ກົດຂອງການເປັນມະນຸດ

0
402

ກົດຂອງການເປັນມະນຸດນັ້ນ ມີຢູ່ວ່າ :

  1. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຮ່າງກາຍ : ທ່ານອາດຈະມັກ ຫລືຊັງມັນ ແຕ່ມັນຈະຢູ່ກັບທ່ານໄປຕະຫລດຊົ່ວຊີ

ວິດ.

  1. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນ : ທ່ານຈະໄດ້ລົງຊື່ສະໝັກຮຽນເຕັມເວລາ ໃນໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ມີແບບແຜນ

ຊື່ວ່າໂຮງຮຽນຊີວິດ ທຸກໆມື້ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ທ່ານຈະມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້ບົດຮຽນ ທ່ານອາດຈະມັກ ຫລືອາດຈະຄິດວ່າມັນບໍ່ມີສາລະ.

  1. ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ມີແຕ່ບົດຮຽນ : ຂະບວນການໃນການເຕີບໂຕ ຄືການລອງຜິດລອງຖືກ ການທົດລອງທີ່ “ຫົ້ມເຫລວ” ຖືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໆ ເທົ່າກັບການທົດລອງທີ່ “ໄດ້ຜົນ” ຢ່າງສົມບູນ.
  2. ມີບົດຮຽນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຈົນກວ່າຈະຮຽນຮູ້ : ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບົດຮຽນຫລາຍໆຮູບແບບ ຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ມັນ ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ສຶກສາບົດຮຽນອື່ນຕໍ່ໄປ.
  3. ການຮຽນຮູ້ບໍ່ມີວັນຈົບ : ຊີວິດຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍບົດຮຽນ ຖ້າທ່ານມີຊີວິດຢູ່ ຈະຕ້ອງມີບົດ ຮຽນໃຫ້ຮຽນຮູ້.
  4. ບ່ອນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ດີກວ່າບ່ອນນີ້ (ສະເໝີໄປ) : ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ບ່ອນນັ້ນດີກວ່າບ່ອນນີ້(ຂອງເຮົາ) ຈົ່ງທຳຕົນເປັນຄົນດີ ແລ້ວບ່ອນນີ້ຈະດີເອງ.
  5. ຄົນອື່ນຄືແວ່ນແຍງໂຕທ່ານ : ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັກ ຫລືຊັງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຜູ້ອື່ນ ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ສະ ທ້ອນບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຮັກ ຫລືຊັງກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ.
  6. ຊີວິດທ່ານຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວທ່ານເອງ : ທ່ານມີເຄື່ອງມືທຸກຊະນິດ ແລະມີຊັບພະຍາກອນທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ທ່ານຈະເລືອກໃຊ້ມັນຢ່າງໃດຂຶ້ນຢູ່ກັບຕົວທ່ານ ທ່ານເປັນຄົນເລືອກ.
  7. ຄຳຕອບຢູ່ໃນຕົວທ່ານເອງ : ຄຳຕອບຊີວິດມີຢູ່ໃນຕົວທ່ານເອງ ສິ່ງດຽວທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຄື ເບິ່ງ, ຟັງ ແລະໄວ້ວາງໃຈ.
  8. ທ່ານຈະລືມກົດທັງໝົດນີ້

(ຈາກຄໍາເວົ້າທ່ານເຊຣີ ຄາຣາຕີ-ສະກັອດ)

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.