ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຄຳເຕືອນ ເລື່ອງການແຈ້ງເງິນສົດ ເຂົ້າ-ອອກ ປະເທດ

0
5333

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ: ຜູ້ທີ່ເດິນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ. ເລື່ອງ: ການແຈ້ງເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ໃນເວລາ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ. ດັ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ນຳເງິນຕາເປັນເງິນສົດ, ວັດຖຸມິຄ່າ ຫຼືເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ 100,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ) ທຽບເທົ່າ ເດິນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ໃນເວລານຳເຂົ້າ ຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີປະຈຳດ່ານຊາຍແດນຕາມແບບພິມແຈ້ງເຄື່ອງຕິດໂຕຜູ້ໂດຍສານຂອງກົມພາສີກະຊວງການເງິນ ແລະ ໃນເວລານຳອອກ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກ ທານາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກໍລະນີມີເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເງິນຕາເປັນເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ຫຼືເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນ ເຂົ້າ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ສາມາດແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີປະຈຳດ່ານຊາຍແດນ ເພື່ອນຳອອກຈາກ ສປປ ລາວ.
  2. ການແຈ້ງເງິນຕາເປັນເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 100,000,000 ກີບ (ໜຶ່ງຮ້ອຍລ້ານກີບ) ທຽບເທົ່າ ທີ່ຕິດໂຕຜູ້ໂດຍສານ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ທຸກໆຄັ້ງ ຕ້ອງນຳມາແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ປະຈຳດ່ານຊາຍແດນ ເພື່ອກວດກາ ແລະຢັ້ງຢືນການນຳເງິນສົດ, ວັດຖຸມີຄ່າ ແລະເຄື່ອງມືທາງການການເງິນ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ.
  3. ການຊຳລະໃນດິນແດນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ, ການນຳໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຖືເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  4. ການແຈ້ງເງິນຕາທີ່ນຳ ເຂົ້າ-ອອກ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະການແລກປ່ຽນເງິນຕານອກທະນາຄານ ຫຼືນອກຮ້ານແລກປ່ຽນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  5. ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ຈະຖືກປະຕິບັດມາຕະການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ແລະນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

    ເຊັນແລະປະທັບຕາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
    ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.