ການແຂ່ງຂັນບານເຕະທົ່ວປະເທດຊິງຂັນວັນຊາດທີ 02 ທັນວາ ປະຈຳປີ 2022

0
313

ກຽມໃຈພ້ອມເຊຍແຂວງຂອງທ່ານແລ້ວບໍ່ ໃນການແຂ່ງຂັນບານເຕະທົ່ວປະເທດຊິງຂັນວັນຊາດທີ 02 ທັນວາ ປະຈຳປີ 2022
ສະຫະພັນບານເຕະເເຫ່ງຊາດລາວ ຢືນຢັນຈັດແທ້ແນ່ນອນ ບານເຕະທົ່ວປະທດ ຊິງຂັນວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ປະຈຳປີ 2022
ໃນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ: ບານເຕະທົ່ວປະເທດ ປະເພດຍິງ 8-22 ຕຸລາ 2022, ບານເຕະທົ່ວປະເທດ ປະເພດຊາຍ 13-29 ພະຈິກ 2022

ຮູບ: ສຕລ ຂໍ້ມູນ: ເຊຍລາວ