນັ່ງຂຽນບົດຄວາມຢູ່ໃນຫ້ອງແອຂອງເມືອງບາງກອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຊົ່າແບບນີ້ດອກ ເຊື່ອຂ້ອຍໂລດ ເມື່ອເຮົາຄິດວ່າເຮົາໂຊກດີ ເຮົາຈະໂຊກດີຕະຫຼອດ ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຈະໂຊກດີແບບນີ້ຕະຫຼອດໄປ ແລະຂໍຂອບໃຈທຸກຢ່າງແລະທຸກຄົນທີ່ນຳເອົາຄວາມໂຊກດີເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດຂອງຂ້ອຍ.

ຂໍໃຫ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານໂຊກດີ ໝົດທຸກໆຄົນ.

9/6/16 ເບລລ່າວິນ, 219/1 ສຸຂຸມວິດຊອຍ 4, ບາງກອກ ປະເທດໄທ

ແອັດມິນຊຽງ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.