ກວດພົບເກືອບ 500 ໂຄງການຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຜ່ານປະເມີນ-ປະມູນ

0
485

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຫຼັງພົບວ່າສົກປີ 2013-2014 ແລະ ສົກປີ 2014-2015 ພົບວ່າມີໂຄງການຂອງລັດຖະບານທີ່ລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະເມີນຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ 342 ໂຄງການລວມມູນຄ່າ 12.8 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໂຄງການບໍ່ຜ່ານການປະມູນ 113 ໂຄງການມູນຄ່າ 3.5 ພັນຕື້ກວ່າກີບ. ອົງການກວດກາລັດຖະບານລາຍງານວ່າ: ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ສົກປີ 2014-2015 ກວດພົບໂຄງການທີ່ບໍ່ຜ່ານການປະເມີນຈຳນວນ 342 ໂຄງການ ມູູນຄ່າ 12.8 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ໃນນິ້ກວດກາແລ້ວ 124 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 7 ພັນຕື້ກວ່າກີບເຫັນວ່າມີ 119 ໂຄງການ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ມີ 5 ໂຄງການບໍ່ທັນມີຄວາມຈຳເປັນພັດທະນາໃນໄລຍະນີ້ ໃນ 124 ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຜ່ານການກວດກາພົບເຫັນກໍລະນີຕ່າງໆຄື: ໂຄງການຈຳນວນຫຼາຍມີມູນຄ່າສູງຖ້າທຽບໃສ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງວາງອອກ, ໂຄງການບໍ່ເຮັດຕາມການອອກແບບ, ມີການດັດແກ້ແບບ, ບໍລິມາດມີການປ່ຽນແປງ (ຫຼຸດລົງ) ແຕ່ມູນຄ່າໃນສັນຍາຍັງຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ, ໂຄງການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດບໍ່ສຳເລັດ 100% ແຕ່ຢັ້ງຢືນວ່າສຳເລັດ 100% ມີ 6 ໂຄງການມູນຄ່າໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ປະ ຕິບັດ 13 ຕື້ກີບ, ມີ 2 ໂຄງການຄິດໄລ່ເງິນແຮ 11.62 ຕື້ກີບ ແລະ 9 ໂຄງການຄິດໄລ່ເງິນວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ 15.28 ຕື້ກີບ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ມີ 35 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊຳລະແລ້ວມູນຄ່າ 170 ຕື້ກວ່າກີບ ແຕ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຍັງບໍ່ທັນລົບອອກຈາກບັນຊີງົບປະມານ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ 1 ໂຄງ ການສະ ພາຮັບຮອງ 56.7 ຕື້ກີບແຕ່ມູນຄ່າຕາມສັນຍາມີພຽງແຕ່ 47.96 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ປະມູນຈຳນວນ 113 ໂຄງການມູນຄ່າ 3,5 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໂຄງການທີ່ປະມູນບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບມີ 106 ໂຄງການມູນຄ່າ 5.3 ພັນຕື້ກວ່າກີບຍ້ອນມີຄຳສັ່ງແຈ້ງການຈາກຂັ້ນເທີງຈຳນວນໜຶ່ງເປັນໂຄງການສຸກເສີນ ແຕ່ສຳຄັນແມ່ນຍ້ອນເຈົ້າຂອງໂຄງການບໍ່ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງທຶນ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ, ບ່ອນທີ່ມີການປະ ມູນກໍ່ເປັນພຽງຮູບການເທົ່ານັ້ນ ມີຫຼາຍໂຄງການມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສູງເຊັ່ນ: ໂຄງການສ້າງທາງຈາກສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ-ສາມແຍກຫາງລ້ອງ ມູນຄ່າ 442 ຕື້ກີບ ສະ ເລ່ຍ 14.7 ຕື້ກີບຕໍ່ກີໂລແມັດ ຖ້າທຽບໃສ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງວາງອອກໃນປີ 2013 ຜິດດ່ຽງ 11.1 ຕື້ກີບຕໍ່ກີໂລແມັດ ສ່ວນດ້ານຄຸນນະພາບກໍ່ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ຍັງມີບໍ່ສູງ.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.